Jorunn Økland

Jorunn Økland har forskningspermisjon ut 2021. 

Faglige interesser

 • Antikk materialkultur
 • Feministisk religionskritikk
 • Kjønn og hellige tekster
 • Kulturell/sekulær bibelbruk
 • Teori (kunnskap, likestilling, sted, m.m.)

Bakgrunn

 • Bestyrer, Det norske insitutt i Athen (2016-2020)
 • Dr. theol. fra Universitetet i Oslo, gresk mellomfag
 • Senterleder, STK, Fra 1.1.2010–31.12.2013.
 • Professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, fra september 2007-.
 • Timelærer, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2007
 • Forsker ved Senter for grunnforskning, Det Norske Vitenskapsakademi, 2006-2007.
 • Professor i Det nye testamente, Department of Biblical Studies, University of Sheffield, UK, 2005-2007.
 • Førsteamanuensis i Det nye testamente, Department of Biblical Studies, University of Sheffield, UK, 2000-2005.
 • Timelærer, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2000.
 • NFR-Stipendiat, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 1994-2000.
 • Div. Universitetslektor/timelærer/korttidsstipend Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 1992-1994
 • Forskningsassistent, Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo, 1989-1992

Verv

 • Medlem av redaksjonsrådet for Nytt norsk tidsskrift (Universitetsforlaget), 2018-:

 • Medlem av Council, Society of Biblical Literature, 2016-: 

 • Leder, styringsgruppen for programenheten Archaeology of Religion in the Roman World, SBL, 2015- (medlem fra 2004-):

 • Grunnleggende redaktør av tidsskriftet Journal of the Bible and its Reception (de Gruyter), 2012-2015 (med-redaktør fra 2016-):

 • Medlem av redaksjonsrådet for  Biblical Interpretation: A Journal of Contemporary Approaches (Brill), 2013-:

 • Medlem av Oversettelsesutvalget, Bibelselskapet (2012):

 • Medlem av redaksjonsrådet for  Critical Research on Religion (SAGE), 2012-:

 • Medlem av redaksjonsrådet for The Bible & Critical Theory Journal, 2011-:

 • Leder av nasjonalt fagråd for kjønnsforskning i Norge, 2010-2011:

 • Medlem i Research And Publications Comittee, SBL, 2009-2015: 

 • President, European Association of Biblical Studies, 2009-2012:

 • Styreleder KILDEN - Informasjonssenter for kjønnsforskning (NFR), 2007-2010:

 • Medlem i styringsgruppen for programenheten ”Gender, Sexuality, and the Bible”, Society of Biblical Literature, 2006-:

 • Medlem av redaksjonsrådet for Journal for the Study of the New Testament (SAGE), 2006-:

Emneord: Kjønn, Kjønnsforskning, Teologi, Religion, Feminisme, Religionskritikk

Publikasjoner

Økland, Jorunn (2011). Skaper ordet hva det nevner? Poststrukturalisme som språkteori og universalforklaring. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 141- 147

Fischer, Irmtraud; Økland, Jorunn; Navarro Puerto, Mercedes & Valerio, Adriana (2010). Frauen, Bibel und Rezeptionsgeschichte: Ein internationales Projekt der Theologie und Genderforschung, I: Irmtraud Fischer; Mercedes Navarro Puerto (red.),  Tora.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 978-3-17-020975-6.  Einleitung.  s 9 - 35

Strand, Vibeke Blaker; Økland, Jorunn & Solhøy, Stina Hansteen (2010). Rettferdighetens grenser - religion, kjønn og homofili, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  Kapittel.  s 103 - 125

Økland, Jorunn (2010). Ceres, Κορη, and Cultural Complexity: Divine Personality Definitions and Human Worshippers in Roman Corinth, In Steven J. Friesen; Daniel N. Showalter & James Walters (ed.),  Corinth in Context: Comparative Studies on Religion and Society.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978900418197-7.  VII.  s 199 - 229

Økland, Jorunn (2010). Feminist Exegesis as Liberation Project, Cultural Critique and Cultural Memory Work . Lectio Difficilior.  ISSN 1661-3317.  11(2)

Økland, Jorunn (2010). "Night at the Museum": En model . Tidsskriftet Fønix.  ISSN 0105-3116.  33(3), s 227- 238

Økland, Jorunn (2010). Om å oversette religion : tanker etter karikaturstriden. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(3), s 279- 291

Økland, Jorunn (2010). Sex Slaves of Christ: A Response to Halvor Moxnes, In Paul Foster (ed.),  New Testament Studies: Volume III.  Sage Publications.  ISBN 978184860168-0.  41.  s 85 - 88

Økland, Jorunn (2010). Why Can’t the Heavenly Miss Jerusalem Just Shut Up?, In Amy-Jill Levine & Maria Mayo Robbins (ed.),  A Feminist Companion to the Apocalypse of John.  Continuum.  ISBN 9780826466501.  Kapittel.  s 88 - 105

Økland, Jorunn; Fischer, Irmtraud; Valerio, Adriana & Navarro Puerto, Mercedes (2010). Donne, Bibbia e storia della ricezione. Un progetto internazionale di teologia nell'ottica di genere, I: Irmtraud Fischer; Mercedes Navarro Puerto (red.),  La Torah.  Il Pozzo di Giacobbe.  ISBN 978-88-6124-143-5.  1.  s 7 - 31

 • Økland, Jorunn (2020). Lost Women of the NT: From Junia to the Witnesses of the Empty Grave, In Χρήστος Πινακούλας (ed.),  Η γυναίκα στη Βίβλο. Διεθνές Επιστεημονικό Συνέδριο.  Ελληνικη Βιβλικη Εταιρια Athen.  ISBN 978-618-5078-49-2.  Kapittel.  s 181 - 192
 • Økland, Jorunn (2019). Athens Akropolis: Et seismogram for kulturell endring. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(1-2), s 2- 15 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Økland, Jorunn (2019). Chapter 17: Pauline Letters, In Benjamin H. Dunning (ed.),  The Oxford Handbook of New Testament, Gender, and Sexuality.  Oxford University Press.  ISBN 9780190213398.  17.  s 315 - 332 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2019). Gjenoversettelse av hellige tekster: Teoretiske overveielser, verdiforhandlinger og politiske konsekvenser, I: Nora S. Eggen; Nina Zandjani & Tor Ivar Østmoe (red.),  Gjenoversettelse av hellige tekster.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  Kapittel 1.  s 5 - 28
 • Werner, Ann; Økland, Jorunn; Hoffart, Amund Rake & Lundberg, Anna A. (2018). Constructing Terminology and Defining Concepts for Gender Studies in Norway and Sweden. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  26(2), s 142- 153 . doi: 10.1080/08038740.2018.1477177 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2018). Luther's Method and his Views on Celibacy (1 Cor 7), In Αλεξάνδρα Ντὀτσικα (ed.),  Αναγνώσεις της Βίβλου στις διάφορες χριστιανικές παραδόσεις.  Ελληνικη Βιβλικη Εταιρια.  ISBN 978-618-5078-37-9.  Kapittel.  s 23 - 35
 • Økland, Jorunn (2018). Odysseer. Om båtflyktninger, fremmedkrigere og dem reisen forvandler til det ugjenkjennelige. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  35-36(4-1), s 33- 51
 • Økland, Jorunn (2018). The Power of Canonised Motifs: The Chance for Biblical Studies in a Secular, Canonically Illiterate World?, In Tat-Siong Benny Liew (ed.),  Present and Future of Biblical Studies: Celebrating Twenty-five Years of Brill's Biblical Interpretation.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004363069.  Chapter.  s 216 - 239
 • Økland, Jorunn (2018). 启示并宣言出来的幽灵——马克思恩格斯著作与《启示录》. Biblical Literature Studies.  ISSN 2520-0887.  16(Spring), s 28- 59 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2017). Chapter 1: Death and the Maiden: Manifestos, Gender, Self-Canonisation, and Violence, In Yvonne Sherwood (ed.),  The Bible and Feminism: Remapping the Field.  Oxford University Press.  ISBN 9780198722618.  1.  s 15 - 44 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2017). 作为剩余价值的文本生产:保罗论如何使基督及配偶喜悦——以西蒙娜·德·波伏娃理论为参照. Biblical Literature Studies.  ISSN 2520-0887.  15, s 132- 156 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn & Cimdina, Ausma (2017). Translating Gender: Latvian and Norwegian Case Studies in Feminist Perspective. Humanities and Social Sciences Latvia.  ISSN 1022-4483.  25(2), s 4- 19 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2016). Ancient Drinking in Modern Bible Translation, In Alan H. Cadwallader (ed.),  Stones, Bones, and the Sacred: Essays on Material Culture and Ancient Religion in Honor of Dennis E. Smith.  Society of Biblical Literature Press.  ISBN 9780884142102.  Kapittel 6.  s 85 - 100
 • Økland, Jorunn (2016). Carnelian and Caryatids: Stone and Statuary in the Heavenly Sanctuary, In Jorunn Økland; Cornelis de Vos & Karen Wenell (ed.),  Constructions of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred.  T&T Clark.  ISBN 9780567115164.  Chapter 12.  s 184 - 214 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2016). Sjelløs lesning, eller: Om å vite i kroppen og i rommet, I: Drude von der Fehr (red.),  Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur.  Vidarforlaget AS.  ISBN 9788279902997.  Kapittel.  s 255 - 278 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2015). Feminist Readings of the Bible, In John Riches (ed.),  The New Cambridge History of the Bible, vol. 4. From 1750 to the Present.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-85823-6.  15.  s 261 - 272
 • Økland, Jorunn (2015). Requiring an Explanation: Hegemonic Masculinities in the Hebrew Bible and Second Temple Traditions. Biblical Interpretation.  ISSN 0927-2569.  23(4-5), s 479- 488 . doi: 10.1163/15685152-02345p01
 • Økland, Jorunn (2014). Facilitating Speech and Discourse: Biblical Interpretation and the Emergence of a Concept of Gender Equality. Journal of the Bible and its Reception.  ISSN 2329-440X.  1(2), s 209- 235 . doi: 10.1515/jbr-2014-0012 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2014). Kvinnefrigjøringen og friheten - et trøblete forhold, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel.  s 326 - 333
 • Økland, Jorunn (2014). Sjelløs lesning, eller: Å vite i kroppen og i rommet. Collegium Biblicum Årsskrift.  ISSN 2246-4158.  18 . doi: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/cb/article/view/23843 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn & Stordalen, Terje (2014). Canon/Canonicity/Canonisation, In Julia M. O'Brien (ed.),  Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-020488-4.  Kapittel.  s 17 - 25
 • Økland, Jorunn (2013). Feminismen, tradisjonen, og forventning, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  kapittel.  s 115 - 128
 • Økland, Jorunn (2012). Productive Presuppositions, Exuberant Commentaries? The New Testament Discipline Read Through the Lens of Foucault's 'L'ordre du discours', In John Rogerson & Duncan Burns (ed.),  Far From Minimal‬: ‪Celebrating the Work and Influence of Philip R. Davies‬.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9780567027177.  kapittel.  s 335 - 349
 • Økland, Jorunn (2011). Fremmer dannelse demokrati? Kjønnskritiske refleksjoner omkring dannelsens demokratiske legitimering, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  III Enkeltfag og profesjoner.  s 583 - 599
 • Økland, Jorunn (2011). Translations in Religion and Politics: State Feminist Biblical Interpretation. Sino-Christian Studies: An International Journal of Bible, Theology & Philosophy.  ISSN 1990-2670.  12(Dec), s 7- 31 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn; Fischer, Irmtraud; Navarro Puerto, Mercedes & Valerio, Adriana (2011). Women, Bible and Reception History: An International Project in Theology and Gender Studies, In Jorunn Økland (ed.),  Torah.  SBL - Society of Biblical Literature.  ISBN 9781589835641.  Innledning.  s 1 - 30
 • Fischer, Irmtraud; Økland, Jorunn; Navarro Puerto, Mercedes & Valerio, Adriana (2010). Frauen, Bibel und Rezeptionsgeschichte: Ein internationales Projekt der Theologie und Genderforschung, I: Irmtraud Fischer; Mercedes Navarro Puerto (red.),  Tora.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 978-3-17-020975-6.  Einleitung.  s 9 - 35
 • Strand, Vibeke Blaker; Økland, Jorunn & Solhøy, Stina Hansteen (2010). Rettferdighetens grenser - religion, kjønn og homofili, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  Kapittel.  s 103 - 125
 • Økland, Jorunn (2010). Ceres, Κορη, and Cultural Complexity: Divine Personality Definitions and Human Worshippers in Roman Corinth, In Steven J. Friesen; Daniel N. Showalter & James Walters (ed.),  Corinth in Context: Comparative Studies on Religion and Society.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978900418197-7.  VII.  s 199 - 229
 • Økland, Jorunn (2010). Feminist Exegesis as Liberation Project, Cultural Critique and Cultural Memory Work. Lectio Difficilior.  ISSN 1661-3317.  11(2) Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2010). "Night at the Museum": En model. Tidsskriftet Fønix.  ISSN 0105-3116.  33(3), s 227- 238 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2010). Om å oversette religion : tanker etter karikaturstriden. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(3), s 279- 291
 • Økland, Jorunn (2010). Sex Slaves of Christ: A Response to Halvor Moxnes, In Paul Foster (ed.),  New Testament Studies: Volume III.  Sage Publications.  ISBN 978184860168-0.  41.  s 85 - 88
 • Økland, Jorunn (2010). Why Can’t the Heavenly Miss Jerusalem Just Shut Up?, In Amy-Jill Levine & Maria Mayo Robbins (ed.),  A Feminist Companion to the Apocalypse of John.  Continuum.  ISBN 9780826466501.  Kapittel.  s 88 - 105
 • Økland, Jorunn; Fischer, Irmtraud; Valerio, Adriana & Navarro Puerto, Mercedes (2010). Donne, Bibbia e storia della ricezione. Un progetto internazionale di teologia nell'ottica di genere, I: Irmtraud Fischer; Mercedes Navarro Puerto (red.),  La Torah.  Il Pozzo di Giacobbe.  ISBN 978-88-6124-143-5.  1.  s 7 - 31
 • Seim, Turid Karlsen & Økland, Jorunn (2009). Introduction, In Turid Karlsen Seim & Jorunn Økland (ed.),  Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-020298-4.  artikkel/forord.  s 1 - 18
 • Økland, Jorunn (2009). Genealogies of the Self: Materiality, Personal Identity, and the Body in Paul's Letters to the Corinthians, In Turid Karlsen Seim & Jorunn Økland (ed.),  Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-020298-4.  kapittel.  s 83 - 107
 • Økland, Jorunn (2009). Setting the Scene: The End of the Bible, the End of the World, In Jorunn Økland & William John Lyons (ed.),  The Way the world Ends? The Apocalypse of John in Culture and Ideology.  Sheffield Phoenix Press.  ISBN 978-1-906055-43-1.  Innledning.  s 1 - 30
 • Økland, Jorunn (2009). The Spectre Revealed and Made Manifest: The Book of Revelation in the Writings of Karl Marx and Friedrich Engels, In Jorunn Økland & William John Lyons (ed.),  The Way the world Ends? The Apocalypse of John in Culture and Ideology.  Sheffield Phoenix Press.  ISBN 978-1-906055-43-1.  kapittel.  s 267 - 288
 • Økland, Jorunn (2008). Europa post-secolare Christiana, I: Sandra Mazzolini & Marinella Perroni (red.),  Teologhe: In quale Europa.  Effata' Editrice.  ISBN 978-88-7402-389-9.  Kapittel.  s 91 - 109 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2008). I begynnelsen eller i kjelleren? Irigaray, evangelisten Johannes og andre åpninger. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  26(3), s 45- 68
 • Økland, Jorunn (2008). Textual Reproduction as Surplus Value: Paul on Pleasing Christ and Spouses, in Light of Simone de Beauvoir, In Jorunn Økland & Roland Boer (ed.),  Marxist Feminist Criticism of the Bible.  Sheffield Phoenix Press.  ISBN 978-1-906055-35-6.  Kapittel.  s 182 - 203
 • Økland, Jorunn (2008). The Transformation of Corinthian Goddesses, In Willy Østreng (ed.),  Complexity: Interdisciplinary Communications 2006/2007.  Centre for Advanced Study.  ISBN 978-82-996367-5-9.  Kapittel.  s 72 - 76
 • Økland, Jorunn & Boer, Roland (2008). Towards Marxist Feminist Biblical Criticism, In Jorunn Økland & Roland Boer (ed.),  Marxist Feminist Criticism of the Bible.  Sheffield Phoenix Press.  ISBN 978-1-906055-35-6.  kapittel 1.  s 1 - 25
 • Økland, Jorunn & Halsaa, Beatrice (2008). NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. To høringsuttalelser. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 40- 57

Se alle arbeider i Cristin

 • Amadou, Christine & Økland, Jorunn (ed.) (2019). From Akershus to Acropolis: Norwegian Travelers to Greece. The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-8-4.  42 s.
 • Økland, Jorunn; de Vos, Cornelis & Wenell, Karen (ed.) (2016). Constructions of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred. T&T Clark.  ISBN 9780567115164.
 • Økland, Jorunn (ed.) (2015). Hegemonic Masculinities in the Hebrew Bible and Second Temple Traditions (Special Issue). Brill Academic Publishers.  ISBN 0000009272569.  150 s.
 • Økland, Jorunn; Smit, Peter-Ben; van Klinken, Adriaan & Creanga, Ovidiu (ed.) (2015). Special Issue: Making Men: The Reception of the Bible in the Construction of Masculinities in Jewish and Christian Con/Texts (Special Issue). Walter de Gruyter.  152 s.
 • Fischer, Irmtraud; Navarro Puerto, Mercedes & Økland, Jorunn (2010). Tora. W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 978-3-17-020975-6.  443 s.
 • Økland, Jorunn (red.) (2010). Paulus' brev. Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 978-82-525-7444-9.
 • Økland, Jorunn; Fischer, Irmtraud & Navarro Puerto, Mercedes (red.) (2010). La Torah. Il Pozzo di Giacobbe.  ISBN 978-88-6124-143-5.  446 s.
 • Seim, Turid Karlsen & Økland, Jorunn (ed.) (2009). Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-020298-4.  401 s. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn & Lyons, William John (ed.) (2009). The Way the world Ends? The Apocalypse of John in Culture and Ideology. Sheffield Phoenix Press.  ISBN 978-1-906055-43-1.  317 s. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn & Boer, Roland (ed.) (2008). Marxist Feminist Criticism of the Bible. Sheffield Phoenix Press.  ISBN 978-1-906055-35-6.  252 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Økland, Jorunn (2020). Review of Jill E. Marshall, Women Praying and Prophesying in Corinth: Gender and Inspired Speech in First Corinthians. WUNT 2. Reihe, 448. Tübingen: Mohr Siebeck.. Review of Biblical Literature, Society of Biblical Literature http://www.bookreviews.org/subscribe.asp.  2020(03) Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2020). Skriver det lille livet inn i den store fortellingen (Anmeldelse av Emmanuel Carrère, "Riket". Pelikanen Forlag, 2020. Bokbilag (Vårt Land, Nationen).  s 30- 31
 • Økland, Jorunn (2019). Den guddommelige arvingen. Anmeldelse av Helene Næss: Maria, Guds mor: Jomfrufødselens historie. Avisa Vårt land.
 • Økland, Jorunn (2019). Johannes’ Åpenbaring, I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Kapittel.  s 1209 - 1226
 • Økland, Jorunn (2019). Paulus’ andre brev til korinterne, I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Kapittel.  s 1100 - 1111
 • Økland, Jorunn (2019). Paulus første brev til korinterne, I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Kapittel.  s 1083 - 1099
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland & Tangen, Håvard (2018). Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen.
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland & Tangen, Håvard (2018). Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker.
 • Økland, Jorunn (2018). Nyheter fra Det norske institutt i Athen. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  s 133- 134
 • Økland, Jorunn (2018). Αστυνομική Λογοτεχνία και Κνουντ Χάμσουν. ΠΟΛΑΡ Crime Fiction Theory.  ISSN 2623-4505.  1(Ιουλιος), s 54- 55
 • Økland, Jorunn (2017). En allmenn lesning av Koranen: Anmeldelse av Tidsskriftet Samtidens Koran-nummer 2017. Avisa Vårt land.
 • Økland, Jorunn (2017). I begynnelsen er ordet. Inter Medicos.  ISSN 0020-5052.  60(3), s 6- 7
 • Økland, Jorunn (2017). Norwegian Feminism, In Ausma Cimdina (ed.),  Kulturas feminisms/Cultural Feminisms: A Glossary of Feminist Terms.  Zinatne.  ISBN 9789934549403.  kapittel.
 • Økland, Jorunn & Hoffart, Amund Rake (2017). Fagtermer i kjønnsforskningen. [html ].
 • Økland, Jorunn (2016). Minnetale over professor Kari Elisabeth Børresen: holdt på møte 8. desember 2016. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 198- 204
 • Økland, Jorunn; de Vos, Cornelis & Wenell, Karen (2016). Introduction, In Jorunn Økland; Cornelis de Vos & Karen Wenell (ed.),  Constructions of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred.  T&T Clark.  ISBN 9780567115164.  Innledning.  s xii - xxii Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2015). Feministisk religionskritikk fra Darwin til New Age.
 • Økland, Jorunn & Showalter, Daniel N. (2015). "Interview with Jorunn Økland.". Oxford Biblical Studies Online. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2014). Pinsedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(3), s 51- 54
 • Økland, Jorunn & Burnette-Bletsch, Rhonda (2014). Editorial. Journal of the Bible and its Reception.  ISSN 2329-440X.  1(1), s 1- 2 . doi: 10.1515/jbr-2014-0999
 • Økland, Jorunn & Fongen, Elisabeth (2014). Mitt liv som feminist. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  22(2), s 29- 30
 • Solevåg, Anna Rebecca; Økland, Jorunn; Hanisch, Halvor; Lid, Inger Marie; Svendby, Rannveig & Guldvik, Ingrid (2012, 29. juni). Volden mot "Det fremmede". [Internett].
 • Økland, Jorunn (2012). "Corinthians, Second Epistle to the. II. Christianity", In Hans-Josef Klauck (ed.),  Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 5: Charisma - Czaczkes.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-018373-3.  Artikkel.  s 789 - 792
 • Økland, Jorunn (2011). Paulus og Teklas gjerninger.
 • Økland, Jorunn (2011). Skaper ordet hva det nevner? Poststrukturalisme som språkteori og universalforklaring. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 141- 147 Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (red.) (2011). Torah. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2011). Å ønske å forstå: Svar til Sindre Bangstad. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(1), s 97- 98
 • Økland, Jorunn (2010). Ledelse og akademisk frihet: Fra Nedkvitne til "Hjernevask". Sosiolog-nytt.  ISSN 0333-3205.  (3), s 30- 31
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Halsaa, Beatrice; Økland, Jorunn & Holter, Øystein Gullvåg (2009). Kjønnsforskningskonflikten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Økland, Jorunn (2009). Anmeldelse av Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland og Kristin Sampson: Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk, 2008. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  1-2, s 131- 133
 • Økland, Jorunn (2009). Bokanmeldelse av boka Kjønnsteori av Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine HOlst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland og Kristin Sampson. Gyldendal Akademisk, 2008. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  17(1-2), s 32- 34
 • Økland, Jorunn (2009, 30. mai). Helvete. Forestillinger og debatt. Verdibørsen P2. [Radio].  NRK P2.
 • Økland, Jorunn & Hauge, Grete (2008). Oppstandelsetekstene i Det nye testamentet: Grete Hauge intervjuer Jorunn Økland. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  36(2), s 33- 45
 • Økland, Jorunn (2000, 05. april). Christine de Pizan. [Radio].  NRK P2 : "Wok" ved journalist A. Olsen. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2000). Disciplined reading: NT scholarship in light of Foucault¿s "L¿ordre du discours.". Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2000, 31. mars). Feministisk bibellesning. [Radio].  NRK P2 : "Wok" v/ A. Olsen. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2000, 31. mars). Jesus og Maria. [Radio].  NRK P1 : Østlandssendingen. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2000, 09. april). Jesus, Marias sønn. [Radio].  NRK P2 : "Verdibørsen". Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2000). Josef, Maria og Jesus: Forestillinger om den hellige kjernefamilien.
 • Økland, Jorunn (2000). Kvinner tror - på tross av eller på grunn av.
 • Økland, Jorunn (2000, 06. september). "Mannen som ble Messias". [Radio].  Oslo : NRK. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2000). Strategi eller selvrespekt?. Åpen kirkegruppe.  ISSN 1502-6930.  13(1), s 13- 15
 • Økland, Jorunn (2000). The Ritual Construction of Church. Vis sammendrag
 • Økland, Jorunn (2000). Women in their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary Space.
 • Økland, Jorunn (1999). Anmeldelse av Niels Peter Lemche og Henrik Tronier (red.): Etnicitet i Bibelen. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  100(2), s 133- 133

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 21. jan. 2021 10:13

Prosjekter