Kvinner og bibelen

Dette encyklopediprosjektet er en kjønnskritisk interaksjon med nytestamentlige tekster og kjønnskritisk resepsjonshistorie.

Om prosjektet

Jorunn Økland er engelskspråklig redaktør av Women and the Bible - en 4-språklig encyklopedi i 20 bind: (Die Bibel und die Frauen: Eine exegetisch-kulturgeschichtliche Enzyklopädie).

Se beskrivelse av prosjektet på engelsk.

Finansiering

Norges Forskningsråd og Fondazione Valerio Per La Storia delle Donne, University of Graz Mary Ward-sisters, Madrid. Periode 2006-2020.

Redaktører

  • Irmtraud Fischer, Graz University, Austria
  • Mercedes Navarro, Puero Salamanca/Sevilla University, Spain
  • Adriana Valerio, Naples University, Italy 
  • Jorunn Økland, University of Oslo

Utgivere

  • Society of Biblical Literature-Press, SBL, Atlanta/Brill, Leiden (english)

  • Kohlhammer, Stuttgart (german)

  • Editorial Verbo Divino, Estella (spanish)

  • Il Pozzo di Giacobbe, Trapani (italian)

 

Publisert 13. sep. 2011 08:34 - Sist endret 20. nov. 2013 14:27