Camilla Vislie

Bilde av Camilla Vislie
English version of this page
Telefon +47 22858903
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Kjønn
 • Seksuelle relasjoner
 • Seksuelle krenkelser
 • Vold i nære relasjoner
 • Voldtekt
 • Ungdom
 • Sosial klasse
 • Subjektivitet

Bakgrunn

 • Vitenskapelig assistent ved NOVA
 • Mastergrad i kjønnsstudier, UiO,
 • Bachelorgrad i sosialantropologi, UiO

Samarbeid

Voldsprogrammet ved NOVA

Finansiering

Stipendiat, Universitetet i Oslo, 2018-2021.

Prosjekter

New sexualities - new vulnerabilities?  A gendered and classed perspective on sexual agency and vulnerability in young people’s sexual and intimate relationships

Forskergrupper

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser

Emneord: Kjønn, Seksualitet, Ungdom, Subjektivitet, Voldtekt

Utvalgte publikasjoner

Rapporter

Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla.
Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA 2017 (ISBN 978-82-7894-617-6) 156 s. NOVA Rapport(4/17)
HIOA

Vislie, Camilla; Gundersen, Tonje.
Vern av risikoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep.. : NOVA 2017 96 s.
HIOA

Bredal, Anja; Vislie, Camilla.
Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn. Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser. Oslo: NOVA 2017 (ISBN 978-82-7894-619-0) ;Volum 2017.102 s. NOVA Rapport(5)
HIOA

Annet

Vislie, Camilla, Kommunenes arbeid med vold mot særlig utsatte grupper. Konferansen ”Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak.” NOVA, NKVTS.  2017 -11-29

Vislie, Camilla, Municipal systems for safeguarding and reporting violence against adults at risk. II European Conference on Domestic Violence; 2017-09-06 - 2017-09-09

Vislie, Camilla, Vold mot særlig utsatte grupper – Hva gjør kommunene?. Rudbordskonferanse om krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus "Rett til vern mot vold. Uansett". Actis, RIO 2017-08-24

Eriksen, Nina; Vislie, Camilla; Gundersen, Tonje, Vald og overgrep går under radaren. forskning.no [Avis] 2017-05-19

Vislie, Camilla; Gundersen, Tonje, Det du ikke ser kan du heller ikke gjøre noe med. Kronikk i Kommunal Rapport 2017

Vislie, Camilla, Nyanser av grått. En narrativ tilnærming til voldtekt og gråsoneerfaringer. Masteroppgave, UiO, 2015

 
Publisert 15. jan. 2018 11:31 - Sist endret 15. sep. 2022 10:49