English version of this page

Publikasjoner - Side 5

Publisert 16. mai 2013 09:17

En ny rapport Kjønnsbalanse og læringsutbytte. En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet ble nylig publisert. Studien tar opp spørsmål om hva kjønn og kjønnsbalanse betyr for studiekvalitet og læringsutbyttet blant studenter på mastergradsnivå på tre fag ved UiO.

Publisert 12. feb. 2013 08:37

Making Norwegian Law Available, Accepable and Accessible to Women in a Multicultural Setting, by Ph.d.candidate Farhat Taj, Faculty of Law. This is a socio-legal study of law, culture and religion that explores the ‘internal discourse’ and ‘cross-cultural dialogue’ undertaken by two women’s NGOs in Norway. Les mer på norsk.

Bildet kan inneholde: produkt, perlene, mote tilbehør, smykker, font.
Publisert 31. aug. 2012 09:31

En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo ved Hege Elisabeth Løvbak og Øystein Gullvåg Holter, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2012.