Levestandard betyr mer for kjønnsdeling enn likestilling

I dette innlegget påpeker Øystein Gullvåg Holter at liten grad av likestilling i et samfunn går sammen med stor grad av kjønnsdeling, selv om det finnes unntak til denne regelen.

Les hele teksten publisert i Aftenposten 07.11.2018.

Les også tekst i Aftenposten 29.10.2018, samt svar fra Pål Kraft i Aftenposten 31.10.2018.

Les også Mari Teigen sitt svar til Pål Kraft i Morgenbladet 05.11.2018.

Publisert 7. nov. 2018 13:19 - Sist endret 8. nov. 2018 13:29