Beatrice Halsaa

Bilde av Beatrice  Halsaa
English version of this page
Telefon +47-22858976
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30

Faglige interesser

 • Kvinnebevegelse
 • Likestillingspolitikk
 • Utopier
 • Feminisme
 • Minoritetsspørsmål
 • Religion
 • Kjønnsforskningens historie

Bakgrunn

 • Professor (2003 -)  Faglig leder (2004-2010), Førsteamanuensis (2001-2002), Forsker (1998-2001) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
 • Faglig leder av EU-prosjektet 2007-2011: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements (FEMCIT)
 • Seniorforsker tilknyttet CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), ved UiO 2004-2010
 • Gjesteforsker ved Women's Studies Department, San Diego State University, og Center for Advanced Feminist Studies, University of Minnesota, 2000
 • Professor II ved Senter for kvinneforskning, NTNU, 1999-2002.
 • Gjesteforsker ved Valmiera College, Latvia, 1997
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer (HiL), Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, 1988-1998
 • Forsker, Prosjekt Alternativ Framtid 1986-90, Oslo.
 • Gjesteforsker ved Goldsmith College, 1986
 • 1977-1988: Amanuensis, Høgskolen i Lillehammer (HiL), Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, finansiert av Statens organ for Fjernundervisning 1992-92.

Verv

 • Styremedlem i Kvinnebevegelsens arkiv
 • Redaktør av Nora - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2016-2018
 • Styremedlem i Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger, 2016-2020
 • Leder av Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 2014
 • Styremedlem Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 2010-2014
 • Member of the Scientific Advisory Board, Centre for Interdisciplinary Gender Research (GIG), University of Gothenburg
 • Member of the international reference group, Critical Studies on Gender Equality: Theorising Politics and Practice (TITAN), Umeå Centre for Gender Studies, UCGS, Umeå University
 • Styremedlem i Kvinnemuseet – Museene i Gåmdal 2006-2008
Emneord: Likestilling, Kjønnsforskning, Kvinnebevegelse, Feminisme, Medborgerskap, Statsvitenskap, Utopier, Etnisitet, Multikulturalisme, Religion

Publikasjoner

Halsaa, Beatrice (2020). "The (Trans)National Mobilisation of Sámi Women in Norway". Moving the social. Journal of social history and the history of social movements.  ISSN 2197-0386.  63, s 119- 145 . doi: https://doi.org/10.13154/mts.63.2020.119-145

Halsaa, Beatrice; Stoltz, Pauline & Stormhøj, Christel (2019). "Generational conflict and the politics of inclusion in two feminist events", In Elizabeth Evans & Éléonore Lépinard (ed.), Intersectionality in Feminist and Queer Movements Confronting Privileges. Routledge. s 271-288

Halsaa, Beatrice og Anne Hellum (red): Rettferdighet, Universitetsforlaget 2010, ISBN: 978 82 15 01556 9. Se omtale i Uniforum (17.02.2010).

Christensen, Hilda Rømer, Beatrice Halsaa, Aino Saarinen (eds.) 2004: Crossing Borders. Re-Mapping Women's Movements at the Turn of the 21st Century. Odense: University Press of Southern Denmark. 370 pages

Halsaa, Beatrice og Else Viestad 1990: I pose og sekk. Framtidsbilder, Oslo: Emilia. 228 pages

Haavio-Mannila, Elina, Drude Dahlerup, Maud Landby Eduards, E. Gudmundsdottir, Beatrice Halsaa, Helga M. Hernes, E. Hänninen-Salmelin, B. Sigmundsdottir, S. Sinkkonen, and Torild Skard 1985:Unfinished Democracy. Women in Nordic Politics. Oxford: Pergamon Press. 206 pages

Haavio-Mannila, Elina, Drude Dahlerup, Maud Landby Eduards, E. Gudmundsdottir, Beatrice Halsaa, Helga M. Hernes, E. Hänninen-Salmelin, B. Sigmundsdottir, S. Sinkkonen, og Torild Skard 1983: Det uferdige demokratiet. Oslo: Nordisk Ministerråd. 290 pages

Halsaa, Beatrice og Dag Seierstad 1988: Norsk og internasjonal politikk. Oslo: Cappelen. 341 pages

Albrektsen, Beatrice Halsaa 1977: Kvinner og politisk deltakelse. Oslo: Pax. 220 pages

 • Halsaa, Beatrice (2020). The (Trans)National Mobilisation of Sámi Women in Norway. Moving the social. Journal of social history and the history of social movements.  ISSN 2197-0386.  63, s 119- 145 . doi: https://doi.org/10.13154/mts.63.2020.119-145
 • Halsaa, Beatrice (2019). Kampanjer for kvinner i kommunepolitikken. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  43(3), s 158- 176 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halsaa, Beatrice; Stoltz, Pauline & Stormhøj, Christel (2019). Generational conflict and the politics of inclusion in two feminist events, In Elizabeth Evans & Éléonore Lépinard (ed.),  Intersectionality in Feminist and Queer Movements Confronting Privileges.  Routledge.  ISBN 978-0-367-25785-9.  14.  s 271 - 288 Vis sammendrag
 • Halsaa, Beatrice (2017). Changes and Challenges: Norwegian Feminisms. Labrys, estudos feministas.  ISSN 1676-9651.
 • Sümer, Sevil; Halsaa, Beatrice & Roseneil, Sasha (2014). Gendered Citizenship in a Multidimensional Perspective: The Challenges Facing Norway within the Nordic Model. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  22(4), s 283- 298 . doi: 10.1080/08038740.2014.964769 Vis sammendrag
 • Halsaa, Beatrice (2013). Mobilisering av svart og samisk feminisme, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  kapittel 8.  s 209 - 253
 • Halsaa, Beatrice (2013). Muligheter for mobilisering: stat og kvinnebevegelse, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  kapittel 3.  s 51 - 85
 • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (2012). Remaking Citizenship in Multicultural Europe, In Beatrice Halsaa; Sasha Roseneil & Sevil Sümer (ed.),  Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27628-4.  Kapittel 1.  s 1 - 20
 • Nyhagen Predelli, Line; Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2012). 'Citizenship Is Not a Word I Use': How Women's Movement Activists Understand Citizenship, In Beatrice Halsaa; Sasha Roseneil & Sevil Sümer (ed.),  Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27628-4.  kapittel 9.  s 188 - 212
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (2010). Rettferdighet - en dyd av nødvendighet, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  kapittel 1.  s 9 - 49

Se alle arbeider i Cristin

 • Halsaa, Beatrice & Nyhagen, Line (2016). Religion, Gender and Citizenship. Women of Faith, Gender Equality and Feminism. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137405333.  288 s.
 • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (ed.) (2012). Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27628-4.  266 s.
 • Nyhagen Predelli, Line & Halsaa, Beatrice (2012). Majority-Minority Relations in Contemporary Women's Movements. Strategic Sisterhood. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-24658-4.  335 s.
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (red.) (2010). Rettferdighet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  288 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 4. feb. 2021 09:29

Prosjekter

Forskergrupper