English version of this page

Publikasjoner - Side 2

book cover
Publisert Oct. 16, 2017 5:02 PM

Written by Øystein Gullvåg Holter and Lotta Snickare in 2017, in Bodies, Symbols and Organizational Practice: The Gendered Dynamics of Power. Published by Taylor & Francis Ltd/Routledge.

cover
Publisert Oct. 16, 2017 4:43 PM

Written by Øystein Gullvåg Holter in 2017 in Warat M et al, eds: "Gender Equality and Quality of Life: Perspectives from Poland and Norway". Published by Peter Lang, Warsaw.

 

cover
Publisert Oct. 13, 2017 11:47 AM

Written by: Aina Olsvold, Helene Aarseth, Hilde Bondevik from the University og Oslo

Published in Families, Relationships and Societies, August 24, 2017

cover
Publisert Oct. 12, 2017 4:03 PM

First Published October 2, 2017 in Sage Journals Sociology.

book cover with young people in the armed forces
Publisert Aug. 9, 2017 12:54 PM
cover til tidsskrift for kjønnsforskning
Publisert 22. juni 2017 13:18
Publisert June 13, 2017 10:22 AM

By: Rannveig Svendby, Grace Inga Romsland, and Kåre Moen

Rannveig Svendby is a PhD Candidate at Centre for Gender Research

cover på boka
Publisert Apr. 3, 2017 1:28 PM

Elisabeth Lund Engebretsen, a senior lecturer at the STK, has contributed a chapter in the recently published volume Transforming patriarchy: Chinese families in the 21st century on University of Washington Press.

cover på tidsskriftet
Publisert Mar. 27, 2017 1:25 PM

Artikkelen ble publisert i det samfunnsgeografiske tidsskriftet Gender, Place and Culture, og er en empirisk studie av hvilke faktorer som innvirker på straffeutmåling i voldtektssaker i Norge.

cover på boka
Publisert Feb. 27, 2017 3:34 PM
viser cover på boka, blå blokkbokstaver på bakgrunn som ligner treverk
Publisert Jan. 20, 2017 12:09 PM

Øystein Holter Gullvåg, professor ved STK, er bidragsyter i denne internasjonale boka om "de nordiske måtene" - Nordic Ways.

unge menn og kvinner i felt i førstegangstjenesten.
Publisert Jan. 5, 2017 4:02 PM

Artikkelen ble publisert av Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas i 2016 i NORA. Forfatterene diskuterer betydningen av kjønnsdelte rom for likestilling i forsvaret.

forsiden av rapporten med bilde av fem hengende klinkekuler
Publisert 28. okt. 2016 14:55

Full tittel: Kjønn, veiledning og omsorgsansvar. En studie av hvordan stipendiater og veiledere opplever kombinasjonen av omsorgsansvar og akademisk karriere.

Publisert Apr. 6, 2016 11:06 AM

Through interviews with Christian and Muslim women in Norway, Spain and the United Kingdom, this book explores intersections between religion, citizenship, gender and feminism.

Publisert 16. mars 2016 09:48

I perioden 2016-2018 er Beatrice Halsaa (STK) og Anka Ryall (UiT) ansvarlige redaktører for NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Publisert Feb. 2, 2016 1:13 PM

Hannah Helseth, ph.d.-stipendiat ved STK, argumenterer i siste nummer av AGORA for at det er særlig to aspekter ved Nancy Frasers teori som kan bidra til å løse opp noen tråder i den flerkulturelle feministiske knuten.

Publisert Nov. 4, 2015 12:28 PM

Elisabeth L. Engebretsen, William F. Schroeder and Hongwei Bao (eds).

Read more.

Publisert 7. okt. 2015 09:11

Årsaken til kvinners sykefravær og høyere uføreandeler er kompleks og kan ikke alltid gripes av foreliggende statistikk. Dette skriver sosiolog Ulla-Britt Lilleaas i en artikkel i Arr 2-3.2015, med temaet helse.

Publisert 10. sep. 2015 09:16

Hva er virkningene av loven om kvotering av kvinner i foretaksstyrer? Hvordan kan vi øke omfanget av kvinners entreprenørskap? Disse spørsmålene blir tatt opp i boka Kjønn og næringsliv i Norge, der blant andre Anne-Jorunn Berg, STK sammen med Elisabeth Ljunggren har  et kapittel om kvinnelig entreprenører eller innvandreretablerer.

Publisert June 17, 2015 2:07 PM

PhD-candidate Anna Young, STK, has published an article in The Southern Literary Journal, The University of North Carolina Press, USA.

Publisert 11. juni 2015 09:26

Stipendiat Reinert Skumsnes ved STK, belyser i et temanummer om musikk i arr 1/2015, musikk som kultisk fenomen i det gamle Egypt. Kva var dei gamle egyptarane sitt forhold til musikk?

Publisert 16. okt. 2014 12:34

Gjesteforsker ved STK Lin Prøitz har bidratt i boka "Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier", med kapitlene "Tekstpraksis i mediesamfunnet" og "Den digitale tekstsyklusen". Utgitt av Universitetsforlaget 2014. Les mer.

Publisert 15. okt. 2014 15:00

Denne boka handler om hvordan jentene finner seg til rette, og blir mottatt, i en mannsdominert og maskulin kultur. Hva kan jentene egentlig vente seg når de møter til førstegangstjeneste og rekruttskole? Boka er basert på empiriske analysert utført av forskerne Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen.

Publisert 8. okt. 2014 10:16

Prosjektet har undersøkt temaer knyttet til nære relasjoner, intimitet, seksualitet og kjønn i ulike medier og offentligheter. Prosjektet har også analysert representasjoner med eksempler fra litteratur, kunst, fjernsyn og offentlige debatter.

Publisert 30. juni 2014 09:02

Hundre års kollektiv mobilisering mot prostitusjon.