Unn Elisabet Rogg

English version of this page
Telefon +47-22858744
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 None 0373 OSLO

Faglige interesser

 • Feminisme
 • Akademia
 • Kjønnsmakt
 • Sosial klasse

Undervisning

Bakgrunn

 • Programleder og undervisningsleder for bachelorprogrammet Tverrfaglige kjønnsstudier (KFL), og masterprogrammet Gender Studies fra høsten 2011.
 • Forsker og leder av prosjektet Gender, Violence and Democracy in Western Balkans 2006-2011.
 • Underviser på KFL2060/4060 siden 2006
 • Rogg er STKs representant til Athena 3.
 • -2009: Veileder på Humanistisk prosjektsemester, UiO (avsluttet).
 • 1.7.05 - 31.12. 2005: Forsker og underviser på KFL 2060/4060, SKK
 • 1.1.05 – 30.6.05: Assisterende faglig leder (vikar 80%), SKK
 • 1.8.03 – 31.12.04: Forsker, SKK
 • 31.8.02 – 31.7.03: Assisterende faglig leder (vikar 50%) og forsker (50%), SKK
 • 1.1.01 – 31.08.02: Faglig leder, SKK, vikar
 • 1.2.00 – 31.3.03: Forsker, Kjønn og makt i Akademia under Makt- og demokratiutredningen, deltid
 • 10.5.99 – 31.1.00: Prosjektleder ”Evaluering av forskerutdanningen i samfunnsvitenskapelige fag” for Det nasjonale fakultetsmøtet, Fakultetsadministrasjonen, SV-fakultetet, UiO, 50% stilling
 • 1. 1.97 – 30.6.97: Ansvar for semesteremnet Kjønn og samfunn, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 50% stilling
 • 1. 8.96 –10.5.99: Assisterende faglig leder ved Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo, vikar i 50% stilling
 • 1.3. 92 – 31.12.96: Høgskolelektor i sosiologi, Høgskolen i Vestfold, de siste 5 månedene i 50% stilling

Forskermaraton

 • "Maskuliniteter på Balkan". Et innlegg ved Elisabet Rogg på Agenda kjønnsforskning I, Forskermaraton, 6. september 2010 på Litteraturhuset, Oslo. Se video

Samarbeid

 • International Summer School (ISS), Universitetet i Oslo
 • Institute for European Studies, Beograd
Emneord: Feminisme, Akademia, Kjønn, Kjønnsforskning, Sosial klasse, Likestilling

Publikasjoner

Rogg, Elisabet 2003: Lyst, lidelse og legitimitet – Om kjønnsmakt og likestilling i Akademia. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Rapportserien Nr. 63. Oslo: Unipub

Rogg, Elisabet 2000: Evaluering av forskerutdanningen i samfunnsfag. Prosjektrapport avgitt av styringsgruppe. Universitetet i Oslo

Utvalgte artikler

Rogg, Elisabet 2006: Gender in the Academic Elite in a Post-Socialist Society - the Case of Montenegro with a Side-Glance at Norway. Gender Studies 2006;1(5):269-291

Rogg, Elisabet 2004: ”Young women challenge the political establishments”. NORA no 3 2004 Vol. 12

Rogg, Elisabet 2004: ”Kvinnelig professor – ”den andre” i akademia? Det akademiske feltet møter likestillingen”. Sosiologisk tidsskrift. Årgang 12, nr. 3

Rogg, Elisabet 2003: ”Kjønnsdiskriminering og kvinnelige akademikeres mestringsstrategier i Akademia”. Naisutkimus-Kvinnoforskning nr. 2 2003

Rogg, Elisabet 2002: “Passion and Pain in Academia.” Nora nr. 1, 2002

Rogg, Elisabet 1999: ”Fordeling av utdanning i tre årskull.” I Birkelund, Gunn Elisabeth, Anne Kathrine Broch-Due og Ann Nilsen (red.): Ansvar og protest. Kjønn, klasse og utdanning i senmoderniteten. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Rogg, Elisabet 1998: ”Pierre Bourdieu: en tidlig brobygger.” I L'orange Fürst og Nielsen (red.): Modernitet - refleksjoner og idebrytninger. Oslo, Cappelen akademisk forlag

Rogg, Elisabet 1998: ”Kommunale kulturpriser i Søndre Oslofjord-regionen.” I Danielsen, Kogstad og Rogg (red.): Kulturformidling i kommunene. KULTs skriftserie nr. 105

 • Rogg, Elisabet (2006). Gender in the Academic Elite in a Post-Socialist Society - the Case of Montenegro with a Side-Glance at Norway. Gender Studies.  ISSN 1583-980X.  1(5), s 269- 291
 • Rogg, Elisabet & Knudsen, Susanne V. (2005). Introduction. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  13(2), s 74- 77

Se alle arbeider i Cristin

 • Rogg, Elisabet & Filipovic, Mileva (red.) (2005). Zenske studie, iskustva i perspektive iz Norveske. CID.  ISBN 86-495-0263-6.  230 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Øistad, Beate Sletvold; Mortensen, Ellen; Bolsø, Agnes; Rogg, Elisabet & Schimanski, Johan (2012, 23. mars). Forstå samfunnet - studer kjønn!. [Internett].  Kilden: Informasjonssenteret for kjønnsforskning.
 • Rogg, Elisabet (2006). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  14(1)
 • Rogg, Elisabet (2005). State Mechanisms of Women’s Political Empowerment in Norway.
 • Rogg, Elisabet (2005). Structures and practices in two academic systems in a gender perspective.
 • Rogg, Elisabet; Husu, Liisa & Jordansson, Birgitta (2005). GENDER EQUALITY AND THE PROFESSORIATE:A COMPARATIVE LOOK AT KEY NORDIC INTERVENTIONS. Vis sammendrag
 • Rogg, Elisabet (2005). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  13(3), s 146- 147
 • Rogg, Elisabet & Knudsen, Susanne V. (2005). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  13(1)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 27. sep. 2018 10:05