Helene Aarseth: Kjønnsavdelingen podcast – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid

Kvinner tjener 88 prosent av en manns lønn, og tar mer ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Episode 10 av Kjønnsavdelingen handler om lønn, pensjon og feminismens plass i den kapitalistiske økonomien.

I denne episoden av Kjønnsavdelingen deltar Julie Lødrup (førstesekretær i LO), Sara Cools (samfunnsøkonom og forsker ved Institutt for samfunnsforskning) og Helene Aarseth (professor ved STK).

Helene Aarseth mener at økonomi alltid har vært et sentralt tema i kjønnsforskningen. Feminismen burde, ifølge Aarseth, være dypt kritisk til den kapitalistiske logikken.

– I dag skrus konkurransepresset i den globale kapitalismen skrus veldig til, sier hun.

Publisert 27. sep. 2017 16:05 - Sist endret 27. sep. 2017 16:05