Hannah Helseth

Bilde av Hannah Helseth
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • kjønn
 • seksualitet
 • sosiale bevegelser
 • islamsk feminisme
 • feministisk teori

Bakgrunn

 • Vitenskaplig assistent, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitet i Oslo
 • Master i sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet er en analyse av selv-definerte muslimers publiserte tekster i norsk offentlighet fra 2000-2012 som handler om kvinners rettigheter. Det er både analyse av argumentenes innhold, de normative grunnlagene og de diskursive betingelsene de fremsettes i. Ved bruk av feministisk rettferdighetsteori, retorikk og kritisk diskursanalyse analyseres både de posisjonene som inntas og taushetene i tekstene og hvorfor debatter om islam og feminisme ofte er så emosjonelt ladede.  

Finansiering

 • Stipendiat, Universitetet i Oslo, 2012-2016.
Emneord: Kjønn, Kjønnsforskning, Seksualitet, Sosiale bevegelser, Islamsk feminisme, Feministisk teori

Publikasjoner

 • Bjørnholt, Margunn & Helseth, Hannah (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  5.  s 86 - 104 Vis sammendrag
 • Helseth, Hannah (2018). Å føle i offentligheten - en diskusjon av Nancy Frasers offentlighetsidealer :. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  42(3), s 184- 195 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-03-04
 • Helseth, Hannah (2015). Nancy Fraser og norsk flerkulturell feministisk debatt. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33(2-3), s 62- 84
 • Helseth, Hannah (2012). Kvinner, klassekamp og følelser. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4), s 33- 44 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helseth, Hannah (2011). Ryktets makt - gruppeintervju med ungdom i Norge, I:  Introduksjon til temaet sosial kontroll, i Trine Lynggard (red) Likestilling og minoritetsungdom i Norden med fokus på sosial kontroll.  Norsk institutt for kunnskap om kjønn, NIKK.  Kapittel 9.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnholt, Margunn & Helseth, Hannah (2019). A typology of sexual violence from intimate partners.
 • Bjørnholt, Margunn & Helseth, Hannah (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.
 • Bjørnholt, Margunn & Helseth, Hannah (2019). Sexual violence as part of intimate partner violence: developing concepts and theory.
 • Bjørnholt, Margunn & Helseth, Hannah (2019). Sexual violence in private and public contexts.
 • Bjørnholt, Margunn & Helseth, Hannah (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Rapport. 2/2019. Vis sammendrag
 • Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Helseth, Hannah (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 1- 3
 • Helseth, Hannah (2018). Avkledd mannsmakt og offentlig skittentøysvask, innlegg på seminar om Metoo.
 • Helseth, Hannah (2018). De lange kjønnslinjer, anmeldelse av Dag Østerbergs "Hva Helmer skulle sagt til Nora". Klassekampens Bokmagasin.
 • Helseth, Hannah (2018). En talerstol av offer, spalte i Morgenbladet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Helseth, Hannah (2017). "Feminism after Hilary", Nancy Fraser i samtale.
 • Helseth, Hannah (2017). Fornuft og følelser - muslimers argumenter for kvinners rettigheter i medieoffentilgheten fra 2000 til 2012.
 • Helseth, Hannah (2017). Fornuft og følelser - muslimers argumenter for kvinners rettigheter i norsk medieoffentlig fra 2000 til 2012.
 • Helseth, Hannah (2017). Skamløst søsterskap, anmeldelse av Skamløs. Klassekampens Bokmagasin.
 • Helseth, Hannah (2017). Spekulativt og plagierende, anmeldelse av Wenche Fuglehaugs "Et svik - om æresdrap i Norge". Klassekampens Bokmagasin.
 • Helseth, Hannah (2017). "The dilemma of violated feelings", innlegg på konferanse.
 • Helseth, Hannah (2016, 03. september). "En lykkelig hore har klart å tenne kvinner i verdens mest likestilite land", intervju.  Aftensposten.
 • Helseth, Hannah (2015). Ensom Kjærlighet, anmeldelse av Lena Andersons "Uten personlig ansvar". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Helseth, Hannah (2015, 04. juli). "Jeg syns at barna skal ha på seg badetøy. Det er litt kleint at de går ...nakne, intervju.  Aftenposten.
 • Helseth, Hannah (2015, 19. desember). Vil de ha sex, egentlig?, intervju i Aftenposten.  Aftenposten.
 • Helseth, Hannah (2015). When the personal always is political, paperpresentasjon.
 • Helseth, Hannah (2014). Debatt om universialisme, paneldeltakelse.
 • Helseth, Hannah (2014). Eksemplets makt, anmeldelse av "Da det personlig er politisk - den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet (red. Hilde Danielsen). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Helseth, Hannah (2014). Glamorama and Muslima - mirroring gender subjectivity.
 • Helseth, Hannah (2014). Krigens fødsel. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (4)
 • Helseth, Hannah (2014). Mobbing, seksuell trakassering eller rasisme - hva skal vi kalle det?.
 • Helseth, Hannah (2014). Muslims in their own words, konferansebidrag.
 • Helseth, Hannah (2013, 30. april). Advarer mot forenkling, intervju.  Klassekampen.
 • Helseth, Hannah (2013). Jentefesten, anmeldelse av Sheila Hetis "How should a person be?". Klassekampens Bokmagasin.
 • Helseth, Hannah (2013). Nyliberal feminisme, anmeldelse av Nancy Frasers "Fortunes of feminism". Klassekampens Bokmagasin.
 • Helseth, Hannah (2013, 07. februar). Slik hetses norske kvinner på nett, intervju. [Internett].  NRK.
 • Helseth, Hannah (2013). Søstra mi, teaterstykke på Riksteateret.
 • Helseth, Hannah (2013, 26. januar). "Unge jenter har aldri vært så frie som nå", portrettintervju.  Dagens Næringsliv.
 • Helseth, Hannah (2010). H-ordet - ryktet som begrenser jenter. NIKK magasin.  ISSN 1502-1521.  (1)
 • Helseth, Hannah (2007). Kunnskapsstatus om kjønnsrelatert mobbing.
 • Helseth, Hannah (2005). "Ingen jenter på skolen her er horer" - en studie av forebyggende arbeid mot seksuell trakassering.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 19. sep. 2019 11:04

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter