Ulla-Britt Lilleaas

Bilde av Ulla-Britt Lilleaas
English version of this page
Telefon 22858979
Mobiltelefon 92038367
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D (NEMKO bygget)

Faglige interesser

 • Kjønn/kropp/helse

 • Maskulinitetskulturer

 • Likestilling og endring

 • Kvalitative metoder

 • Forskningsformidling

Bakgrunn

 • Gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 2013 -

 • Leder for Senter for likestilling, Universitetet i Agder, 2009 - 2012.

 • Professor  (helsevitenskap), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder ( 2007  - 2010).

 • Visiting Professor Goldsmiths University of London, 2004.

 • Forsker ved Institutt for sosiologi og samfunsgeografi, Universitetet I Oslo med finansiering fra Norges forskingsråd (inkl. Trøtthetsprosjektet sammen med Karin Widerberg, dr.gradsstipend- og postdoktorstipend) 1998 – 2006.

 • Dr. Polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2003.

 • Forsker ved Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo 1992-1998.

 • Forsker ved Institutt for forebyggende medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 1989 - 1991.

 • Forsker ved Statens institutt for alkoholforskning 1987-1989.

Priser

 • “Årets sosiolog” 2004. Tildelt av Sosiologforeningen. Les Uniforum 2005.

Verv

 • Medlem av Redaksjonsrådet for Tidsskrift for kjønnsforskning 2010-2012.
 • Medlem av styret i Forening for kvinne-og kjønnsforskning (FOKK) 2010-2012.

Forskningsformidling

 • “Smertefotografen”, 1997 (i samarbeid med Nefize Özcal Lorentzen)

 • “ Tempo!” 2004 (i samarbeid med Eva Dahr) Norsk filminstitutt www.nfi.no

 • “Trette menn”, 2006 (i samarbeid med Eva Dahr)  Norsk filminstitutt www.nfi.no

Emneord: Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling
Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 25. sep. 2020 10:41