Harriet Bjerrum Nielsen

Bilde av Harriet Bjerrum Nielsen
English version of this page
Telefon +47-22858942
Mobiltelefon +47-92667801
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0373 OSLO

Faglige interesser

 • Barn og ungdom
 • Jenter og gutter
 • Kjønnssosialisering
 • Likestillingspedagogikk
 • Kjønn, subjektivitet og sosial endring
 • Psykoanalyse og psykososiale perspektiver
 • Kvalitativ metode

Harriet Bjerrum Nielsen forsker på barn og ungdom i et kjønnsperspektiv og et sosialt endringsperspektiv. Hun har jobbet med prosjekter som har sett på kjønn og endring i et generasjonsperspektiv (se f.eks. boka Moderne jenter fra 2006) og i et longitudinelt perspektiv (se f.eks. boka Skoletid fra 2009). Hun er også aktiv i samarbeidsprosjekter med kinesiske og nordiske forskere om kjønn, modernitet og generasjon i et komparativt perspektiv. 

Siste bok er Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach (Palgrave-Macmillan 2017) som handler om kjønn og endring i tre generasjoner.

Siste større forskningsprosjekt dreide seg om kjønn, klasse og etnisitet i skolen i dag. Resultatene ble publisert i boka Forskjeller i klassen (2014). Harriet Bjerrum Nielsen arbeider primært med kvalitative data i form av klasseromsobservasjon, intervjuer og etnografisk feltarbeid. 

Harriet Bjerrum Nielsen var leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning fra 1993 til 2009, og første redaktør av NORA sammen med Torill Steinfeld. Fra 2001-2005 var hun medlem av universitetsstyret ved UiO og 2010/11 ledet hun sammen med Hanne Haavind forskningsgruppen ”Personal development and Socio-Cultural Change” ved Senter for grunnforskning (CAS). Hun er i perioden 2014-2017 leder av den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning. Fra 2014 er hun professor II ved Aalborg Universitet i Danmark.

Undervisning

KFL2080 og KFL4080: Kjønn og oppvekst. Går alle vårsemestre

Bakgrunn

 • Professor i kjønnsforskning og pedagogikk ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 1993-dd
 • Adjungeret professor ved Aalborg Universitet 2014-2019
 • Forskningsgruppeleder (sammen med Hanne Haavind) for prosjektet Personal Development and Socio-Cultural Change, Centre for Advances Study (CAS) 1.8.2010-1.7.2011
 • Professor/Senterleder STK fra 1993-2009, (permisjon 2000-2005)
 • Leder for bachelorprogrammet og årsenheten Kjønn, feminisme og likestilling ved UiO, 2003-2005
 • Oppdragprosjekt for the World Organization of the Scout Movement, 2001-2002
 • Amanuensis, fra 1987 førsteamanuensis, i sosialpedagogikk, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 1981-93
 • Universitetsadjunkt, fra 1983 universitetslektor, i dansk ved Ålborg Universitetescenter, Institut for uddannelse og socialisering. 1977-83, (Permisjon fra stillingen 1980-83)
 • Vitenskapelig assistent på Projekt Skolesprog, Institut for anvendt og matematisk lingvistik, Københavns Universitet, 1975-78
 • Cand.philol. i dansk og språkpsykologi, Københavns Universitet 1976.

Verv

 • Leder av den Nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning 2014-2016
 • Representerer UiO i Nordic Council, Nordic Centre, Fudan University, China
 • Medlem av Universitetsstyret, Universitetet i Oslo, 2002-2005
 • Medlem av advisory board for NORA
 • Medlem av advisory board for Young
 • Medlem av advisory board i det engelske forskningsrådprosjektet Timescapes (Univ. of Leeds, Univ. of Edinbourgh, Southbank Univ., Cardiff University, Open University and UK archives).
 • Medlem av the international advisory board  for a new book series titled /Identity Studies in the Social Sciences, which will be published by Palgrave/Macmillan in the UK and USA
 • Appointed as peer referee evaluator for the European Research Council 2010-2013.
 • Medlem av adv. board for prosjektet "Unges lyst til læring" ved Center for ungdomsforskning på DPU, Århus Universitet, Danmark 2014-2016.
 • Medlem av bedømmelsespanel for Ph.D. rådet i Danmark
 • Medlem av CIRCY advisory group, University of Sussex

Samarbeid

 • Fengshu Liu, Institutt for pedagogikk, UiO og Li Chunling (CASS, Beijing) - samarbeid om forskningsprosjektet Modernization as lived experiences in China and Norway 
 • Samarbeid om vitenskapelige artikler med Lynne Layton, Harvard Medical School USA, Helene Aarseth (ISS/UiO/NOVA), Rachel Thomson (University of Sussex) og Barrie Thorne (University of California, Berkeley).
 • Sino-Nordic Gender Nettwork (planlegging av 6th Sino-Nordic Gender Studies Conference i 2017 i Oslo)

I media

Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Tunnelsyn i guttedebatten Aftenposten 27.2. Seks oppfølgende innlegg i perioden mars/april 2017. Se lenker under STK i media.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Pod-cast om gutter og frafall i skolen

Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Mennene idealiserte sine hjemmeværende koner, kvinnene lengtet ut. KILDEN

Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Kjønn og Skam. Morgenbladet.no 20. mai 2016

Nielsen, Harriet Bjerrum (2016) Hvorfor er vi så besatt av flinke piker?  KILDEN 

Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Barna dine tenker annerledes om kjønn enn du gjør .   KILDEN.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Vet ikke nok om likestilling. Aftenposten 05.02.2013

Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Et "Kjønn+"-forskningsprogram for likestilling?. Bulletine (1), s 4- 5

Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Hjerneoppvask. KILDEN.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Kjønnsforskere leder prestisjeprosjekt.  KILDEN - informasjonssenter for kjønnsforskning.

 

Emneord: Kjønn, Kjønnsforskning, Skole, Barn, Ungdom, Jenter, Gutter, Kjønnssosialisering, Likestilling, Identitet, Subjektivitet, Psykoanalytisk teori, Psykososialt perspektiv, Sosial endring, Generasjon, Modernitet, Kina
Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 25. sep. 2020 10:25

Prosjekter