Nominasjon

Rettleiarar og sensorar ved UiO vert oppmoda til å nominere masteroppgåver/profesjonsstudier som dei meinar er av framifrå kvalitet.

Kriterier for nominasjon:

  • Masteroppgåve/profesjonsstudie må vere levert ved ein av UiO sine grunneiningar, og ha eit klårt kjønnsperspektiv.
  • Kandidat kan berre vere nominert ein gong.
  • Kandidat må ha fått karakter A eller B på sin masteroppgåve/profesjonsstudie.
  • Prisen gjeld masteroppgåve/profesjonsstudiesom som er sluttført, og vurdert, i perioden frå 1. desember eit år til 20. desember året etter. Slik kan kandidatar som leverer seint på hausten kome med i nominasjonsrunden året.
Publisert 7. juni 2018 16:00 - Sist endret 27. nov. 2018 14:25