Reinert Vikjord Skumsnes

Bilde av Reinert Vikjord Skumsnes
English version of this page
Telefon +47 22858742
Mobiltelefon +4795904022
Rom NEMKO321
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalleen 30 D 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Forskningsprofil

Reinert Skumsnes er postdoktor ved Senter for kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Han er utdannet lærer og historiker, med spesialisering i tverrfaglig forskning, mellom egyptologi og kritisk (feministisk/filosofisk/antropologisk) teori. Han jobber også i perioder som arkeolog i Tell el-Amarna i mellom Egypt, og er medformann i Nordic Association of Feminist and Gender Research og nestleder i Forening for kjønnsforskning i Norge.

Skumsnes' forskning fokuserer på sosialhistorie, gjennom linsen av familie og kjønn, og med Det nye riket (Det gamle Egypt) som empirisk nedslagsfelt. Han har et særlig øye til alternative praksiser, som manifesterer seg i mangfoldet av ofte motstridende kjønnsuttrykk, fra normative monumentale gjenstander til mer flyktige ikke-litterære tekster; men også teoretiske og metodologiske spørsmål som strekker seg utenfor hans empiriske nedslagsfelt. Han er opptatt av relasjonelle møter, mellom fraktale posisjoner, perspektiver og kilder. Dette inkluderer betydningen av materiale, sjanger, formål og kontekst til den spesifikke kilden; utvalget av kilder; og spørsmålene og perspektivene den som fortolker tar utgangspunkt i.

Skumsnes har for tiden et 3-årig internasjonalt mobilitetsstipend fra Norges forskningsråd, for postdoktorprosjektet Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their affective environments. Dette prosjektet er en videreføring av doktorgradsprosjektet hans, men med intensivert fokus på det tverrfaglige potensialet mellom egyptologi og feministisk teori, mellom kropp/kjønn [body/sex/gender] (nåværende teori) og det empiriske materialet (tidligere praksis). Prosjektet har Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (Universitetet i Oslo) som vertsinstitusjon, og inkluderer lengre opphold ved Art History Department (Emory Univeristy) og Center for Textile Research (Københavns Universitet).


Media


Undervisningserfaring


Bakgrunn

 • Postdoktor, Universitetet i Oslo, 2020-2023
 • Seniorkonsulent, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2018-2020
 • PhD i Kjønnsforskning/Kulturstudier/Egyptologi, Universitetet i Oslo, 2014-2018
 • Spesialiering i Egyptologi, The American University in Cairo, 2009, 2011
 • MA i Historie/Egyptologi, Universitetet i Bergen, 2007-2009
 • BA i Historie og Kultur, Universitetet i Bergen, 2005-2007
 • Allmennlærerutdanning, Høgskulen Stord/Haugesund, 2002-2005

Verv og medlemsskap

Emneord: Kropp, Kjønn, Familie, Egyptologi, Feministisk teori, Antropologisk teori

Publikasjoner

 • Skumsnes, Reinert Vikjord (2020). Patterns of change and disclosures of difference: the feminine element as medium of transformation in New Kingdom tomb representations, In Ingvar B. Mæhle; Per Bjarne Ravnå & Eivind Heldaas Seland (ed.),  Methods and models in ancient history. Essays in honor of Jørgen Christian Meyer.  Norwegian Institute at Athens.  ISBN 9786188490307.  7.  s 111 - 127 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skumsnes, Reinert Vikjord (2019). Kvindesymbolik i thebanske privatgrave. Papyrus Tidsskrift for Dansk Ægyptologisk Selskab.  ISSN 0903-4714.  39(1), s 24- 31
 • Skumsnes, Reinert (2015). Frå sorg til fest : musikk og ritual i det gamle Egypt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 51- 61 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skumsnes, Reinert & Bettum, Anders (2015). Solas rike - ikkje berre palass og tempel. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  127, s 17- 39 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skumsnes, Reinert (2014). Familien i det gamle Egypt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 3- 11 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skumsnes, Reinert (2013). Kongelige kvinner og kongemakt under Det gamle riket. Ostrakon.  ISSN 1893-5303.  5-6, s 13- 28
 • Skumsnes, Reinert (2011). Adopsjon, arv og testamente i Deir el-Medina. Ostrakon.  ISSN 1893-5303.  3, s 25- 31
 • Skumsnes, Reinert (2010). Kjønnsroller i det gamle Egypt. Fortid.  ISSN 1504-1913.  1, s 75- 79

Se alle arbeider i Cristin

 • Holter, Øystein Gullvåg & Skumsnes, Reinert Vikjord (red.) (2020). Holter, Øystein Gullvåg 2020: Generasjonsskiftet i kjønnsforskningen fortsetter med Øystein Gullvåg Holter som nyslått emeritus (intervju ved Reinert Skumsnes). STK/UiO 25.3.20. Jfr https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2020/oystein-gullvag-holter-er-blitt-professor-emeritus.html.
 • Skumsnes, Reinert Vikjord (2018). Patterns of change and disclosures of difference. Family and gender in New Kingdom Egypt: titles of non-royal women. Vis sammendrag
 • Skumsnes, Reinert (2014). Det gamle Egypt vaknar til liv. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Skumsnes, Reinert (2014). Myta om det gamle Egypt. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033. . doi: http://www.aftenposten.no/viten/Myta-om-det-gamle-Egypt-7833325.html
 • Skumsnes, Reinert (2010). Kleopatra - dronning over alle kongar. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  3, s 20- 29
 • Skumsnes, Reinert (2009). Kvinner i det gamle Egypt: Ein komparativ studie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2014 12:35 - Sist endret 21. apr. 2021 09:47

Prosjekter