Kjønnsskjevt akademia i det likestilte Norge

Over 60 prosent av studentene er kvinner. Vedvarende kjønnskjevhet i toppen innen høyere utdanning vil være et demokratisk problem, understreker tre professorer og en prodekan på Universitetet i Oslo.

Les hele artikkel som ble publisert i Khrone 03.10.2018.

Publisert 4. okt. 2018 10:06 - Sist endret 4. okt. 2018 10:06