Sex og samfunn

Er du interessert i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter?

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og har i 45 år jobbet for å bedre befolkningens tilgang til tjenester og informasjon knyttet til feltet. Vi driver klinisk-,

undervisnings- og formidlingsarbeid. Senteret driver blant annet Norges største klinikk for seksuell helse, og videreformidler kunnskap og erfaringer fra dette arbeidet i sine nasjonale tiltak for fagutvikling og opplæring av helsepersonell og andre.

Publisert 21. des. 2016 13:54 - Sist endret 21. des. 2016 14:07