Vurdering

Vurdering vert gjort av ein jury på grunnlag av skildring av oppgåve og grunngjeving for nominasjon skrive av den/dei som har nominert kandidaten. Juryen les altså ikkje sjølve masteroppgåva/profesjonsstudien. Det er difor naudsynt at skildring av oppgåve og grunngjeving for nominasjon er utførleg og god, med ei lengd på 2-3 sider.

Publisert 7. juni 2018 16:00 - Sist endret 27. nov. 2018 14:32