Beret Bråten

Bilde av Beret Bråten
English version of this page
Telefon +47 22858939
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D (NEMKO bygget)
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Interseksjonalitet/flerdimensjonalitet
 • Likestilling
 • Familie/foreldreskap/oppvekst
 • Velferdsstat/sivilsamfunn
 • Helse
 • Tro og livssyn
 • Død/sorg/tap

Undervisning

Bakgrunn

 • Forsker II ved Fafo 2021-
 • Forsker Fafo 2020
 • Førstelektor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2018
 • Postdoktorstipendiat, HØKH Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus, 2017-2020
 • Forsker, Fafo, 2013-2017
 • Forsker, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2012-13
 • Engasjement som utreder i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, NOU 2012:15 Politikk for likestilling, 2011-2012
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2006-2011. Disputerte med avhandling i statsvitenskap i 2013.
 • Forskningsjournalist, KILDEN (Informasjonssenter for kjønnsforskning), 2002-2006
 • Cand.polit. sosiologi, UiO, 2002
 • Diverse stillinger tilknyttet AUF og Det norske Arbeiderparti (partikontor, stortingsgruppe, regjering), 1993-2001

Samarbeid

 • Bistilling ved Fafo
Emneord: Interseksjonalitet, Likestilling, Familie, Foreldreskap, Velferdsstat, Helse, Livssyn, Sorg
Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 21. jan. 2021 12:14

Prosjekter