Ulla-Britt Lilleaas

Research Fellow
Image of Ulla-Britt Lilleaas
Norwegian version of this page
Phone +47-22858979
Mobile phone +47-92038367
Username

Academic interests

 • Gender/body/health

 • Masculinities

 • Gender equality and social change

Background

Guest Researcher/ Professor, Centre for Gender Research, University of Oslo (UiO) (2013-)

Head of Centre for Gender and Equality, University of Agder (UiA) (2009-2012) 

Professor in Health Science, Faculty of Health and Sport, UiA (2007-2010)

Assistant Professor, Faculty of Health and Sport, UiA (2006-2007)

Visiting Professor, Goldsmiths University of London,Dep.of Sociology (2004)

Ph.D, in Sociology, Department of Sociologcy and Human Geography, UiO (2003)

Researcher, Department of Sociology and Human Geography, UiO, (1998-2009)

Researcher, Centre for Women's Studies, UiO (1992-1998)

Researcher, Inst of Building Research, Oslo (1991-1992)

Researcher, Section for Prev. Medicine and Epidemiology, Faculty of Medicine, UiO (1990-1991)

Executive officer, Centre for Occupational Health, Faculty of Medicine, UiO (1990-1991)

Research fellow, Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research, Oslo (1987-1988)

Cand. Polit. in Sociology, Department of Sociology and Human Geograpfy, UiO (1987)

Head of projects (selected projects)

The Sociality of Tiredness – Culture, Tradition, and Change (1998-2002). The Norwegian Council of Research.

”Masculinities and Bodily Habits - Gender, Culture, Tradition and Change” (2003-2006) The Norwegian Council of Research..

”The Vulnerability of the Strong Sex – Treatment, Care & Masculinities” (2007- 2013). University of Agder.

”Masculinity Cultures in the Norwegian Military of Defense” (2011-2013), Ministry of Defense project).

Gendered Leadership and Power in the Norwegian Military of Defense, (2013 – 2016). The Norwegian Council of Research.

Awards

Sociologist of the year. A prize for dissemitation of research from her Ph.D.thesis to shortfilm

Post doctoral scholarship from The Norwegian Research Council (2003-2005)

Grants for fellowships abroad: Great Britain (2004)

Two years Study Grant from the Norwegian Research Council (2001-2003)

Partners

Nordic Network on Dialog Communication of Research Based Knowledge (2009-2013)

Member of the Reference Group for The State of Men´s Health in Europe Report. European Commision (2011)

Leader of the Ph.D. in Health Science Board, Faculty of Health and Sport, University of Agder (2007-2009)

Member of Agder Vitenskapsakademi/ Agder Academy of Sciences and Letters (2007-)

Coordinator of Research in Health Science, UiA (2006 – 2007)

Member of Steering Group ”European Men´s Health Network" (2005-)

Professor Michael Kimmel Stony Brooks University NY.

Professor Alan White, Professor in Men´s Health and Director  of Center of Men´s Health, Leeds University, UK.

Referee on articles submitted for national and international  journals (Journals of Men´s Health, Men and Masculinities, NORMA, The Norwegian Sociological Journal, etc.)

 

Dissemination of Research in short Film

Dahr, E. & U-B.Lilleaas: Tempo ! Shortfilm.(Texted in English) Norsk Filminstitutt www.nfi.no (2004)

Dahr, E & U-B. Lilleaas: Trette menn. (Tired Men) Shortfilm. (Texted in English) Norsk filminstitutt www.nfi.no (2006)

 

Tags: Sociology, Bodies, Masculinities, Gender, Gender equality, Health

Publications

Johansen, V.F., Andrews, T.M., Haukanes, H. Lilleaas,U-B. (2013). Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. NORA, Nordic Journal of Women´s Studies. Taylor & Francis.Routledge. Vol.21, 2, (140-155).

Johansen, V.F., Andrews, T.M., Haukanes, H. Lilleaas,U-B.(2013). Freedom and pressure in self-disclosure, Social Theory & Health (1-19). 1477-8211.

Westergren, T. & Lilleaas, U-B. (2012). Adolescent Boys with Asthma – a pilot study on embodied gendered habits. Dove Press, 2012. http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=11439

Lilleaas, U-B.(2012). Gender Research in a Social Science Perspective. Agder Vitenskapsakademi/Agder Academy of Sciences and Letters.

Lilleaas,U-B. (2012). My discomfort - practical reflexity as a methodological approach. (Eds) L.J. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehvilainen and E. Gunnarsson Methodology on Dialogic Communication .Routledge and Taylor.

Lilleaas, U-B. & Fehr,D.v.d.(2011). Chronic Pain Syndrome and why it is Hard to Cure. Nordisk Sygeplejeforskning 4 (1) (257-272).

Lilleaas,U-B.(2007). Masculinity, sport and emotions. Men and Masculinities,VOL10 (39-53).

 

 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2020). Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion: Belyst gjennom et norsk politidistrikt.. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  37(4), s 285- 298 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-04-05 Full text in Research Archive.
 • Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag & Sløk-Andersen, Beate (2020). Humorens tvetydige funksjon: Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  44(1), s 8- 12 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2020-01-02 Full text in Research Archive.
 • Svendby, Rannveig & Lilleaas, Ulla-Britt (2019). Change and Continuation: Masculinity, Driving, and Disability in the Lives of “Young Problem Drivers” in the Aftermath of Severe Road Traffic Accidents. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  27(3), s 194- 205 . doi: 10.1080/08038740.2019.1602563 Full text in Research Archive. Show summary
 • Andersen, Linn; Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2017). Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(1), s 55- 72 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-01-05 Full text in Research Archive.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Military Leadership, In  Gender Equality in the Norwegian Armed Forces.  ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-16-8.  Chapter 6.  s 153 - 172
 • Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt & Kimmel, Michael Scott (2016). Something is Working—But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  24(3), s 151- 164 . doi: 10.1080/08038740.2016.1236037
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). Kroppslig beredskap for andre : et sosiologisk blikk på kvinners helse og "mystiske" sykefravær. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2-3 2015), s 163- 172
 • Johansen, Venke Frederike; Andrews, Therese Marie; Haukanes, Haldis & Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Freedom and pressure in self-disclosure. Social Theory & Health.  ISSN 1477-8211.  12(1), s 105- 123 . doi: 10.1057/sth.2013.23
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Jo mere vi er sammen, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel 9.  s 121 - 131
 • Johansen, Venke Frederike; Andrews, Therese Marie; Haukanes, Haldis & Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  21(2), s 140- 155 . doi: 10.1080/08038740.2013.797024 Show summary
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2013). Den gode tvangen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 101- 106
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2012). My Discomfort: Practical Reflexivity as a Methodological Approach, In Louise Phillips; Marianne Kristiansen; Marja Vehviläinen & Ewa Gunnarsson (ed.),  Knowledge and Power in Collaborative Research.  Taylor & Francis.  ISBN 9780415540247.  Artikkel.  s 106 - 123
 • Westergren, Thomas & Lilleaas, Ulla-Britt (2012). Adolescent boys with asthma – a pilot study on embodied gendered habits. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  5, s 289- 297 . doi: 10.2147/JMDH.S37517 Show summary
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Fehr, Drude von der (2011). Chronic Pain Syndrome Explained as a Bodily State of Preparedness for Others and why it is Hard to Cure. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  1(4), s 257- 271 Show summary
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Fivel, Pia Ingrid (2011). For mye av det gode? : kvinners involvering i menns helse og sykdom. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 310- 326
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Bjørnerud, Kari-Anne (2010). Kjønn, omsorg og kommunikasjon - unge menns håndtering av alvorlig sykdom, I: Anders Johan Wickstrøm Andersen; Inger Beate Larsen & Olle Söderhamn (red.),  Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40070-2.  kapittel 11.  s 162 - 177

View all works in Cristin

 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-16-8.  208 s.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45146-2.  204 s.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). "Noen vil ha det slik" Tradisjonelle kjønnsroller og svake levekår på Sørlandet. Portal forlag.  ISBN 9788283140071.  143 s.

View all works in Cristin

 • Trædal, Torkjell; Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2020, 22. desember). Påviste macho-kultur i politiet. Nå går politiet selv ut mot forskningen. [Internett].  Khrono.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017, 16. desember). Gode ledere hindrer trakassering.  Dagens Næringsliv.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Hvordan få kjønnsbalanse i ledelse?.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Ingen laurbær å hvile på i likestillingen. Forsvarets forum.  ISSN 0809-845X.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Supportive and sexualizing masculinities and the role of the bystander. A Norwegian perspective in the context of gender mixed rooms in the Army.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2016). Svak likestilling forverrer oljesmellen (i debattserien «Kjønnsforskere om samtiden»). KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015, 04. august). ' Fellesrom i det norske Forsvaret'. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Likestilling i Forsvaret'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015, 22. juli). 'Menns helse og dødelighet'. [Radio].  NRK P1 pluss.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015, 11. september). 'Må ta grep om seksuell trakassering'. [Radio].  NRK P2.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Negative and Positive Masculinities in the Norwegian Armed Forces'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Trette menn - og kvinner'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2015). 'Försvarsmakten: jämställdhetens förtrupp, baktrupp och kamparena'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2015). 'Ojämstelldhet ger sämre levnadsvillkor'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 23. mai). ' Lurt med fellesrom til soldatene'.  Fosna-folket.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 23. januar). Debatten om menns helse har ligget død. [Fagblad].  Dagens Medisin 20/2013.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 28. februar). Fellesrom for jenter og gutter gjorde kjønn uvesentlig i Hæravdelingen. [Internett].  Kilden.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 10. mars). Fellesrom i Forsvaret. [Radio].  NRK P1 pluss.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Hvordan kan kjønn, autoritet og makt forstås i det militære feltet?.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 05. april). Kvinnefraværet ikke mystisk.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Lite å lære av det "sterke" kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). 'Maskuliniteter mellom liv og død'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 06. oktober). Menn og helse. [Radio].  NRK P2.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 07. mars). Mindre seksuell trakassering med fellesrom i Forsvaret. [Radio].  Radio Norge.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 24. mars). Norwége: les dortoirs militaores mixtes jugulent le harcélement sexuel (étude).  LÁgence France-Presse (AFP).
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Seksuell trakassering i Det norske Forsvaret belyst gjennom tre case.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 21. mars). Trett, slapp og sykmeldt.  Morgenbladet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 27. mars). Trivst under streng disiplin. [Internett].  Framtida.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 27. mars). Unisex in der Kaserne. [Internett].  Süddeutsche Zeitung Digitale Medien.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 24. mai). Annerledeslandet - Hjemmekvinner gjør at Sørlandet taper.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 07. mars). Dette skjedde da jentene og guttene begynte å dele rom. [Internett].  an.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). En maskulinitetsstudie av Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 27. mai). 'Jeg liker jobben min, men er ikke opptatt av karriere'.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 26. mai). 'Jeg savner ikke å jobbe'.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Kulturutfordringer i Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 22. mars). Likestillingens baktropp.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Mannskulturer i Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). 'Masculinities in the Norwegian Armed Forces'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Maskulinitetskulturer i Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 07. mars). Slutt på baksnakking og griseprat. [Internett].  Forskning.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 13. mars). Svak likestilling gir dårlige levekår på Sørlandet. [Internett].  Kilden.forskningsradet.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013, 11. november). Debatten om mannens helse har ligget død. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013, 28. januar). Forskning på kvinners sykefravær. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Jo,mere vi er sammen.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Kjønn i helseutdanninger.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013, 24. mai). Manndomsprøven.  A-magasinet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Masculinities in the Norwegian Armed Forces. Show summary
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Maskulinitetskulturer i Forsvaret som hinder for likestilling.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013, 11. mars). Menn går ikke til legen.  Dagbladet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Menns fortellinger om alvorlig sykdom.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Ulike maskulinitetskulturer i Forsvaret.
 • Westergren, Thomas & Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Tenåringsgutter med astma - dype vaner innvirker på liv, helse og sykdom. BestPractice. Lungemedisin.  3(7), s 26- 28
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2012). Flink-pike-syndromet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). ' Maskulinitetskulturer i Forsvaret'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Institusjonell etnografi i lys av Trøtthetsprosjektet'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Kampen om tiden'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Kjønnsforskningen sett fra den samfunnsvitenskapelige forskningstradisjonen'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Masculinity Cultures in the Norwegian Military of Defense'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Men who love women - a regional religious resistance to gender equality'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2011). Kvinnerolle i gründerklemme. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 05. desember). Sørlandske menn og likestilling.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 08. mars). Den internasjonale kvinnedagen.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 18. november). Det gode liv på Sørlandet. [Radio].
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 19. november). Hindrer likestilling på Sørlandet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Kjønn, likestilling og helse. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 15. mai). Kvinner er flinkere med barn....
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 05. desember). Likt for alle.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 18. november). Mor bør være hjemme med barna.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Oslo- Kristiansand tur/retur- hvor lever man det gode liv.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 20. oktober). PULS - er kvinnene på vei tilbake til 50-tallet?. [Radio].
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Smart bedriftspolitikk. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Smart bedriftspolitikk. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790. Show summary
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 14. mai). Urbane tar mest perm.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2010). Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2010). Sykere menn og smartere jenter. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Magnussen, May-Linda (2010). Likestilling. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Magnussen, May-Linda (2010). Valgfrihet og likestilling. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2009). Dialogue and participation in research and short film. Show summary
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2009). Pårørendearbeid i et kjønnsperspektiv - belastninger og muligheter. Show summary

View all works in Cristin

Published Apr. 1, 2014 1:21 PM - Last modified Sep. 17, 2018 2:22 PM

Projects