Johanna Maria Hjertquist

Bilde av Johanna Maria Hjertquist
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

  • Kvinnebevegelsen + andre sosiale bevegelser
  • Statsfeminisme som teori og begrep 
  • Den nordiske likestillingsmodellen 
  • Tekstanalyse: diskursanalyse og idéanalyse

Undervisning

  • Gender Equality in the Nordic Countries (KFL2060/KFL4060)
  • International Summer School: Gender Equality in the Nordic Countries (ISSHF2060/ISSHF4060)
  • Innføring i Tverrfaglige Kjønnsstudier (KFL1010)
  • Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn (KFL1020)

Bakgrunn

  • Mastergrad i Statsvitenskap (Universitetet i Oslo) - Masteroppgave: "Mobilisering nedifrån, integrering ovanifrån? En studie av kvinnoorganisationernas genomslag i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag"
  • Bachelorgrad i Europastudier (Universitetet i Oslo)
Publisert 19. juli 2018 13:59 - Sist endret 19. sep. 2019 10:50