Kjønn, kanonisitet, kritikk (avsluttet)

Feminisme som hermeneutikk og kanontransformasjon.

Mål

Overordnet målsetting med paraplyprosjektet er å vise hvordan feministisk tenkning er historisk kontingent, det vil si at den springer ut av diskusjoner rundt Vestens mest sentrale kanondannelser (særlig den bibelske, filosofiske og medisinske kanon).

Denne overordnede målsettingen innbefatter følgende delmål:

  • Å vise hvordan kvinner har vært aktører og kjønn har vært en faktor i prosessene rundt kanon-dannelsene, deres omforminger og innholdsmessige omdefinering.

  • Å formulere epistemologisk relevansen av kjønnskritisk teori og metode i kanon-undersøkelser, og å bidra med kjønnskritisk og epistemologisk refleksjon til konvensjonelle kanon-undersøkelser.

  • Å bidra til å historisere feministisk teori og derved sette den i bedre stand til å reflektere rundt dens skiftende eksistensbetingelser i fortid, nåtid og framtid.

  • Gjennom tekstanalyser å undergrave og utfordre distinksjonen mellom kanon og dens Andre, uten å oppheve distinksjonen fullstendig.

Delprosjekter

Prosjektet omfatter fem delprosjekter på STK.

Finansiering

Norges forskningsråd. Periode 2008-2012

Publisert 6. mars 2014 10:40 - Sist endret 6. mars 2014 10:41

Kontakt

Gruppeleder

Professor Jorunn Økland