Beatrice Halsaa

Bilde av Beatrice  Halsaa
English version of this page
Telefon +47-22858976
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30

Faglige interesser

 • Kvinnebevegelse
 • Likestillingspolitikk
 • Utopier
 • Feminisme
 • Minoritetsspørsmål
 • Religion
 • Kjønnsforskningens historie

Bakgrunn

 • Professor (2003 -)  Faglig leder (2004-2010), Førsteamanuensis (2001-2002), Forsker (1998-2001) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
 • Faglig leder av EU-prosjektet 2007-2011: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements (FEMCIT)
 • Seniorforsker tilknyttet CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), ved UiO 2004-2010
 • Gjesteforsker ved Women's Studies Department, San Diego State University, og Center for Advanced Feminist Studies, University of Minnesota, 2000
 • Professor II ved Senter for kvinneforskning, NTNU, 1999-2002.
 • Gjesteforsker ved Valmiera College, Latvia, 1997
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer (HiL), Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, 1988-1998
 • Forsker, Prosjekt Alternativ Framtid 1986-90, Oslo.
 • Gjesteforsker ved Goldsmith College, 1986
 • 1977-1988: Amanuensis, Høgskolen i Lillehammer (HiL), Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, finansiert av Statens organ for Fjernundervisning 1992-92.

Verv

 • Styremedlem i Kvinnebevegelsens arkiv
 • Redaktør av Nora - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2016-2018
 • Styremedlem i Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger, 2016-2020
 • Leder av Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 2014
 • Styremedlem Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 2010-2014
 • Member of the Scientific Advisory Board, Centre for Interdisciplinary Gender Research (GIG), University of Gothenburg
 • Member of the international reference group, Critical Studies on Gender Equality: Theorising Politics and Practice (TITAN), Umeå Centre for Gender Studies, UCGS, Umeå University
 • Styremedlem i Kvinnemuseet – Museene i Gåmdal 2006-2008
Emneord: Likestilling, Kjønnsforskning, Kvinnebevegelse, Feminisme, Medborgerskap, Statsvitenskap, Utopier, Etnisitet, Multikulturalisme, Religion
Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 4. feb. 2021 09:29

Prosjekter

Forskergrupper