Deltakere i Patterns of change and disclosures of difference. Family and gender in New Kingdom Egypt: titles of non-royal women

Navn Telefon E-post Emneord
Reinert Vikjord Skumsnes Seniorkonsulent +47-22858742 +4795904022 (mob) r.v.skumsnes@stk.uio.no Kropp, Kjønn, Familie, Epistemologi, Ontologi, Kjønnsforskning, Feministisk teori, Historie, Egyptologi