English version of this page

Too drunk to fuck? Exploring the boundaries between consensual and non-consensual sexual encounters under the influence of alcohol

Med dette PhD-prosjektet utforsker Maria Hansen dilemmaene som kan oppstå som et resultat av fyllesex, og hvordan forventninger knyttet til kjønn, sex og alkohol kan påvirke hvordan hendelser og erfaringer oppfattes og omtales i etterkant.

Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, lys, disk, belysning.

"Purple Rain". Foto: Matthias Ripp (CC BY 2.0)

Om prosjektet

I debatter om voldtekt, og særlig de som omhandler voldtektslovgivning, blir samtykke ofte trukket frem som det som skiller voldtekt og sex. Dette er på noen måter en forenkling. Samtykke er ikke nødvendigvis noe som er objektivt eller statisk, men heller noe som er subjektivt og foranderlig. Dette er fordi samtykke avhenger av hvordan de involverte partene oppfatter situasjonen før, underveis og muligens i etterkant av hendelsen. Samtykke og  manglende samtykke kan fluktuere, og dette kan forklare hvorfor sex uten samtykke i noen tilfeller oppleves og defineres som voldtekt, men i andre tilfeller ikke. Dette gjelder særlig for seksuelle handlinger i beruset tilstand. Ifølge norsk straffelov må fornærmede være i stand til å samtykke for at samtykke skal kunne foreligge. Den tiltalte skal holdes ansvarlig for sine handlinger, men fornærmede skal (ideelt sett) ikke det. I situasjoner der en av partene, eller begge, var overstadig beruset kan det være vanskelig å definere hvem som er offer og hvem som er gjerningsperson, og hvordan de involverte opplevde hendelsen.

Mål

Prosjektet utforsker dilemmaene som kan oppstå som et resultat av fyllesex, og hvordan forventninger knyttet til kjønn, sex og alkohol kan påvirke hvordan seksuell kontakt oppfattes og omtales i etterkant. Ved å se på grensene mellom seksuell nytelse og skrekk, og situasjonene som leder opp til disse hendelsene, kan prosjektet utforske forskjellige typer seksuelle hendelser som har oppstått i fylla, fra «bare sex» til «dårlig sex» og voldtekt. Målet blir da å utforske og forklare et gjentakende problem i forskning og teoretisering knyttet til seksuell vold: Hvordan kan samme setting og samme handlinger oppfattes vidt forskjellig av forskjellige mennesker? Og hvordan spiller kjønn inn i dette?

Finansiering

Doktorgradsstipendiat, Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning (2019-2023)

Emneord: Voldtekt, Seksualitet, Seksuell vold, Rus, Kjønn
Publisert 9. okt. 2020 09:20 - Sist endret 2. juni 2022 13:29