Å sette arr på det - kvinners opplevelse av egen selvskadende adferd

Prosjektet er innrettet mot å utvikle en allmennpsykologisk forståelse av kvinner og menns selvskadende adferd og det selvpåførte arret.

Om prosjektet

Metodologiske og teoretiske rammeverk som legger vekt på selvfremstilling og identitetsavlesning, er tenkt som robuste nok til å fange det komplekse forholdet mellom kvinnenes opplevelse av sin arrete kropp og kvinnekroppens figurering i dagens kulturelle kontekst.

Studiet er kvalitativt, og vil bestå av inngående intervju med personer i ulike aldre som skader seg selv. Analysen forholder seg kritisk og sammenlignende til allerede utført forskning om selvskadende adferd, og utfordrer oppfatningen om ikke å snakke om den med personer som skader seg.

"Mulighetens marked" er tittelen på en artikkel KILDEN har publisert om prosjektet. Les mer.

Mål

Prosjektets målsetting er å utvide kunnskapsgrunnlaget for dialogisk basert intervensjon samt tolknings- og handlingsmulighetene for pasientene. Problemstillingene retter seg mot personers egne opplevelser med sin selvskading i konteksten å gjøre det, hvordan og hvilke effekter det har på dem. Videre vil prosjektet undersøke problemstillinger som omhandler kjønn og selvskading, samt se på det oversettelsesarbeidet som må til for gi indre opplevelser konstruktive, ytre uttrykk.

Finansiering

Universitetet i Oslo. Periode 2007-2012

Publisert 21. sep. 2011 12:45 - Sist endret 14. juni 2019 10:56