Reinert Vikjord Skumsnes

Bilde av Reinert Vikjord Skumsnes
English version of this page
Telefon +47 22858742
Mobiltelefon +4795904022
Rom NEMKO403
Treffetider Tysdag-Fredag
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalleen 30 D 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder


Reinert Skumsnes er en tverrfaglig forsker: Han er utdannet lærer og historiker, med spesialisering innen egyptologi, feministisk og antropologisk teori. Han jobber også som arkeolog i Tell el-Amarna i mellom Egypt.

Skumsnes' doktorgradsavhandling Patterns of change and disclosures of difference. Family and gender in New Kingdom Egypt: titles of non-royal women ble forsvart ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (Universitetet i Oslo) i 2018. Han har jobbet som seniorkonsulent, blant annet med ansvar for forskningskommunikasjon, ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (Universitetet i Oslo), før han fikk innvilget et 3-årig internasjonalt mobilitetsstipend fra Norges forskningsråd.

I august begynner Skumsnes på sitt postdoktorprosjekt Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their affective environments, med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (Universitetet i Oslo) som vertsinstitusjon. Prosjektet inkluderer opphold ved Art History Department (Emory Univeristy) og Center for Textile Research (Københavns Universitet).


Media


Undervisningserfaring


Bakgrunn

 • Postdoktor, Universitetet i Oslo, 2020-2023
 • Seniorkonsulent, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2018-2020
 • PhD i Kjønnsforskning/Kulturstudier/Egyptologi, Universitetet i Oslo, 2014-2018
 • Spesialiering i Egyptologi, The American University in Cairo, 2009, 2011
 • MA i Historie/Egyptologi, Universitetet i Bergen, 2007-2009
 • BA i Historie og Kultur, Universitetet i Bergen, 2005-2007
 • Allmennlærerutdanning, Høgskulen Stord/Haugesund, 2002-2005

Verv og medlemsskap

Emneord: Kropp, Kjønn, Familie, Egyptologi, Feministisk teori, Alternative verdener

Publikasjoner

 • Skumsnes, Reinert Vikjord (2019). Kvindesymbolik i thebanske privatgrave. Papyrus Tidsskrift for Dansk Ægyptologisk Selskab.  ISSN 0903-4714.  39(1), s 24- 31
 • Skumsnes, Reinert (2015). Frå sorg til fest : musikk og ritual i det gamle Egypt. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 51- 61 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skumsnes, Reinert & Bettum, Anders (2015). Solas rike - ikkje berre palass og tempel. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  127, s 17- 39 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skumsnes, Reinert (2014). Familien i det gamle Egypt. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 3- 11 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skumsnes, Reinert (2013). Kongelige kvinner og kongemakt under Det gamle riket. Ostrakon.  ISSN 1893-5303.  5-6, s 13- 28
 • Skumsnes, Reinert (2011). Adopsjon, arv og testamente i Deir el-Medina. Ostrakon.  ISSN 1893-5303.  3, s 25- 31
 • Skumsnes, Reinert (2010). Kjønnsroller i det gamle Egypt. Fortid.  ISSN 1504-1913.  1, s 75- 79

Se alle arbeider i Cristin

 • Skumsnes, Reinert Vikjord (2018). Patterns of change and disclosures of difference. Family and gender in New Kingdom Egypt: titles of non-royal women. Vis sammendrag
 • Skumsnes, Reinert (2014). Det gamle Egypt vaknar til liv. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Skumsnes, Reinert (2014). Myta om det gamle Egypt. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033. . doi: http://www.aftenposten.no/viten/Myta-om-det-gamle-Egypt-7833325.html
 • Skumsnes, Reinert (2010). Kleopatra - dronning over alle kongar. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  3, s 20- 29
 • Skumsnes, Reinert (2009). Kvinner i det gamle Egypt: Ein komparativ studie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2014 12:35 - Sist endret 18. apr. 2020 17:50

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter