Tradisjonelle kjønnsroller og svake levekår på Sørlandet

«Noen vil ha det slik» er hovedtittelen på denne boka som nylig er publisert, forfattet av sosiologene Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen. Portal Akademisk forlag 2014.

 

På forlagets side står det: "Sørlandet har svake levekår, mange står utenfor arbeidslivet. Det har vi visst lenge. Etter at Statistisk sentralbyrå begynte å måle likestilling for 15 år siden, har vi også visst at det står dårlig til med særlig kvinners deltakelse i arbeidslivet."

I denne boka argumenterer forfatterne med at fenomenene henger sammen: Et tradisjonelt samfunn der sosialiseringen av barn i for stor grad foregår uten hjelp fra det offentlige, blir et samfunn der flere står utenfor. Med bakgrunn i både egen og andres forskning viser de også hvordan toneangivende og tradisjonelt orienterte grupper vil ha et slikt samfunn med svak likestilling.

Forord ved Jorunn Økland, STK. Boka er utgitt på Portal Akademisk forlag 2014.

Publisert 2. apr. 2014 11:20 - Sist endret 25. juni 2019 15:20