Johanne Bergkvist

Stilling: Spesialkonsulent, Oslo Byarkiv

Oslo Byarkiv

Utdanning: Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og master i historie, Universitetet i Oslo, 2008

Studenten kan lese artikkelen "Fattig og umyndiggjort"  skrevet i forbindelse med stemmerettsjubileet på forhånd.

Publisert 9. sep. 2016 13:26 - Sist endret 27. apr. 2018 14:05