Øystein Gullvåg Holter

English version of this page
Telefon +47-22858953
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 None 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Kjønn og samfunnsforhold
 • Likestilling og likestillingsteori
 • Historisk kjønns- og likestillingsendring
 • Menn og maskuliniteter
 • Demokratisering og innovasjon
 • Arbeid og familie
 • Kvalitativ og kvantitativ metode
 • Læringsprosesser og aksjonsforskning

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo (fra 2008)
 • Program- og undervisningsleder for bachelorprogrammet Tverrfaglige kjønnsstudier TKS og oppstart av masterprogrammet Gender Studies (2009-11).
 • Dr. Philos i sosiologi, UiO 1997.Forskningsleder, Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), 2006-2008.  
 • Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) (Forsker 1 fra 1998), 1980-2007.
 • Koordinator for mannsforskning, NIKK, 1999.
 • Stipendiat NAVF, 1984-87

Verv

 • Likestillingsutvalget (2010-12)
 • Medredaktør i Men & masculinities (2008-13)
 • Styreleder Forskerskolen (2010-13)

Samarbeid

 • EEA Grants, Gender equality and quality of life, a study of Poland and Norway (2014-16)
 • EU-prosjekt The Role of Men in Gender Equality (Progress-programmet, 2011-12)
 • Faglig ansvarlig for Nettverk for forsking om voldtekt og seksuelle gråsoner (NFR 2012-16)
 • Internasjonale, europeiske og nordiske forskerkontakter og nettverk knyttet til likestillingsforskning,  forskning om menn og maskuliniteteter, andre områder innen kjønnsforskning, og andre forskningsområder

Andre aktiviteter 2017

 • Bokprosjekt om maskuliniteter og likestillingsteori
 • Deltakelse i FRONT
Emneord: Samfunn, Kjønnsbalanse, Kjønn, Likestilling, Menn, Maskuliniteter, Sosiologi, Sosialhistorie, Samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Holter, Øystein Gullvåg: Fullstendig publikasjonsliste

Holter, Øystein Gullvåg (2014). "What's in it for men?": Old question, new data. Men and Masculinities.  ISSN 1097-184X. 17(5), s 515- 548 . doi: 10.1177/1097184X14558237

Holter, Øystein Gullvåg (2013). The Role of Men in Gender Equality - European strategies & insights (co-author). Publications Office of the European Union.  ISBN 978-92-79-29655-0.  284 s.

Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge & Egeland, Cathrine (2009). Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective. NIKK, Oslo 2009. Lenke.

 

 • Dockweiler, Maria; Holter, Øystein Gullvåg & Snickare, Lotta Karin (2018). Making sense of downsizing: exploring masculinities in the Norwegian oil industry, In  Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..  Routledge.  ISBN 978-1-138-23370-6.  Kapittel 8.  s 123 - 144
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg. 2017. "The Development of a Norwegian Model of Gender Equality Research." In: Warat et al, eds: Gender Equality and Quality of Life. Peter Lang, In Anna Warat; Ewa Krzaklewska; Anna Ratecka & Krystyna Slany (ed.),  Gender Equality and Quality of Life: Perspectives from Poland and Norway.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631675755.  5 ca.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Gislason, Ingolfur V. & Lammi-Taskula, Johanna (2016). Gender Equality - A Democratic and Cooperative Issue, In Andras Simonyi & Debra Cagan (ed.),  Nordic Ways.  Center for Transatlantic Relations.  ISBN 9780990772118.  Kapittel.  s 291 - 298
 • Holter, Øystein Gullvåg; Scambor, Elli; Hrzenjak, Majda & Bergmann, Nadja (2015). Men's Share of Family and Professional Care. Gender, rovné príležitosti, výzkum.  ISSN 1213-0028.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2014). “What’s in it for men?”: Old question, new data. Men and Masculinities.  ISSN 1097-184X.  17(5), s 515- 548 . doi: 10.1177/1097184X14558237
 • Scambor, Elli; Bergmann, Nadja; Wojnicka, Katarzyna; Belghiti-Mahut, Sophia; Hearn, Jeff; Holter, Øystein Gullvåg; Gärtner, Marc & Hrzenjak, Majda (2014). Men and gender equality: European insights. Men and Masculinities.  ISSN 1097-184X.  17(5), s 552- 577 . doi: 10.1177/1097184X14558239
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). Fedrekvoten som europeisk "eksportvare", I: Berit Brandth & Elin Kvande (red.),  Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02189-8.  kap 8.  s 121 - 133
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). Masculinities, Gender Equality and Violence. Masculinidades y cambio social.  ISSN 2014-3605.  2(1), s 51- 82
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012). Towards a New Fatherhood: Fathering Practices and Gender Equalities in Recent Nordic Research. In: Oechsle, Mechtild; Muller, Ursula; Hess, Sabine (eds): Fatherhood in Late Modernity. Cultural Images, Social Practices, Structural Frames (p 273-294). Verlag Barbara Budrich, Opladen, In Mechtild Oechsle; Ursula Müller & Sabine Hess (ed.),  Fatherhood in Late Modernity.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-86649-375-9.  14.  s 273 - 294
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Key Findings from Norway Study on Gender Equality and Quality of Life, In Gary Barker (ed.),  Evolving men: Initial Results from the International Men and Gender Equality Survey IMAGES.  ICRW.  Appendix.  s 64 - 65
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Unravelling the Maze: Gender Equality and Men's Practices in Norway, In Keith Pringle (ed.),  Men and Masculinities Around the World: Transforming Men's Practices.  Palgrave Macmillan.  ISBN 023010715X.  Kapittel.  s 85 - 96
 • Sæter, Gjertrud & Holter, Øystein Gullvåg (2011). "Min ektemann - mammas gutt" : kjønn, makt og normalitet i diskursen om mammadalten. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 293-309, 349-350 : i
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010). Den store debatten om husholdsarbeidet 1975-1985. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 333- 348
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Men, gender and health 2009 – the Norwegian view. Journal of Men's Health.  ISSN 1875-6867.  6(2), s 101- 104
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Power and structure in studies of men and masculinities. Norma.  ISSN 1890-2138.  4(2), s 132- 150

Se alle arbeider i Cristin

 • Warat, Marta & Holter, Øystein Gullvåg (ed.) (2017). Holter, Øystein Gullvåg. 2017. "The Development of a Norwegian Model of Gender Equality Research." In: Warat et al, eds: Gender Equality and Quality of Life (p 127-150). Peter Lang, Warsaw ISBN 978-3-631-67575-5 Total 322 pages.. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-67575-5.  322 s.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). The Role of Men in Gender Equality – European strategies & insights (co-author). Publications Office of the European Union.  ISBN 978-92-79-29655-0.  284 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holter, Øystein Gullvåg; Snickare, Lotta Karin & Dockweiler, Maria (2018). Making sense of downsizing: exploring masculinities in the Norwegian oil industry Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine Helena Bang; Sørensen, Siri Øyslebø (eds) 2017: Bodies, Symbols and Organizational Practises: The Gendered Dynamics of Power. Taylor & Francis Ltd, In  Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..  Routledge.  ISBN 978-1-138-23370-6.  kap 8.  s 123 - 144
 • Holter, Øystein Gullvåg (2017). Holter, Øystein Gullvåg (co-author) 2017: Gender Equality and Quality of Life - Survey Questionnaire. http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/documents/32447484/136473799/GEQ_Blueprint.pdf/ce00cac3-3852-407e-aded-842d24a99fae.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2017). Holter, Øystein Gullvåg 2017: Gender equality and quality of life: new research and new possibilities. Plenary presentation at the conference "Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms among Boys & Men for Gender Justice in Practice. Nordic MenEngage Conference, Oslo, Thursday 16th of February 2017 Link: https://reform.no/wp-content/uploads/2017/02/2017.02.03-Making-the-invisible-visible-brosjyre-kvadrat-for-web.pdf.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2017). "The inclusion of men in gender equality work – research comments" - in: "The inclusion of men in gender equality work" NORAD seminar, May 23 2017.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Krzaklewska, Ewa (2017). Holter, Øystein Gullvåg, Krzaklewska, Ewa 2017: Blueprint Guide - Gender Equality and Quality of Life: European blueprint Information and Instructions. http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/documents/32447484/136473799/GEQ_Blueprint_Guide.pdf/fa5bff86-2fd1-4d31-b5b7-94736df4d947.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Gender Equality and Quality of Life (GEQ) Presentation at the Consultative Meeting on IMAGES and GEQ, L & R Sozialforschung, Vienna, March 2, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Norwegian Culture and Gender Equality. Lecture at Scandinavian Studies, Dept of European Languages and Cultures, University of Edinburgh, Oct 27, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Theories and Changes. Keynote on Who Cares - Who Shares, The Third International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO), ministerial session, Luxembourg, October 17, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Book Review: Masculinities in the Making: From the Local to the Global Men and Masculinities 1097184X16663605, first published on August 16, 2016 as doi:10.1177/1097184X16663605. Men and Masculinities.  ISSN 1097-184X. . doi: 10.1177/1097184X16663605
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Introduction and panel presentation - Gender Equality and Quality of Life. Gender Equality and Quality of Life conference, Stefan Batory Foundation, Warzawa, April 19, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Welcome and introduction on IMAGES and GEQ, Academic lunch, STK/UiO May 19, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Liestøl, Knut; Tallaksen, Lena M. & Kristensen, Solveig (2016). Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene. Kronikk Aftenposten 7.3.2016 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Universitetene-er-sterk t-konkurransedrevet-I-dette-lopet-taper-kvinnene-8380246.html. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015). Engaging men for women’s economic participation.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015, 25. november). Forskningen på menn har vært farget av kvinnekamp (kommentar til May-Linda Magnussen) http://forskning.no/arbeid-kjonn-og-samfunn-likestilling/2015/11/menn-og-likestilling. [Internett].  http://forskning.no/arbeid-kjonn-og-samfunn-likestilling/201.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015). Gender in/equality: new research and perspectives.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015, 19. desember). How to measure gender equality?. [Internett].  http://sciencenordic.com/how-measure-gender-equality.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015, 24. oktober). Likestilling gir menn bedre livskvalitet. [Internett].  http://kjonnsforskning.no/nb/2015/10/likestilling-gir-menn-b.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015, 23. oktober). Norsk oppskrift på hvordan måle kjønnslikestilling vekker internasjonal interesse. [Internett].  http://kjonnsforskning.no/nb/2015/10/norsk-forskningsmetode-.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015). Om kjønnsforskjeller i dag. Hvilket ansvar har ledere for å endre holdninger?.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015). Vold mot kvinner - ny forskning.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2014). Fedrekvote i Warszawa. Dagbladet 29.10.14 http://www.dagbladet.no/2014/10/29/kultur/meninger/fedrekvote/likestilling/debatt/35963182/. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2014, 29. september). Menn med barn tjener best Intervju i Aftenposten 29 sept 2014.  Oslo.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Krzaklewska, Ewa (2014). Holter, Øystein Gullvåg; Krzaklewska, Ewa:Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway (GEQ)Presented at the Gender Equality: Policy, Research, Society conference, Marriott Hotel Warszawa, Oct 10, 2014cf http://www.genderconference.eu/en/agenda.html.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013, 08. mars). 8. mars intervju / Asker og Bærum budstikke.  Bærum.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). Hva er likestilling - Aftenposten Junior, Februar 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). Menns rolle i likestillingen Bulletine nr 1/2013 s 6-9. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  1, s 6- 9
 • Holter, Øystein Gullvåg & Solbrække, Kari Nyheim (2013). The Norwegian Model for Gender Equality.
 • Thun, Cecilie & Holter, Øystein Gullvåg (2013). Kjønnsbalanse og læringsutbytte - En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 03. november). Fikk svært så direkte tilbud: 7 av 10 menn takket ja.  Dagbladet / Kvinnejournalen.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 13. september). Flink pike-syndromet er borte.  Uniforum.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 13. mars). Her er det best og verst å være kvinne.  Dagbladet.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 07. oktober). Kvinner må kline til og ta sjansen på å falle.  Aftenposten.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 19. november). Mannens dag.  Dagsavisen.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012). Men and Care - The Variety of Models in Europe. Keynote on "The role of men in gender equality - European Insights and strategies" konferanse, Bryssel 14.9.12.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 30. oktober). Mentor programme is positive for women. [Internett].  KIF - Kjønnsbalanse i forskning - nettsted.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 18. november). Stadig mer likestilling - Rett på sak intervju.  Aftenposten.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Sæter, Gjertrud (2012). Svigermor og den svage umandige søn. KVINFO Webmagasin.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Wickman, Jan & Gottzen, Lucas (2012). Likestilling - ideologi, forskning og teori. Muligheter og begrensninger ved begrepet i forskning om menn og maskuliniteter.
 • Løvbak, Hege Elisabeth & Holter, Øystein Gullvåg (2012). Kjønn og karriere - En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Arven fra Gro (intervju med bl.a. ØGH om debatten om likestilling, intervjuer Kari Simonness). Morgenbladet 4-10 feb 2011 s 16-17. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 16- 17
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Best med balanse. Intervju i forbindelse med oppslaget Kvinnelige sjefer best for menn, VG 9 mai s 6. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). De første - om mannsforskningens framvekst. Innlegg på UiO jubileumsseminar Fra periferi til senter? Kvinne- og kjønnsforskning 1970-2011. Litteraturhuset, 4.11.2011.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011, 04. oktober). Hvem har hatt det verst? Intervju om kjønnene i historien, Hallo P3, NRK P3 4.10.11. [Radio].
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Intervju om "gutteproblemet". Intervjuer Leif Tore Lindø. Stavanger Aftenblad 25 februar. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Intervju om kjønn og feminisme i STKs undervisning. RadioNova 8. mars 2011. Radio Nova.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Kjønn, arbeid og likestilling. Foredrag Rosenvilde VGS (UiO-ambassadør), 10.1.11.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Kjønn, vold og helse - trenger vi et kjønnsperspektiv på helse og medisin? Innledning på Kvinnehelsedagene, 1 april 2011.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Men and gender equality: potentials, changes and perspectives. Discussion paper to "Do men care?" workshop 1 in the Progress programme project The role of men in gender equality, Brussels Sept 24, 2011.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Mister midlene - intervju om Kjønnsforskningsprogrammets opphør. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Om menn, kjønnsbalanse og kjønnsforskning. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2), s 14- 16
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Ti gode bøker om sosiobiologi. Bulletine 1, 2011, 44-47. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (1), s 44- 47
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Viktig kunnskap. Innlegg i Klassekampen 1.12.2011. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Belghiti-Mahut, Sophia & Hearn, Jeff (2011). Belghiti-Mahut, Sophia; Hearn, Jeff; Holter, Øystein Gullvåg: Making Changes Visible. Keynote dialogue, Workshop "Do men care - equal involvement of men in domestic and care work", Project The role of men in gender equality (Progress programme), Brussels Sept 26, 2011.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Lorentzen, Jørgen Ludvig (2011). In Norway, gender equality DOES extend to the bedroom Blog post - http://www.michaelkaufman.com/2011/in-norway-gender-equality-does-extend-to-the-bedroom/.
 • Lindner, Evelin Gerda & Holter, Øystein Gullvåg (2011). Democracy, Gender and Dignity – New Directions for Research.
 • Halsaa, Beatrice & Holter, Øystein Gullvåg (2010). On democratization, citizenship and gender, including the European project FEMCIT "Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements”.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010). How come women have advanced their positions and entered into politics? Lecture in Scandinavian Democracy course (STV4348B - Spring 2010).
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010, 29. april). Intervju (april 2010) i Det akademiske kjønn, TV-program laget av Oslo student-tv http://ostv.studentersamfundet.no/2010/09/01/det-akademiske-kj%c3%b8nn-2/. [TV].
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010, 30. november). Intervju om fedredeltakelse og likestilling, ZDF tysk TV, 30.11.2010 på STK, sendt ca 15.12.2010. [TV].  ZDF.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010). Kjønn mellom forskjell og makt Innlegg i Aftenposten 6. april 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010). Kjønn og biologi: Møter dagens likestilling biologiske barrierer? Foredrag Fruktbar fredag, Realistkjelleren UiO, 24.09.2010.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010). Masculinities and democratizationPaper presented at the conference Democracy as Idea and Practice, 14-15 January 2010, University of Oslohttp://www.demokrati.uio.no/arrangementer/konferanser/2010/Holter-MasculinitiesAndDemocratization-2010.pdf.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010). Misforståelser om kjønnsforskning, Dagbladet 25 mars 2010 Del av reportasje Dette er norske kjønnsforskere - ved fem av dem. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010, 07. april). More fathers take parental leave (interview). [Radio].  BBC World Service.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010). Uenige om hvem som gjør mest (intervju om menn og husarbeid, ved Christine Guldbransen) Aftenposten 11.5.2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010, 06. oktober). Umulig å bevise sammenhengen mellom likestilling og selvmord Intervju i oppslag NRK nyheter 6.10.10 http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7323370. [Radio].
 • Holter, Øystein Gullvåg (2010). Vold og biologi Panelinnlegg på biologistudentenes debattmøte ("Fruktbar fredag"): Naturlig voldelig, Realistkjelleren 14.5.10.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Bakgrunn for likestilling.
 • Holter, Øystein Gullvåg (red.) (2009). CV og publikasjonsliste.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009, 15. september). Deltaker i intervju, Slik kan kvinner gjøre karriere, Dine penger 8, 2009.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009, 15. oktober). Det är honom vi vill ha - intervju med Bosse Parbring.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009, 01. september). En stille endring i hjemmet. Intervju i Vi over 60.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Holter, Øystein Gullvåg 2009: Menn vil ha oljeboring Intervju i Dagbladet (ut fra ny meningsmåling om oljeboring ved Lofoten), 1.9.2009 http://www.dagbladet.no/2009/09/01/nyheter/miljo/valg_2009/politikk/oljeboring/7896084/. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Hvorfor Goffman og rammeanalyse? Introduksjon på seminaret Om (inn)rammete maskuliniteter, STK 21.9.09.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009, 27. mai). Intervju om "Menn mot voldtekt". Vis sammendrag
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009, 06. juni). Kommentar i Aftenpostens oppslag "Norske menn får stryk i husarbeid".
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009, 18. september). Kunnskap om kjønn? Innlegg i Morgenbladet.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Likestilling og vold. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.  ISSN 0802-0027.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Men and masculinities in conflict and war. Lecture for PRIO students.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009, 28. mai). Menn må ta ansvar. Intervju i Dagbladet.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Om integrering av kjønns- og likestillingsperspektiver. Innledning på seminaret Kjønnsperspektiver i Forskningsrådets programportefølje, NFR 12.1.09.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Panelbidrag på Norsk kvinnesaksforenings konferanse på Litteraturhuset PENGENE ELLER LIVET! 30. september 2009.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2009). Power and patriarchy theories in studies of men and masculinities.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 11. juli 2018 14:16