Deltakere i FRONT – Et prosjekt for å fremme likestilling og kjønnsbalanse