Deltakere i Forståelser av seksuelle krenkelser i spenningsfeltet mellom jus og helse

Navn Telefon E-post Emneord
Solveig Laugerud Universitetsstipendiat +47 22858947 solveig.laugerud@stk.uio.no Rettssosiologi, Kjønn, Kjønnsforskning, Seksualitet, Vold, Maskuliniteter