English version of this page

Publikasjoner - Side 2

Cover
Published Nov. 20, 2017 2:43 PM

Written by , senior lecturer at Centre for Gender Research, from University of Sussex and  from Birkbeck, University of London. Published June 1, 2017 in Sage Journals

Shanghai pride 2009
Published Oct. 27, 2017 11:00 AM

Written by Elisabeth Lund Engebretsen, Senior lecturer at Centre for Gender Research. Published in The Scholar & Feminist Online in october 2017, as part of a special issue titled Thinking Queer Activism Transnationally.

Published Oct. 18, 2017 1:22 PM

Written by Øystein Gullvåg Holter, professor at Centre for Gender Research and Ewa Krzaklewska, researcher at Jagiellonian University in Krakow.

cover og journal
Published Oct. 17, 2017 10:26 AM

This exploratory study is situated in a critical tradition. It aims to describe and analyse the reliance on percentage assessments of functional capacity among a group of young adults in rehabilitation after serious motor vehicle accidents.

book cover
Published Oct. 16, 2017 5:20 PM

Written by Maria Dockweiler, Øystein Gullvåg Holter and Lotta Snickare in 2017, in Bodies, Symbols and Organizational Practises: The Gendered Dynamics of Power. Published by Taylor & Francis Ltd/Routledge

book cover
Published Oct. 16, 2017 5:02 PM

Written by Øystein Gullvåg Holter and Lotta Snickare in 2017, in Bodies, Symbols and Organizational Practice: The Gendered Dynamics of Power. Published by Taylor & Francis Ltd/Routledge.

cover
Published Oct. 16, 2017 4:43 PM

Written by Øystein Gullvåg Holter in 2017 in Warat M et al, eds: "Gender Equality and Quality of Life: Perspectives from Poland and Norway". Published by Peter Lang, Warsaw.

 

cover
Published Oct. 13, 2017 11:47 AM

Written by: Aina Olsvold, Helene Aarseth, Hilde Bondevik from the University og Oslo

Published in Families, Relationships and Societies, August 24, 2017

cover
Published Oct. 12, 2017 4:03 PM

First Published October 2, 2017 in Sage Journals Sociology.

book cover with young people in the armed forces
Published Aug. 9, 2017 12:54 PM
cover til tidsskrift for kjønnsforskning
Publisert 22. juni 2017 13:18
Published June 13, 2017 10:22 AM

By: Rannveig Svendby, Grace Inga Romsland, and Kåre Moen

Rannveig Svendby is a PhD Candidate at Centre for Gender Research

cover på boka
Published Apr. 3, 2017 1:28 PM

Elisabeth Lund Engebretsen, a senior lecturer at the STK, has contributed a chapter in the recently published volume Transforming patriarchy: Chinese families in the 21st century on University of Washington Press.

cover på tidsskriftet
Published Mar. 27, 2017 1:25 PM

Artikkelen ble publisert i det samfunnsgeografiske tidsskriftet Gender, Place and Culture, og er en empirisk studie av hvilke faktorer som innvirker på straffeutmåling i voldtektssaker i Norge.

cover på boka
Published Feb. 27, 2017 3:34 PM
viser cover på boka, blå blokkbokstaver på bakgrunn som ligner treverk
Published Jan. 20, 2017 12:09 PM

Øystein Holter Gullvåg, professor ved STK, er bidragsyter i denne internasjonale boka om "de nordiske måtene" - Nordic Ways.

unge menn og kvinner i felt i førstegangstjenesten.
Published Jan. 5, 2017 4:02 PM

Artikkelen ble publisert av Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas i 2016 i NORA. Forfatterene diskuterer betydningen av kjønnsdelte rom for likestilling i forsvaret.

forsiden av rapporten med bilde av fem hengende klinkekuler
Publisert 28. okt. 2016 14:55

Full tittel: Kjønn, veiledning og omsorgsansvar. En studie av hvordan stipendiater og veiledere opplever kombinasjonen av omsorgsansvar og akademisk karriere.

Published Apr. 6, 2016 11:06 AM

Through interviews with Christian and Muslim women in Norway, Spain and the United Kingdom, this book explores intersections between religion, citizenship, gender and feminism.

Publisert 16. mars 2016 09:48

I perioden 2016-2018 er Beatrice Halsaa (STK) og Anka Ryall (UiT) ansvarlige redaktører for NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Published Feb. 2, 2016 1:13 PM

Hannah Helseth, ph.d.-stipendiat ved STK, argumenterer i siste nummer av AGORA for at det er særlig to aspekter ved Nancy Frasers teori som kan bidra til å løse opp noen tråder i den flerkulturelle feministiske knuten.

Published Nov. 4, 2015 12:28 PM

Elisabeth L. Engebretsen, William F. Schroeder and Hongwei Bao (eds).

Read more.

Publisert 7. okt. 2015 09:11

Årsaken til kvinners sykefravær og høyere uføreandeler er kompleks og kan ikke alltid gripes av foreliggende statistikk. Dette skriver sosiolog Ulla-Britt Lilleaas i en artikkel i Arr 2-3.2015, med temaet helse.

Publisert 10. sep. 2015 09:16

Hva er virkningene av loven om kvotering av kvinner i foretaksstyrer? Hvordan kan vi øke omfanget av kvinners entreprenørskap? Disse spørsmålene blir tatt opp i boka Kjønn og næringsliv i Norge, der blant andre Anne-Jorunn Berg, STK sammen med Elisabeth Ljunggren har  et kapittel om kvinnelig entreprenører eller innvandreretablerer.

Published June 17, 2015 2:07 PM

PhD-candidate Anna Young, STK, has published an article in The Southern Literary Journal, The University of North Carolina Press, USA.