Vi forsker på: Kjønn

Alle senterets forskningsprosjekter og forskningsgrupper har kjønn som innfallsvinkel.

Er kjønn noe man er – noe man blir – eller noe man gjør? Er kjønn en fordelingsnøkkel for arbeidsoppgaver, makt og penger i samfunnet? Er kjønn et sett av forventninger til det enkelte individ? Er kjønn et biologisk fenomen? En del av den personlige identiteten? Eller er kjønn en metode for lettere å forstå og håndtere verden? Kanskje kjønn er alt dette på en gang? Kjønnsrelasjoner og kjønnsordninger har vist seg å være en viktig nøkkel for å forstå kultur- og samfunnsprosesser.Er kjønn noe man er – noe man blir – eller noe man gjør? Er kjønn en fordelingsnøkkel for arbeidsoppgaver, makt og penger i samfunnet? Er kjønn et sett av forventninger til det enkelte individ? Er kjønn et biologisk fenomen? En del av den personlige identiteten? Eller er kjønn en metode for lettere å forstå og håndtere verden? Kanskje kjønn er alt dette på en gang? Kjønnsrelasjoner og kjønnsordninger har vist seg å være en viktig nøkkel for å forstå kultur- og samfunnsprosesser.
 
 
Publisert 14. okt. 2011 14:36 - Sist endret 23. apr. 2018 15:53