Thomas Michael Walle

Thomas Michael Walle er utdannet sosialantropolog, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som Seniorrådgiver i museumsfag ved Musea i Sogn og Fjordane, og har tidligere jobbet som førstekonservator og forskningskoordinator ved Norsk Folkemuseum.

Walle har bred erfaring i skjæringspunktet mellom akademia, politikkutvikling og pådriverarbeid, og har jobbet mye med spørsmål knyttet til kjønn, maskuliniteter, etnisitet og mangfold. Han har feltarbeid både fra Pakistan og i Norge, der hovedinteressen har vært hvordan maskuliniteter konstitueres, uttrykkes og utfordres i ulike kontekster. I de seinere forskingsarbeidene har Walle vært opptatt av å undersøke kritisk inkluderingsarbeidet i kultursektoren, med særlig vekt på hvordan tiltak for inkludering risikerer å stadfeste skillet mellom grupper.

Dette semesteret underviser han på KFL2020 / KFL4020 – Menn og maskuliniteter.

Publikasjoner

  • Sauge, Birgitte; Koren, Elisabeth S; Walle, Thomas Michael & Fojuth, Marie-Theres (2018). Leder. Norsk museumstidsskrift.  ISSN 2464-2525.  4(2), s 49- 50
  • Walle, Thomas Michael (2005). Annick Prieur: Balancing act; Importance of immigrant background in Norway. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  46

Se alle arbeider i Cristin

  • Bettum, Anders; Maliniemi, Kaisa & Walle, Thomas Michael (red.) (2018). Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis.. Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050394.

Se alle arbeider i Cristin

  • Sauge, Birgitte; Koren, Elisabeth S; Walle, Thomas Michael & Øien, Cecilie (2018). Leder. Norsk museumstidsskrift.  ISSN 2464-2525.  4(1), s 5- 6
  • Walle, Thomas Michael & Moe, Anne Kristin (2018). Immateriell kulturarv på museum. By og Bygd.  ISSN 0084-8212.
  • Walle, Thomas Michael & Moe, Anne Kristin (2018). Immateriell kulturarv på museum. By og Bygd.  ISSN 0084-8212.
  • Walle, Thomas Michael (1999). Så god som en mann kan bli! Maskuline idealer og mannlig praksis i Lahore, Pakistan. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. jan. 2020 14:08 - Sist endret 3. feb. 2020 10:25