Anne Bitsch

Forsker

Faglige interesser

 • Internasjonale utviklingsstudier og menneskerettigheter
 • Voldtekt
 • Maskulinitet
 • Transnasjonal feministisk teori
 • Narrativ kriminologi
 • Symbolsk interaksjonisme

Bakgrunn

 • Gjesteforsker på Center for Gender & Sexuality Law på Columbia University Law School i New York (vår 2015).
 • Programanalytiker på temaområder kjønnsbasert vold i FNs Befolkningsfond (UNFPA) i Uganda (2011-2012)
 • Mastergrad i samfunnsgeografi fra UiO og University of California Berkeley (2004-2010).
 • Prosjektledelse og entreprenørskap, KaosPilotene (2000-2004)
 • Programrådgiver i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (2009-2010)
 • Kvinnekoordinator, Amnesty International Norge (2007-2009)
 • Redaksjonssekretær i tidsskriftet Fett (2005-2007)
 • Prosjektleder, Kirkens Nødhjelp (2003-2004)

Verv

 • 2013-2014: Vararepresentant for midlertidig ansatte i STKs styre

Samarbeid

 • Sitter i ekspertgruppen for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin nettportal om vold i nære relasjoner.
 • Koordinator for forskningsnettverk om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser (2012-2013)
 • Mottatt skrivestipender fra Utenriksdepartementet, Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

 

Emneord: Samfunnsgeografi, Kjønn, Kjønnsforskning, Feministisk teori, Voldtekt, Menn, Maskuliniteter, Utviklingsstudier, Menneskerettigheter

Publikasjoner

The Geography of Rape: Spaces of Shame and Risk (2010), masteroppgave i samfunnsgeografi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bitsch, Anne (2018). Brev til en ufødt datter. Om frihet, sex og søsterskap. Spartacus.  ISBN 978-82-430-1197-7.
 • Bitsch, Anne (2017). Går du nå, er du ikke lenger min datter. Spartacus.  ISBN 9788243011229.  352 s.
 • Bitsch, Anne & Kruse, Anja Emilie (2012). Bak lukkede dører : en bok om voldtekt. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202365813.  382 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 15. aug. 2018 09:29