English version of this page

Publikasjoner - Side 3

Publisert 18. juni 2014 09:29

Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.

Harriet Bjerrum Nielsen (red.)

Hvilke forskjeller finnes i klassen og hva betyr de? Boka har mange spennende artikler som går rett på læring, læringssituasjoner, læringsmiljø, og viktigst: på elevkunnskap, det å forstå kjønn i en elevkontekst.

Publisert 2. apr. 2014 11:20

«Noen vil ha det slik» er hovedtittelen på denne boka som nylig er publisert, forfattet av sosiologene Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen. Portal Akademisk forlag 2014.

 

Publisert 25. mars 2014 10:11

Professorene Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen har fulgt to grupper soldater av begge kjønn gjennom ett års verneplikt. Rapport fra et forskningsprosjekt. Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet.

Publisert 25. mars 2014 09:40

Postdoktor Tone Brekke og idéhistoriker Emil Nicklas Johnsen ved STK, har i siste nummer av tidsskriftet Arr (1/2014) publisert et intervju med den feministiske historikeren Dena Goodman, med tittelen Ikke bare dessert og høflighet. Tidsskriftet er i papirformat.

Publisert 24. jan. 2014 11:06

Sykepleiere innenfor kreftomsorg har en viktig rolle med å støtte og snakke med pasienter som mottar behandling. Profesjonen stiller høye krav til at sykepleiere skal identifisere seg med pasientens lidelse og leve seg inn i pasientenes indre liv og psykososiale reaksjoner. I denne artikkelen i Norma 2/2013, utforsker Marianne Inez Lien hvordan kjønn spilles ut når kvinnelige sykepleiere forsøker å snakke med mannlige pasienter om deres emosjonelle reaksjoner på kreftsykdom.

Publisert 20. nov. 2013 09:01

Professor Ulla-Britt Lilleaas har sammen med Dag Ellingsen publisert en artikkel i siste arr - et idéhistorisk tidsskrift nr. 4 2013, som handler om disiplin. Tittelen på bidraget er "Den gode tvangen".

Publisert 30. mai 2013 12:33

Professor Øystein Gullvåg Holter, STK, er blant bidragsyterne til denne EU-rapporten om menns rolle og innsats i likestillingarbeid. Han har deltatt i prosjektets ekspertgruppe, har bidratt til utarbeidelsen av rapporten og har skrevet et kapitel om menn og omsorg. Forfatter(e): Scambor, Elli, Katarzyna Wojnicka og Nadja Bergmann (red.)

Publisert 28. mai 2013 13:43

Et ettbindsverk om likestillingens historie i Norge. Forfatterne er Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen. Boken handler blant annet om de idéhistoriske røttene til likestillingsbegrepet, kampen for stemmeretten, kvinners økende økonomiske selvstendighet, den kjønnsdelte arbeidsdagen og kjønnskampen på syttitallet.

Publisert 22. mai 2013 12:10

Feminist Cosmopolitanism and Collective and Affective Languages of Citizenship in the 1790's

Publisert 21. mai 2013 13:01

Edited by Sasha Roseneil, Birkbeck, University of London, UK and Centre for Gender Research, Oslo. Series: Citizenship, Gender and Diversity, 2013, Palgrave Macmillan    

Publisert 16. mai 2013 09:17

En ny rapport Kjønnsbalanse og læringsutbytte. En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet ble nylig publisert. Studien tar opp spørsmål om hva kjønn og kjønnsbalanse betyr for studiekvalitet og læringsutbyttet blant studenter på mastergradsnivå på tre fag ved UiO.

Publisert 8. mai 2013 10:07

Stipendiat ved STK, Hanna Helseth, har publisert et bokessay om Arundhati Roy, An Ordinary Person's Guide to Empire, i AGORA, Journal for metafysisk spekulasjon  nr. 4, 2012. Les mer.

Publisert 3. apr. 2013 13:54

Nytt materiale fra forskning om maskulinitet, likestilling og vold blir presentert  i en artikkel av Øystien Gullvåg Holter publisert i det nye spansk-engelske tidsskriftet for studier av maskulinitet, Masculinities and Social Change (MCS).

 

Publisert 14. mars 2013 09:50

Den norske mediedebatten om surrogati tiltok i 2010 da en alenemor ble sittende fast i India med sine tvillingbarn. I Tidskrift for samfunnsforskning 1-2013, har stipendiat Unn Conradi Andersen publisert en artikkel om dette temaet. I artikkelen analyseres den norske mediedebatten om surrogati fra 2010–2012 ut fra et diskursteoretisk perspektiv. Les mer.

Publisert 14. mars 2013 09:24

Stipendiat Hedda Høgåsen-Hallesbys PhD prosjekt handler om produksjoner av opera hvor hun bruker Richard Strauss' Salome (1905) som eksempel. I den forbindelse har hun skrevet en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift 1/13. Les mer.

Publisert 7. mars 2013 11:06

Redaktører er Beret Bråten og Cecilie Thun. De er begge sosiologer, forskere og inntil nylig stipendiater i statsvitenskap ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Publisert 12. feb. 2013 08:37

Making Norwegian Law Available, Accepable and Accessible to Women in a Multicultural Setting, by Ph.d.candidate Farhat Taj, Faculty of Law. This is a socio-legal study of law, culture and religion that explores the ‘internal discourse’ and ‘cross-cultural dialogue’ undertaken by two women’s NGOs in Norway. Les mer på norsk.

Publisert 6. feb. 2013 14:22

Young Norwegians: Belonging and becoming in a multiethnic high school, er tittelen på Ingunn Marie Eriksens Ph.d. avhandling. Hun disputerte 1. februar 2013.

Publisert Nov. 9, 2012 12:23 PM

This book is the result of research conducted within FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Women’s Movements funded by the European Commission’s A6 th Framework Programme (2007-2011). Beatrice Halsaa at Center for Gender Research in Oslo, was the Scientific Director of the FEMCIT project.

Publisert Nov. 9, 2012 12:21 PM

Women's Movements, Gender and Diversity.

Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (ed.) (2012).

The book is the result of research conducted within FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Women’s Movements funded by the European Commission’s A6 th Framework Programme (2007-2011). Beatrice Halsaa at Center for Gender Research in Oslo, was the Scientific Director of the FEMCIT project.  

Publisert 9. nov. 2012 11:47

This book is the result of research conducted within FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Women’s Movements funded by the European Commission’s A6 th Framework Programme (2007-2011).

Publisert 9. nov. 2012 11:43

Women's Movements, Gender and Diversity.

Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (ed.) (2012).

The book is the result of research conducted within FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Women’s Movements funded by the European Commission’s A6 th Framework Programme (2007-2011). Beatrice Halsaa at Center for Gender Research in Oslo, was the Scientific Director of the FEMCIT project.  

Publisert 31. aug. 2012 09:31

En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo ved Hege Elisabeth Løvbak og Øystein Gullvåg Holter, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2012.

Publisert 24. aug. 2012 12:37

Professor Øystein Gullvåg Holter har publisert artikkelen "Fathering practices and gender equalities in recent Nordic research", i en tysk anotologi: Fatherhood in late modernity.

Publisert 16. apr. 2012 15:07

Kvinner, deltagende medborgerskap, identitet og tilhørighet. Forsker Cecilie Thun ved STK har publisert en artikkel i forbindelse med sitt prosjekt, som er en kvalitativ undersøkelse av etniske minoritets- og majoritetskvinners medborgerskap:

Thun, Cecilie (2012) “Norwegianness as Lived Citizenship: Religious Women Doing Identity Work at the Intersections of Nationality, Gender and Religion”, Nordic Journal of Religion and Society, 25 (1): 1–25. Les mer.