Beatrice Halsaa

Faglige interesser

 • Kvinnebevegelse
 • Likestillingspolitikk
 • Utopier
 • Feminisme
 • Minoritetsspørsmål
 • Religion
 • Kjønnsforskningens historie

Bakgrunn

 • Professor (2003 -)  Faglig leder (2004-2010), Førsteamanuensis (2001-2002), Forsker (1998-2001) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
 • Faglig leder av EU-prosjektet 2007-2011: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements (FEMCIT)
 • Seniorforsker tilknyttet CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), ved UiO 2004-2010
 • Gjesteforsker ved Women's Studies Department, San Diego State University, og Center for Advanced Feminist Studies, University of Minnesota, 2000
 • Professor II ved Senter for kvinneforskning, NTNU, 1999-2002.
 • Gjesteforsker ved Valmiera College, Latvia, 1997
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer (HiL), Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, 1988-1998
 • Forsker, Prosjekt Alternativ Framtid 1986-90, Oslo.
 • Gjesteforsker ved Goldsmith College, 1986
 • 1977-1988: Amanuensis, Høgskolen i Lillehammer (HiL), Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, finansiert av Statens organ for Fjernundervisning 1992-92.

Verv

 • Styremedlem i Kvinnebevegelsens arkiv
 • Redaktør av Nora - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2016-2018
 • Styremedlem i Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger, 2016-2020
 • Leder av Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 2014
 • Styremedlem Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 2010-2014
 • Member of the Scientific Advisory Board, Centre for Interdisciplinary Gender Research (GIG), University of Gothenburg
 • Member of the international reference group, Critical Studies on Gender Equality: Theorising Politics and Practice (TITAN), Umeå Centre for Gender Studies, UCGS, Umeå University
 • Styremedlem i Kvinnemuseet – Museene i Gåmdal 2006-2008
Emneord: Likestilling, Kjønnsforskning, Kvinnebevegelse, Feminisme, Medborgerskap, Statsvitenskap, Utopier, Etnisitet, Multikulturalisme, Religion

Publikasjoner

Halsaa, Beatrice (2020). "The (Trans)National Mobilisation of Sámi Women in Norway". Moving the social. Journal of social history and the history of social movements.  ISSN 2197-0386.  63, s 119- 145 . doi: https://doi.org/10.13154/mts.63.2020.119-145

Halsaa, Beatrice; Stoltz, Pauline & Stormhøj, Christel (2019). "Generational conflict and the politics of inclusion in two feminist events", In Elizabeth Evans & Éléonore Lépinard (ed.), Intersectionality in Feminist and Queer Movements Confronting Privileges. Routledge. s 271-288

Halsaa, Beatrice og Anne Hellum (red): Rettferdighet, Universitetsforlaget 2010, ISBN: 978 82 15 01556 9. Se omtale i Uniforum (17.02.2010).

Christensen, Hilda Rømer, Beatrice Halsaa, Aino Saarinen (eds.) 2004: Crossing Borders. Re-Mapping Women's Movements at the Turn of the 21st Century. Odense: University Press of Southern Denmark. 370 pages

Halsaa, Beatrice og Else Viestad 1990: I pose og sekk. Framtidsbilder, Oslo: Emilia. 228 pages

Haavio-Mannila, Elina, Drude Dahlerup, Maud Landby Eduards, E. Gudmundsdottir, Beatrice Halsaa, Helga M. Hernes, E. Hänninen-Salmelin, B. Sigmundsdottir, S. Sinkkonen, and Torild Skard 1985:Unfinished Democracy. Women in Nordic Politics. Oxford: Pergamon Press. 206 pages

Haavio-Mannila, Elina, Drude Dahlerup, Maud Landby Eduards, E. Gudmundsdottir, Beatrice Halsaa, Helga M. Hernes, E. Hänninen-Salmelin, B. Sigmundsdottir, S. Sinkkonen, og Torild Skard 1983: Det uferdige demokratiet. Oslo: Nordisk Ministerråd. 290 pages

Halsaa, Beatrice og Dag Seierstad 1988: Norsk og internasjonal politikk. Oslo: Cappelen. 341 pages

Albrektsen, Beatrice Halsaa 1977: Kvinner og politisk deltakelse. Oslo: Pax. 220 pages

 • Halsaa, Beatrice (2020). The (Trans)National Mobilisation of Sámi Women in Norway . Moving the social. Journal of social history and the history of social movements. ISSN 2197-0386. 63, s. 119 –145. doi: 10.13154/mts.63.2020.119-145.
 • Halsaa, Beatrice; Stoltz, Pauline & Stormhøj, Christel (2019). Generational conflict and the politics of inclusion in two feminist events. I Evans, Elizabeth & Lépinard, Éléonore (Red.), Intersectionality in Feminist and Queer Movements Confronting Privileges. Routledge. ISSN 978-0-367-25785-9. s. 271–288. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9780429289859.
 • Halsaa, Beatrice (2019). Kampanjer for kvinner i kommunepolitikken. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 43(3), s. 158–176. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halsaa, Beatrice (2017). Changes and Challenges: Norwegian Feminisms . Labrys, estudos feministas. ISSN 1676-9651.
 • Sümer, Sevil ; Halsaa, Beatrice & Roseneil, Sasha (2014). Gendered Citizenship in a Multidimensional Perspective: The Challenges Facing Norway within the Nordic Model. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 22(4), s. 283–298. doi: 10.1080/08038740.2014.964769.
 • Halsaa, Beatrice (2013). Mobilisering av svart og samisk feminisme. I Thun, Cecilie & Bråten, Beret (Red.), Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0117-7. s. 209–253.
 • Halsaa, Beatrice (2013). Muligheter for mobilisering: stat og kvinnebevegelse. I Thun, Cecilie & Bråten, Beret (Red.), Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0117-7. s. 51–85.
 • Nyhagen Predelli, Line; Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2012). 'Citizenship Is Not a Word I Use': How Women's Movement Activists Understand Citizenship. I Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (Red.), Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-27628-4. s. 188–212. doi: 10.1057/9781137272157_9.
 • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (2012). Remaking Citizenship in Multicultural Europe. I Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (Red.), Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-27628-4. s. 1–20. doi: 10.1057/9781137272157.0005.
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (2010). Rettferdighet - en dyd av nødvendighet. I Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (Red.), Rettferdighet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215015569. s. 9–49.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 25. nov. 2022 15:18

Prosjekter

Forskergrupper