Etter #metoo er det flere her som sier ifra om upassende kommentarer – de eldre har lært mest

– Sør- og Vestlandet er fremdeles preget av tradisjonelle kjønnsroller og lav likestilling, og majoriteten tar kjønnsrollene for gitt. Det kan bety at seksuell trakassering ansees som noe uunngåelig og naturgitt, og at det derfor ikke vies så stor oppmerksomhet, sier forsker Ulla-Britt Lilleaas.

Les hele artikkelen i Aftenposten 03.10.2018.

Publisert 5. okt. 2018 09:43 - Sist endret 5. okt. 2018 09:43