Nora Mehsen

Stilling: Rådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foto: Stian Amadeus Antonsen

Utdanning: Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og Kriminologi og Master i kriminologi, Universitetet i Oslo, 2015

Publisert 9. sep. 2016 13:26 - Sist endret 27. apr. 2018 14:12