Rannveig Svendby

Forsker

Faglige interesser

 • Menn og maskuliniteter

 • Trafikkulykker og risikoadferd
 • Funksjonsnedsettelser

 • Rehabilitering

 • Kjønns- og skjønnhetsidealer

 • Kvalitativ metode

 • Forskningsformidling

Bakgrunn

 • Leder for Ph.d-forum ved Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Styremedlem i det nordiske forskernettverket Gender, Body, Health, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

 • Master i sosialantropologi, Universitetet i Oslo

 • Forskningsjournalist, KILDEN informasjonssenter for kjønnsforskning

Undervisning

 • KFL2020 - Menn og maskuliniteter (bachelornivå)
 • KFL4020 - Menn og maskuliniteter (masternivå)
 • Gjesteforeleser ved Politihøyskolens videreutdanning om etterforskning av seksualforbrytelser i 2013 og 2014

Forskningsprosjekt

Doktorgradsprosjekt: Unge menn er identifisert som en risikogruppe for død og skader i trafikkrelaterte ulykker. I dette prosjektet intervjues menn som har blitt varig skadet etter å ha vært sjåfør i en trafikkulykke da de var mellom 17 og 24 år. Sentrale temaer i studien er trafikkskadde menns perspektiver på kjøring og risikoadferd, kroppen og hverdagslivet med funksjonsnedsettelser.

Forskeropphold

 • 2014: Gjesteforsker ved Uppsala Universitet, Sverige, Centrum för genusvetenskap (desember)

Arrangør for

Stipendiatgruppen "Helse i HumSam" er en faglig lavterskelarena for samfunnsvitere og humanister som jobber med helseperspektiver i sine doktorgradsprosjekter. Gruppen ble startet høsten 2014, og møtes regelmessig for å diskutere, utvikle og kvalitetssikre tekster i alle faser av forskningsprosessen

Fagseminar om «Black Lesbian Bodies: Reflections on a Queer South African Archive» med gjesteforsker Nadine Lake fra the University of the Free State, South Africa, 18. mai 2015
 
Akademisk skriveverksted med professor Nanna Mik-Meyer fra Copenhagen Business School, på Institutt for Helse og Samfunn i regi av Ph.D.-forum, 28. oktober 2014
 
Symposium om forskningsformidling med blant annet professor Thomas Hylland Eriksen og redaktør Cathrine Sandnes, på Institutt for Helse og Samfunn i regi av Ph.D.-forum, 6. mai 2014
 
Lunssjeminar om veiledning fra stipendiaters perspektiv, på Institutt for Helse og Samfunn, 8. april 2014

Finansiering

Finansieringskilden er Extrastitftelsen Helse og Rehabilitering.

Samarbeidspartnere

Prosjektet utføres i samarbeid med Trygg Trafikk.

Emneord: Sosialantropologi, Medisinsk antropologi, Menn, Maskuliniteter, Mannsforskning, Trafikkulykker, Risikoadferd, Funksjonsnedsettelser, Rehabilitering, Kjønnsforskning, Kjønn, Skjønnhetsidealer

Publikasjoner

 • Svendby, Rannveig; Romsland, Grace Inga & Moen, Kåre (2018). Non-disabled ableism: An autoethnography of cultural encounters between a non-disabled researcher and disabled people in the field. Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  20(1), s 219- 227 . doi: 10.16993/sjdr.6 Vis sammendrag
 • Svendby, Rannveig; Romsland, Grace Inga & Moen, Kåre (2017). The language of percentages: Ranking Bodies, Shaping Realities, and Limiting Opportunities. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288. . doi: 10.1080/09638288.2017.1390789 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 27. sep. 2018 10:04