Perspektiver på tenkning: Ricoeurs metode - Omveier fører lengst

På tredje arrangement i seminarrekken Perspektiver på tenkning skal Brynulf Bakkenget (Høgskolen i Innlandet) snakke om Paul Ricoeur. 

Skulptur av den tenkende mannen

Foto: Unsplash/Avery Evans

Sammendrag

Paul Ricoeurs filosofi har strekt seg over et langt forfatterskap og innenfor et bredt spekter av filosofiske tema. Som en rød tråd gjennom det hele er hans syn på kommunikasjon og konflikt, med konflikten som utgangspunkt for respekt og nytenking. I foredraget vil det bli størst fokus på Ricoeurs filosofiske metode, men det er åpent for spørsmål om hans syn på ulike problemstillinger. Det er ønskelig med en dialog der spørsmål underveis er førende for hva som blir diskutert. 

Praktisk informasjon

  • Påmelding: Det er ingen påmelding til dette arrangementet
  • Veibeskrivelse: Styrerommet ligger i samme bygg som STK, men du går gjennom hovedinngang C (med glasstak). Gå opp hovedtrappen til annen etasje, og følg skiltene til Styrerommet (rom 213). 

Om Perspektiver på tenkning

Universitets samfunnsrolle er for tiden gjenstand for heftige diskusjoner. Debattene om internasjonalisering, tellekanter og ytringsklima i akademia viser spenninger mellom ulike forståelser av forholdet mellom tenkning, samfunn, politikk og makt. Under disse til tider polariserte debattene ligger spenninger mellom ulike forståelser av tenkningens vesen, mulighetsbetingelser og vilkår.

I denne seminarrekken vil vi hente frem og diskutere ulike perspektiver på tenkning. Vi vil belyse både klassiske og samtidige teorier om hvordan vi kan forstå tenkningens vilkår og rolle: Hva kan hemme og fremme mer eller mindre polariserende former for selvforståelse og idébrytning i vår tid? Vi inviterer innledere som presenterer ulike teorier om tenkning og som kan belyse dette spørsmålet på ulike måter.

Arrangør

Helene Aarseth
Publisert 12. sep. 2022 14:01 - Sist endret 13. sep. 2022 12:38