Beret Bråten

Førstelektor
English version of this page
Mobiltelefon +47-90950264
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D (NEMKO bygget)

Faglige interesser

 • Integrering
 • Interseksjonalitet
 • Kjønnslikestilling
 • Feminisme
 • Politisk deltakelse og representasjon
 • Velferdsstat

Undervisning

 • KFL2030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning (høst 2018)
 • KFL4050 – Theorising gender equality (høst 2018)
 • KFL4060/KFL2060 – Gender Equality in the Nordic Countries (vår 2018)

Bakgrunn

 • Førstelektor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2018
 • Postdoktorstipendiat, HØKH Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus, 2017-2020
 • Forsker, Fafo, 2013-2017
 • Forsker, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2012-13
 • Engasjement som utreder i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, NOU 2012:15 Politikk for likestilling, 2011-2012
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2006-2011. Disputerte med avhandling i statsvitenskap i 2013.
 • Forskningsjournalist, KILDEN (Informasjonssenter for kjønnsforskning), 2002-2006
 • Cand.polit. sosiologi, UiO, 2002
 • Diverse stillinger tilknyttet AUF og Det norske Arbeiderparti (partikontor, stortingsgruppe, regjering), 1993-2001
Emneord: Integrering, Interseksjonalitet, Kjønnslikestilling, Feminisme, Politisk deltakelse og representasjon, Velferdsstat

Publikasjoner


“’Hun oppfattes sikkert veldig som norsk’ – om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes” i Sosiologi i dag, nr.3-4/2011, side 108-132.

"Quotas or no Quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties" in Bengtsson Bo, Per Strömblad and Ann-Helen Bay: Diversity. Inclusion and Citizenship in Scandinavia, s. 105-126, Cambrigde Scholars Publishing, 2010

"Rettferdig representasjon” i Halsaa Beatrice og Anne Hellum (red.): Rettferdighet, s. 186-211. Universitetsforlaget, 2010.

"Bjørnen sover. Om vold i familien." Redaktør sammen med Rømming Ellen, Knut Storberget, Kristin Skjørten og Astri Aas-Hansen. Aschehoug, 2007.

”Feminist søker fellesskap” (sammen med Marte Ryste) i Femkamp, antologi om nordisk feminisme Stockholm: Bang förlag, 2004.

”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.” Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet.  Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2002

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU. Redaktør sammen med Signe Horn og Rigmor Aasrud Jahren. Oslo: Det norske Arbeiderparti, 1994.

'Kriminelle feminister'. Intervju med Elin Nesje og Karen Patrick Knutsen. Redaktører av boka Modi Operandi. Perspektiver på kriminallitteratur. 23.03.2004. kilden.forskningsradet.no

 

 • Bråten, Beret (2018). Barnehager - et nestenuniverselt tilbud.
 • Bråten, Beret (2018). Bokreview: Has Democracy Failed Women?. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  26(3), s 238- 247 . doi: 10.1080/08038740.2018.1497705
 • Bråten, Beret (2018). Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen., I: Tove Heggen Larsen (red.),  Kampen om barndommen. Gode barnehager - en investering for framtida.  Res Publica.  ISBN 9788282260626.  8.  s 109 - 131
 • Bråten, Beret (2018). Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care?.
 • Bråten, Beret (2018). Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care..
 • Bråten, Beret (2018). Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport.
 • Bråten, Beret (2018). Minoritetsfamilier utfordrer autonomi-idealer i palliasjon?.
 • Bråten, Beret (2018). Åndelige- og eksistensielle omsorgstjenester i norske sykehus i møte med en flerreligiøs og mangfoldig pasientgruppe..
 • Bråten, Beret & Thun, Cecilie (2017). The Importance of Interventions and Institutions..
 • Bråten, Beret (2016). "Barnehagen som integreringsarena".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 27. sep. 2018 10:04

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter