Thomas Michael Walle

Thomas Michael Walle er utdannet sosialantropolog, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som Seniorrådgiver i museumsfag ved Musea i Sogn og Fjordane, og har tidligere jobbet som førstekonservator og forskningskoordinator ved Norsk Folkemuseum.

Walle har bred erfaring i skjæringspunktet mellom akademia, politikkutvikling og pådriverarbeid, og har jobbet mye med spørsmål knyttet til kjønn, maskuliniteter, etnisitet og mangfold. Han har feltarbeid både fra Pakistan og i Norge, der hovedinteressen har vært hvordan maskuliniteter konstitueres, uttrykkes og utfordres i ulike kontekster. I de seinere forskingsarbeidene har Walle vært opptatt av å undersøke kritisk inkluderingsarbeidet i kultursektoren, med særlig vekt på hvordan tiltak for inkludering risikerer å stadfeste skillet mellom grupper.

Dette semesteret underviser han på KFL2020 / KFL4020 – Menn og maskuliniteter.

Publikasjoner

 • Walle, Thomas Michael (2018). From the Margins to the Pitch: Cricket, Migration and Social Resources. I Hassan, David & Acton, Ciaran (Red.), Sport and Contested Identities: Contemporary Issues and Debates. Routledge. ISSN 9781138696686.
 • Walle, Thomas Michael (2018). Museale inkluderingsstratgier. I Bettum, Anders; Maliniemi, Kaisa & Walle, Thomas Michael (Red.), Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050394. s. 107–127.
 • Sauge, Birgitte; Koren, Elisabeth S; Walle, Thomas Michael & Fojuth, Marie-Theres (2018). Leder. Norsk museumstidsskrift. ISSN 2464-2525. 4(2), s. 49–50. doi: 10.18261/issn.2464-2525-2019-02-01.
 • Fletcher, Thomas & Walle, Thomas Michael (2015). Negotiating their right to play: Asian-specific cricket teams and leagues in the UK and Norway. Identities: Global Studies in Culture and Power. ISSN 1070-289X. 22(2), s. 230–246. doi: 10.1080/1070289X.2014.901913.
 • Walle, Thomas Michael (2014). Masculinities Beyond Otherness: Cricket, Gender and Ethnicity in Oslo, Norway. I Nauright, John; Cobley, Alan G. & Wiggins, David (Red.), Beyond C. L. R. James. Shifting Boundaries of Race and Ethnicity in Sport. The University of Arkansas Press. ISSN 9781557286499. s. 211–238.
 • Walle, Thomas Michael (2013). Participation and othering in documenting the present. Berliner Blätter. ISSN 1434-0542. s. 83–94.
 • Walle, Thomas Michael (2013). Cricket as ‘utopian homeland’ in the Pakistani diasporic imagination. South Asian Popular Culture. ISSN 1474-6689. 11(3), s. 301–312. doi: 10.1080/14746689.2013.820483.
 • Walle, Thomas Michael (2010). Goat Cheese and Mangoes: Negotiating Belonging and National Pride through Food. I Lysaght, Patricia & Skjelbred, Ann Helene Bolstad (Red.), Food and meals at cultural crossroads. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-571-4. s. 24–34.
 • Walle, Thomas Michael (2007). Making Places of Intimacy—Ethnicity, Friendship, and Masculinities in Oslo. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 15(2-3), s. 144–157. doi: 10.1080/08038740701526121.
 • Walle, Thomas Michael (2006). Kjønn og etnisitet. I Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (Red.), Kjønnsforskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215007694. s. 218–238.
 • Walle, Thomas Michael (2005). Annick Prieur: Balancing act; Importance of immigrant background in Norway. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 46.
 • Walle, Thomas Michael (2004). Menns liv i Lahore, Pakistan. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 2(1), s. 55–63. doi: 10.5617/ba.4314.
 • Walle, Thomas Michael (2004). Virginity vs. decency: Continuity and change in Pakistani men's perception of sexuality and women. I Chopra, Radhika; Osella, Caroline & Osella, Filippo (Red.), South Asian masculinities: context of change, sites of continuity. Kali for Women. ISSN 8186706755. s. 94–130.
 • Walle, Thomas Michael (2004). Menn og maskuliniteter i en minoritetskontekst. I Fuglerud, Øivind (Red.), Andre bilder av 'de andre'. Transnasjonale liv i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2689-7. s. 330–354.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bettum, Anders; Maliniemi, Kaisa & Walle, Thomas Michael (2018). Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Museumsforlaget AS. ISBN 9788283050394.

Se alle arbeider i Cristin

 • Walle, Thomas Michael (2021). Thomas Hylland Eriksen: Appenes planet. Hvordan smarttelefonen forandret verden. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 32(3-4), s. 196–199. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2021-03-04-07.
 • Walle, Thomas Michael (2021). Uenighet og motstand som forutsetning for endringsarbeid i museene og kulturlivet.
 • Walle, Thomas Michael (2021). Det privilegerte ubehaget.
 • Walle, Thomas Michael (2021). Det privilegerte ubehaget.
 • Walle, Thomas Michael (2021). Brita Brenna og Marit Anne Hauan (red.): Kjønn på museum. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 20(1), s. 113–115.
 • Walle, Thomas Michael (2020). Trygve B. Broch: A Performative Feel for the Game. How Meaningful Sports Shape Gender, Bodies, and Social Life. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 31(4), s. 304–307. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-04-07.
 • Ekman, Mattias; Koren, Elisabeth & Walle, Thomas Michael (2020). Forskingslitteraturen er rett og slett lite tilgjengelig for de som arbeider i museene. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 40–41.
 • Koren, Elisabeth Solvang; Fojuth, Marie-Theres; Jernsletten, Jorunn Ludviksen & Walle, Thomas Michael (2020). Leder. Norsk museumstidsskrift. ISSN 2464-2525. 6(1), s. 5–6.
 • Walle, Thomas Michael (2019). Aud Korbøl, med Arnfinn H. Midtbøen: Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-73. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3(2), s. 156–159. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-02-04.
 • Fojuth, Marie-Theres; Koren, Elisabeth Solvang & Walle, Thomas Michael (2019). Leder. Norsk museumstidsskrift. ISSN 2464-2525. 5(2), s. 87–87.
 • Sauge, Birgitte; Koren, Elisabeth Solvang; Walle, Thomas Michael & Fojuth, Marie-Theres (2019). Leder. Norsk museumstidsskrift. ISSN 2464-2525. 5(1), s. 5–5.
 • Bettum, Anders; Maliniemi, Kaisa & Walle, Thomas Michael (2018). Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. I Bettum, Anders; Maliniemi, Kaisa & Walle, Thomas Michael (Red.), Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050394. s. 9–21.
 • Koren, Elisabeth Solvang; Sauge, Birgitte; Walle, Thomas Michael & Fojuth, Marie-Theres (2018). Leder. Norsk museumstidsskrift. ISSN 2464-2525. 4(2), s. 49–49.
 • Walle, Thomas Michael; Moe, Anne Kristin & Planke, Terje (2018). Immateriell kulturarv på museum. By og Bygd. ISSN 0084-8212.
 • Sauge, Birgitte; Koren, Elisabeth S; Walle, Thomas Michael & Øien, Cecilie (2018). Leder. Norsk museumstidsskrift. ISSN 2464-2525. 4(1), s. 5–6.
 • Walle, Thomas Michael (2013). Finstemte kvinnfolk.
 • Walle, Thomas Michael (2010). Kjønn på museum – en undersøkelse av fire leiligheter i Wesselsgate 15. By og Bygd. ISSN 0084-8212. 42.
 • Walle, Thomas Michael (2008). Pakistanske bryllupsskikker.
 • Walle, Thomas Michael (2008). Et flerkulturelt museum – for og om hvem? By og Bygd. ISSN 0084-8212. 41, s. 205–221.
 • Grønstad, Line Førre; Fjell, Tove Ingebjørg & Walle, Thomas Michael (2020). Fellesskap og individualitet. Kjønna etternamnsval blant norske menn i heterofile parforhold. Universitetet i Bergen.
 • Walle, Thomas Michael (2010). A Passion for Cricket. Masculinity, ethnicity and diasporic spaces in Oslo. Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.
 • Walle, Thomas Michael (1999). Så god som en mann kan bli! Maskuline idealer og mannlig praksis i Lahore, Pakistan.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. jan. 2020 14:08 - Sist endret 20. jan. 2021 10:04