Jordan Petersons tynne fortelling om Norge

Øystein Gullvåg Holter spør: Hvorfor skal vi tilbake til et evig mantra om at kvinner, likestilling og feminisme har skylden for at menn faller utenfor?

Les hele teksten publisert i Aftenposten 28.10.2018.

Les også Mari Teigen (CORE) sin tekst i Dagbladet 29.10.2018.

Publisert 30. okt. 2018 09:10 - Sist endret 30. okt. 2018 09:10