Øystein Gullvåg Holter

Bilde av Øystein Gullvåg Holter
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D 0315 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Kjønn og samfunnsforhold
 • Likestilling og likestillingsteori
 • Historisk kjønns- og likestillingsendring
 • Menn og maskuliniteter
 • Demokratisering og innovasjon
 • Arbeid og familie
 • Kvalitativ og kvantitativ metode
 • Læringsprosesser og aksjonsforskning

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo (fra 2008)
 • Program- og undervisningsleder for bachelorprogrammet Tverrfaglige kjønnsstudier TKS og oppstart av masterprogrammet Gender Studies (2009-11).
 • Dr. Philos i sosiologi, UiO 1997.Forskningsleder, Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), 2006-2008.  
 • Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) (Forsker 1 fra 1998), 1980-2007.
 • Koordinator for mannsforskning, NIKK, 1999.
 • Stipendiat NAVF, 1984-87

Verv

 • Likestillingsutvalget (2010-12)
 • Medredaktør i Men & masculinities (2008-13)
 • Styreleder Forskerskolen (2010-13)

Samarbeid

 • EEA Grants, Gender equality and quality of life, a study of Poland and Norway (2014-16)
 • EU-prosjekt The Role of Men in Gender Equality (Progress-programmet, 2011-12)
 • Faglig ansvarlig for Nettverk for forsking om voldtekt og seksuelle gråsoner (NFR 2012-16)
 • Internasjonale, europeiske og nordiske forskerkontakter og nettverk knyttet til likestillingsforskning,  forskning om menn og maskuliniteteter, andre områder innen kjønnsforskning, og andre forskningsområder

Andre aktiviteter

 • Bokprosjekt om maskuliniteter og likestillingsteori
 • Deltakelse i FRONT
Emneord: Samfunn, Kjønnsbalanse, Kjønn, Likestilling, Menn, Maskuliniteter, Sosiologi, Sosialhistorie, Samfunnsøkonomi

Publikasjoner

 • Holter, Øystein Gullvåg; Korsvik, Trine Rogg; Solbrække, Kari Nyheim & Krzaklewska, Ewa (2019). Czym jest rownosc plci (What is gender equality? Development of research on gender equality in Poland and Norway), I: Ewa Krzaklewska (red.),  CO NAM DAJE RÓWNOSC? Wplyw równosci plci na jakosc zycia i rozwój spoleczny w Polsce.  Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego.  ISBN 978-83-233-4534-3.  Kap 1.  s 23 - 42
 • Holter, Øystein Gullvåg; Krzaklewska, Ewa & Brzyski, Piotr (2019). Wplyv rownosci pplci na jakosc zycia kobiet i mezczyzn w Polsce (Gender equality and quality of life of women and men in Poland), I: Ewa Krzaklewska (red.),  CO NAM DAJE RÓWNOSC? Wplyw równosci plci na jakosc zycia i rozwój spoleczny w Polsce.  Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego.  ISBN 978-83-233-4534-3.  Kap 2.  s 43 - 72
 • Dockweiler, Maria; Holter, Øystein Gullvåg & Snickare, Lotta Karin (2018). Making sense of downsizing: exploring masculinities in the Norwegian oil industry, In  Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..  Routledge.  ISBN 978-1-138-23370-6.  Kapittel 8.  s 123 - 144
 • Snickare, Lotta Karin & Holter, Øystein Gullvåg (2018). When working life becomes life: A study of investment banking, In  Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..  Routledge.  ISBN 978-1-138-23370-6.  Chapter 9.  s 145 - 166
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg. 2017. "The Development of a Norwegian Model of Gender Equality Research." In: Warat et al, eds: Gender Equality and Quality of Life. Peter Lang, In Anna Warat; Ewa Krzaklewska; Anna Ratecka & Krystyna Slany (ed.),  Gender Equality and Quality of Life: Perspectives from Poland and Norway.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631675755.  5 ca.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Gislason, Ingolfur V. & Lammi-Taskula, Johanna (2016). Gender Equality - A Democratic and Cooperative Issue, In Andras Simonyi & Debra Cagan (ed.),  Nordic Ways.  Center for Transatlantic Relations.  ISBN 9780990772118.  Kapittel.  s 291 - 298
 • Holter, Øystein Gullvåg; Scambor, Elli; Hrzenjak, Majda & Bergmann, Nadja (2015). Men's Share of Family and Professional Care. Gender, rovné príležitosti, výzkum.  ISSN 1213-0028.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2014). “What’s in it for men?”: Old question, new data. Men and Masculinities.  ISSN 1097-184X.  17(5), s 515- 548 . doi: 10.1177/1097184X14558237
 • Scambor, Elli; Bergmann, Nadja; Wojnicka, Katarzyna; Belghiti-Mahut, Sophia; Hearn, Jeff; Holter, Øystein Gullvåg; Gärtner, Marc & Hrzenjak, Majda (2014). Men and gender equality: European insights. Men and Masculinities.  ISSN 1097-184X.  17(5), s 552- 577 . doi: 10.1177/1097184X14558239
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). Fedrekvoten som europeisk "eksportvare", I: Berit Brandth & Elin Kvande (red.),  Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02189-8.  kap 8.  s 121 - 133
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). Masculinities, Gender Equality and Violence. Masculinidades y cambio social.  ISSN 2014-3605.  2(1), s 51- 82
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012). Towards a New Fatherhood: Fathering Practices and Gender Equalities in Recent Nordic Research. In: Oechsle, Mechtild; Muller, Ursula; Hess, Sabine (eds): Fatherhood in Late Modernity. Cultural Images, Social Practices, Structural Frames (p 273-294). Verlag Barbara Budrich, Opladen, In Mechtild Oechsle; Ursula Müller & Sabine Hess (ed.),  Fatherhood in Late Modernity.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-86649-375-9.  14.  s 273 - 294
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Key Findings from Norway Study on Gender Equality and Quality of Life, In Gary Barker (ed.),  Evolving men: Initial Results from the International Men and Gender Equality Survey IMAGES.  ICRW.  Appendix.  s 64 - 65
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Unravelling the Maze: Gender Equality and Men's Practices in Norway, In Keith Pringle (ed.),  Men and Masculinities Around the World: Transforming Men's Practices.  Palgrave Macmillan.  ISBN 023010715X.  Kapittel.  s 85 - 96
 • Sæter, Gjertrud & Holter, Øystein Gullvåg (2011). "Min ektemann - mammas gutt" : kjønn, makt og normalitet i diskursen om mammadalten. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 293-309, 349-350 : i

Se alle arbeider i Cristin

 • Warat, Marta & Holter, Øystein Gullvåg (ed.) (2017). Holter, Øystein Gullvåg. 2017. "The Development of a Norwegian Model of Gender Equality Research." In: Warat et al, eds: Gender Equality and Quality of Life (p 127-150). Peter Lang, Warsaw ISBN 978-3-631-67575-5 Total 322 pages.. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-67575-5.  322 s.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). The Role of Men in Gender Equality – European strategies & insights (co-author). Publications Office of the European Union.  ISBN 978-92-79-29655-0.  284 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Almås, Elsa Mari; Heer Aas, Fam Karine; Hennum, Ragnhild Helene; Holter, Øystein Gullvåg; Kjerstad Larsen, Morten; Larsen, Arne Martin; Mathiassen Retterås, Rønnaug; Mortensen, Jørn; Nordbø, Dag; Olsen, Mariann; Reichert, Frank; Sandberg, Anita & Ugland, Ingunn (2019). Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT). Vis sammendrag
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). FRONT resultater. Innledning allmøte for administrativt ansatte på MN 28 02 19.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Frafall på studentnivå og videre i akademisk karriere. Innledning på seminaret «Gutter og menn i utdanningsløpet – hvem vinner, hvem taper – og hvorfor?» 23.10.19, STK/UiO.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Holter, Øystein Gullvåg 2019: Maskuliniteten i akademia (film intervju). Hildegunn Mellesmo Aslaksen (film), Dag Gjerløw Aasland (intervjuer). Universitetet i Agder, jfr https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/kjoennsbalanse-i-toppstillinger-og-forskningsledelse-balanse/lederutvikling-og-likestilling.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Hva med å legge slengspark til kjønnsforskere bak seg? Aftenposten Meninger 7.1.2019. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Hva vet vi om arbeidsmiljø i akademia? Funn i FRONT-prosjektet ved UiO om kjønnsbalanse, ledelse og inkludering. Innledning på NFR/KIF miniseminar 2.12.19, Lysaker.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Kjønn makt og likestilling i dagens Norge. Forelesning på Edinburgh University, Scandinavian studies 11.10.19.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Kjønnsforskning i ubalanse (NRK TV, intervju ved Norunn Reinertsen). NRK dokumentar publisert 21.05.19.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Menn og maskuliniteter. Innledning UiO/MN veilederseminar 08 05 19.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Om Front-surveyene. Innledning på MN toppforskerseminar 26.9.19.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Problemer og utfordringer: Funn i FRONT-prosjektet om kjønnsbalanse, ledelse og inkludering. Presentasjon MN likestillingsseminar 5.12.19, uIo.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Resultater fra FRONT-prosjektet. Innledning på UiB/Matnat Solstrand-seminar 12.4.19.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). When two plus two becomes three. Results from the FRONT study. Presentasjon for KIF-komiteen og EU-delegasjon, seminar 8.11.19, UHR.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2019). Øystein Gullvåg Holter: Front-undersøkelsen. Presentasjon for Koordineringsgruppen for likestilling ved UiO, 5.9.19.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Zachariassen, Heidi Holt (2019). Uvitenhetens makt – seksualitet og rettferdighet i akademia. Kronikk i Khrono 12.12.19. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2018). Changing conceptions of gender and social inequality. Presented at the Conceptualisations of Social Inequalities across Gender, Generations and over the Life Course Workshop, University of Bergen, May 29th and 30th..
 • Holter, Øystein Gullvåg (2018, 18. januar). Derfor blir godt voksne kvinner seksuelt usynlige (intervju ved Bjørg Aftret), Dagbladet Magasinet, 18. januar 2018.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2018). Jordan Petersons tynne historie om Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2018). Kjønnslikestilling og livskvalitet, I: Trine Rogg Korsvik & Linda M. Rustad (red.),  Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder.  Kilden NFR.  bidrag.  s 55
 • Holter, Øystein Gullvåg (2018). Kjønnsroller, stereotypier og forskjeller i utdanningsløpet Innledning på konferansen Kjønnsforskjeller i skolen – hvorfor gjør gutter det verre enn jenter? Litteraturhuset, Oslo, 5.4.2018 (Arr: Stoltenbergutvalget)..
 • Holter, Øystein Gullvåg (2018, 09. januar). Likestillingsprat er karrierestopper i oljebransjen (intervju ved Benedicte Sørum). Kjonnsforskning.no 9.1.2018. http://kjonnsforskning.no/nb/2018/01/likestillingsprat-er-karrierestopper-i-oljebransjen. [Internett].
 • Holter, Øystein Gullvåg (2018, 01. desember). Maskuliniteten i akademia (film intervju). Hildegunn Mellesmo Aslaksen (film), Dag Gjerløw Aasland (intervjuer). https://video.uia.no/media/t/0_brtvulz5. [TV].  Universitetet i Agder.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2018). Menn har også kjønn! Manns- og maskulinitetsforskningen kommer på banen. Innlegg på Kildens 20års jubileum. Kulturhuset, Oslo 21.11.18.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2018). Misforståelse om likestilling og kjønnsdeling?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Kjøs, Peder (2018). Mannen - den nye taperen? Panelsamtale med Øystein Gullvåg Holter og Peder Kjøs. Arr. Speilvendt, Studentpub U1, UiO, Oslo 30.8.18.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Scambor, Elli & Theunert, Markus (2018). Scambor, Elli; Holter, Øystein Gullvåg; Theunert, Marcus 2018 Caring masculinities: Men as actors and beneficiaries of gender equality. In: ICMEO Third international conference on men and equal opportunities report, Luxembourg (p 27-37), ISBN 978-99959-889-3-7. Cf http://mega.public.lu/fr/publications/publications-ministere/2018/Brochure-ICMEO/ICMEO-Documentation1.pdf.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Snickare, Lotta Karin (2018). New Public Management from a gender perspective: reflections from a large STEM Faculty in Norway. Presented at Gender Equality in HIgher Education, 10th European Conference, Trinity College Dublin, August 20, 2018.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Snickare, Lotta Karin (2018). Tackling gender imbalance in STEM research careers in Norway: potential, barriers, strategies. Presented at Gender Equality in HIgher Education, 10th European Conference, Trinity College Dublin, August 21, 2018.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2017). Holter, Øystein Gullvåg (co-author) 2017: Gender Equality and Quality of Life - Survey Questionnaire. http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/documents/32447484/136473799/GEQ_Blueprint.pdf/ce00cac3-3852-407e-aded-842d24a99fae.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2017). Holter, Øystein Gullvåg 2017: Gender equality and quality of life: new research and new possibilities. Plenary presentation at the conference "Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms among Boys & Men for Gender Justice in Practice. Nordic MenEngage Conference, Oslo, Thursday 16th of February 2017 Link: https://reform.no/wp-content/uploads/2017/02/2017.02.03-Making-the-invisible-visible-brosjyre-kvadrat-for-web.pdf.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2017). "The inclusion of men in gender equality work – research comments" - in: "The inclusion of men in gender equality work" NORAD seminar, May 23 2017.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Krzaklewska, Ewa (2017). Holter, Øystein Gullvåg, Krzaklewska, Ewa 2017: Blueprint Guide - Gender Equality and Quality of Life: European blueprint Information and Instructions. http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/documents/32447484/136473799/GEQ_Blueprint_Guide.pdf/fa5bff86-2fd1-4d31-b5b7-94736df4d947.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Gender Equality and Quality of Life (GEQ) Presentation at the Consultative Meeting on IMAGES and GEQ, L & R Sozialforschung, Vienna, March 2, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Norwegian Culture and Gender Equality. Lecture at Scandinavian Studies, Dept of European Languages and Cultures, University of Edinburgh, Oct 27, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Theories and Changes. Keynote on Who Cares - Who Shares, The Third International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO), ministerial session, Luxembourg, October 17, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Book Review: Masculinities in the Making: From the Local to the Global Men and Masculinities 1097184X16663605, first published on August 16, 2016 as doi:10.1177/1097184X16663605. Men and Masculinities.  ISSN 1097-184X. . doi: 10.1177/1097184X16663605
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Introduction and panel presentation - Gender Equality and Quality of Life. Gender Equality and Quality of Life conference, Stefan Batory Foundation, Warzawa, April 19, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2016: Welcome and introduction on IMAGES and GEQ, Academic lunch, STK/UiO May 19, 2016.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2016). Holter, Øystein Gullvåg 2018 (2016): Theories and Changes. Keynote on Who Cares - Who Shares, The Third International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO), ministerial session, Luxembourg, October 17, 2016. Revised web version published 2018: http://www.mega.public.lu/fr/actualites/2016/10/icmeo/keynote/Key-Note-Holter.pptx.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Liestøl, Knut; Tallaksen, Lena M. & Kristensen, Solveig (2016). Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene. Kronikk Aftenposten 7.3.2016 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Universitetene-er-sterk t-konkurransedrevet-I-dette-lopet-taper-kvinnene-8380246.html. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015). Engaging men for women’s economic participation.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015, 25. november). Forskningen på menn har vært farget av kvinnekamp (kommentar til May-Linda Magnussen) http://forskning.no/arbeid-kjonn-og-samfunn-likestilling/2015/11/menn-og-likestilling. [Internett].  http://forskning.no/arbeid-kjonn-og-samfunn-likestilling/201.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015). Gender in/equality: new research and perspectives.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015, 19. desember). How to measure gender equality?. [Internett].  http://sciencenordic.com/how-measure-gender-equality.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015, 24. oktober). Likestilling gir menn bedre livskvalitet. [Internett].  http://kjonnsforskning.no/nb/2015/10/likestilling-gir-menn-b.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015, 23. oktober). Norsk oppskrift på hvordan måle kjønnslikestilling vekker internasjonal interesse. [Internett].  http://kjonnsforskning.no/nb/2015/10/norsk-forskningsmetode-.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015). Om kjønnsforskjeller i dag. Hvilket ansvar har ledere for å endre holdninger?.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2015). Vold mot kvinner - ny forskning.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2014). Fedrekvote i Warszawa. Dagbladet 29.10.14 http://www.dagbladet.no/2014/10/29/kultur/meninger/fedrekvote/likestilling/debatt/35963182/. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2014, 29. september). Menn med barn tjener best Intervju i Aftenposten 29 sept 2014.  Oslo.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Krzaklewska, Ewa (2014). Holter, Øystein Gullvåg; Krzaklewska, Ewa:Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway (GEQ)Presented at the Gender Equality: Policy, Research, Society conference, Marriott Hotel Warszawa, Oct 10, 2014cf http://www.genderconference.eu/en/agenda.html.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013, 08. mars). 8. mars intervju / Asker og Bærum budstikke.  Bærum.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). Hva er likestilling - Aftenposten Junior, Februar 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2013). Menns rolle i likestillingen Bulletine nr 1/2013 s 6-9. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  1, s 6- 9
 • Holter, Øystein Gullvåg & Solbrække, Kari Nyheim (2013). The Norwegian Model for Gender Equality.
 • Thun, Cecilie & Holter, Øystein Gullvåg (2013). Kjønnsbalanse og læringsutbytte - En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 03. november). Fikk svært så direkte tilbud: 7 av 10 menn takket ja.  Dagbladet / Kvinnejournalen.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 13. september). Flink pike-syndromet er borte.  Uniforum.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 13. mars). Her er det best og verst å være kvinne.  Dagbladet.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 07. oktober). Kvinner må kline til og ta sjansen på å falle.  Aftenposten.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 19. november). Mannens dag.  Dagsavisen.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012). Men and Care - The Variety of Models in Europe. Keynote on "The role of men in gender equality - European Insights and strategies" konferanse, Bryssel 14.9.12.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 30. oktober). Mentor programme is positive for women. [Internett].  KIF - Kjønnsbalanse i forskning - nettsted.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2012, 18. november). Stadig mer likestilling - Rett på sak intervju.  Aftenposten.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Sæter, Gjertrud (2012). Svigermor og den svage umandige søn. KVINFO Webmagasin.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Wickman, Jan & Gottzen, Lucas (2012). Likestilling - ideologi, forskning og teori. Muligheter og begrensninger ved begrepet i forskning om menn og maskuliniteter.
 • Løvbak, Hege Elisabeth & Holter, Øystein Gullvåg (2012). Kjønn og karriere - En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Arven fra Gro (intervju med bl.a. ØGH om debatten om likestilling, intervjuer Kari Simonness). Morgenbladet 4-10 feb 2011 s 16-17. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 16- 17
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Best med balanse. Intervju i forbindelse med oppslaget Kvinnelige sjefer best for menn, VG 9 mai s 6. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). De første - om mannsforskningens framvekst. Innlegg på UiO jubileumsseminar Fra periferi til senter? Kvinne- og kjønnsforskning 1970-2011. Litteraturhuset, 4.11.2011.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011, 04. oktober). Hvem har hatt det verst? Intervju om kjønnene i historien, Hallo P3, NRK P3 4.10.11. [Radio].
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Intervju om "gutteproblemet". Intervjuer Leif Tore Lindø. Stavanger Aftenblad 25 februar. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Intervju om kjønn og feminisme i STKs undervisning. RadioNova 8. mars 2011. Radio Nova.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Kjønn, arbeid og likestilling. Foredrag Rosenvilde VGS (UiO-ambassadør), 10.1.11.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Kjønn, vold og helse - trenger vi et kjønnsperspektiv på helse og medisin? Innledning på Kvinnehelsedagene, 1 april 2011.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Men and gender equality: potentials, changes and perspectives. Discussion paper to "Do men care?" workshop 1 in the Progress programme project The role of men in gender equality, Brussels Sept 24, 2011.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Mister midlene - intervju om Kjønnsforskningsprogrammets opphør. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Om menn, kjønnsbalanse og kjønnsforskning. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2), s 14- 16
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Ti gode bøker om sosiobiologi. Bulletine 1, 2011, 44-47. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (1), s 44- 47
 • Holter, Øystein Gullvåg (2011). Viktig kunnskap. Innlegg i Klassekampen 1.12.2011. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Belghiti-Mahut, Sophia & Hearn, Jeff (2011). Belghiti-Mahut, Sophia; Hearn, Jeff; Holter, Øystein Gullvåg: Making Changes Visible. Keynote dialogue, Workshop "Do men care - equal involvement of men in domestic and care work", Project The role of men in gender equality (Progress programme), Brussels Sept 26, 2011.
 • Holter, Øystein Gullvåg & Lorentzen, Jørgen Ludvig (2011). In Norway, gender equality DOES extend to the bedroom Blog post - http://www.michaelkaufman.com/2011/in-norway-gender-equality-does-extend-to-the-bedroom/.
 • Lindner, Evelin Gerda & Holter, Øystein Gullvåg (2011). Democracy, Gender and Dignity – New Directions for Research.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 24. sep. 2020 14:34