Deltakere i Å sette arr på det - kvinners opplevelse av egen selvskadende adferd

  • Anita Moe