Prisvinner 2009: Solveig Sjøveian

 Solbjørg Sjøveian, som har skrevet om ”Gynecological Fistula in the DR Congo”, ble tildelt prisen for fremragende masteroppgave ved UiO for 2009 på STKs årlige nyttårsselskap. Oppgaven ble levert inn ved Seksjon for Internasjonal helse, Det medisinske fakultet. Sjøveian og er nominert av Johanne Sundby, som var sensor.  

Solbjørg Sjøveian (Foto: Nina Heilmann)

Begrunnelse fra juryen:

I nominasjonen heter det at oppgaven representerer en form for kjønnsforskning som ”ikke har noen vanskelig teoretisk overbygning”, og at kandidaten ” ikke bruker store ord og flotte vendinger, men dokumenterer nitid og systematisk, med tabeller og plansjer”. Det er en studie der ”kjønn” betyr biologi og anatomi, og der vitenskapelig dokumentasjon kan føre til viktige endringer i livsbetingelsene for dem det gjelder. Og det på et felt som vi nesten tar for gitt i Norge, men som i store deler av verden er noe man må kjempe for, nemlig kvinnehelse.


Oppgaven er en kartlegging av omfang, helsetjenester og utfall rundt gynekologiske fistler (det vil si lekkasjer i underlivet etter traumatiske fødsler) hos kvinner i Kongo. Dette er et alvorlig, stigmatiserende og skjult kvinnehelseproblem. I nominasjonen berømmes hun for å ha dratt til det krise- og krigsherjede landet og systematisk samlet oversikt over et stort pasientmateriale, på et sted og i en tid der mange andre ville kviet seg. Hun har greid å samle data om over 600 kvinner, og har på en korrekt kvantitativ nøktern måte beskrevet tilstanden, konsekvensene, operasjonene, resultatet og årsaker.

Prisen ble delt ut av styreleder Anne Birgitte Rønning, som sa i sin tale til de nominerte: - Ved tidligere anledninger har juryen blant annet vektlagt teoretisk nybrottsarbeid og etiske metodeoverveielser. I år har vi valgt å premiere viktig og vanskelig tilgjengelig empiri i kombinasjon med forskningens praktiske og politiske nytteverdi.

Les mer

De nominerte til STK-prisen 2009

Publisert 27. sep. 2011 19:36 - Sist endret 17. des. 2020 12:12