E-infrastruktur i kvinne- og kjønnsforskning

Nettverket arbeider for å utvikle e-løsninger som kan bidra til å koble sammen og videreutvikle eksisterende arkiver med kvinners bidrag til kultur og samfunnsliv.

Om nettverket

Kvinners bidrag til kultur og samfunnsliv er gjemt i arkiver; disse bidragene er ofte umerket og finnes i mange ulike lokaliteter. Viktige bidrag finnes både i private og offentlige arkiver, og spor etter samme kvinne kan finnes på mange hold. Mye digitalisering har gjort data tilgjengelig for forskere og allmennheten, men dette medfører igjen et stort behov for oversikt, kopling og kunnskapsspredning.

Nettverket arbeider for å utvikle e-løsninger som kan bidra til å koble sammen og videreutvikle eksisterende arkiver.

Samarbeid

Nettverket samarbeider med Nasjonalbiblioteket, Kilden kjønnsforskning.no, Kvinnemuseet, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arkivverket og er også i dialog med forskere i andre UH-institusjoner.

Deltakere

 • Anne Hege Grung, Førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, UiO
 • Aud Valborg Tønnessen, Dekan ved Det teologiske fakultet, UiO
 • Marianne Bjelland Kartzow, Professor ved Det teologiske fakultetet
 • Eirinn Larsen, Førsteamanuensis i Historie ved Det humanistiske fakultet, UiO
 • Margunn Aanestad, Professor ved Institutt for informatikk, UiO
 • Ulrike Spring, Førsteamanuensis i historie ved Det humanistiske fakultet, UiO
 • Anne Hellum, Professor ved Institutt for offentlig rett, UiO.
 • Unn Falkeid, Professor i Historie ved Det humanistiske fakultet, UiO
 • Steinar Andreas Sæther, Professor ved Det humanistiske fakultet, UiO
 • Veronique Pouillard, Professor i historie ved Det humanistiske fakultet, UiO
 • Tone Irene Brekke, Postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Anne Jorunn Berg, Professor og senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Beatrice Halsaa, Professor emerita ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Hannah Helseth, Universitetslektor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Anna Young, Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Vilde Andrea Pettersen, Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Reinert Skumsnes, Forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
Publisert 11. apr. 2018 15:04 - Sist endret 30. jan. 2019 15:00