Ulla-Britt Lilleaas

Bilde av Ulla-Britt Lilleaas
English version of this page
Telefon 22858979
Mobiltelefon 92038367
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D (NEMKO bygget)

Faglige interesser

 • Kjønn/kropp/helse

 • Maskulinitetskulturer

 • Likestilling og endring

 • Kvalitative metoder

 • Forskningsformidling

Bakgrunn

 • Gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 2013 -

 • Leder for Senter for likestilling, Universitetet i Agder, 2009 - 2012.

 • Professor  (helsevitenskap), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder ( 2007  - 2010).

 • Visiting Professor Goldsmiths University of London, 2004.

 • Forsker ved Institutt for sosiologi og samfunsgeografi, Universitetet I Oslo med finansiering fra Norges forskingsråd (inkl. Trøtthetsprosjektet sammen med Karin Widerberg, dr.gradsstipend- og postdoktorstipend) 1998 – 2006.

 • Dr. Polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2003.

 • Forsker ved Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo 1992-1998.

 • Forsker ved Institutt for forebyggende medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 1989 - 1991.

 • Forsker ved Statens institutt for alkoholforskning 1987-1989.

Priser

 • “Årets sosiolog” 2004. Tildelt av Sosiologforeningen. Les Uniforum 2005.

Verv

 • Medlem av Redaksjonsrådet for Tidsskrift for kjønnsforskning 2010-2012.
 • Medlem av styret i Forening for kvinne-og kjønnsforskning (FOKK) 2010-2012.

Forskningsformidling

 • “Smertefotografen”, 1997 (i samarbeid med Nefize Özcal Lorentzen)

 • “ Tempo!” 2004 (i samarbeid med Eva Dahr) Norsk filminstitutt www.nfi.no

 • “Trette menn”, 2006 (i samarbeid med Eva Dahr)  Norsk filminstitutt www.nfi.no

Emneord: Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling

Publikasjoner

Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45146-2.  204 s.

Johansen, V.F., Andrews, T.M., Haukanes, H. Lilleaas,U-B. (2013) Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. NORA, Nordic Journal of Women´s Studies. Taylor & Francis.Routledge. In Press.

Westergren, T. og Lilleaas, U-B. (2013) Tenåringsgutter med astma – dype vaner innvirker på liv, helse og sykdom. Best Practice.

Lilleaas,U-B. (2012) My discomfort - practical reflexity as a methodological approach. (Eds) L.J. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehvilainen and E. Gunnarsson Methodology on Dialogic Communication . Routledge and Taylor.

Lilleaas, U-B. & D.v,d. Fehr (2011) Chronic Pain Syndrome and why it is Hard to Cure. Nordisk Sygeplejeforskning nr. 4 (1) p.257-272.

Lilleaas, U-B.& P.I.Fivel (2011) Kvinners involvering i menns sykdom. Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4 (35) s.310-326.

 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2020). Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion: Belyst gjennom et norsk politidistrikt.. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  37(4), s 285- 298 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag & Sløk-Andersen, Beate (2020). Humorens tvetydige funksjon: Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  44(1), s 8- 12 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2020-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svendby, Rannveig & Lilleaas, Ulla-Britt (2019). Change and Continuation: Masculinity, Driving, and Disability in the Lives of “Young Problem Drivers” in the Aftermath of Severe Road Traffic Accidents. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  27(3), s 194- 205 . doi: 10.1080/08038740.2019.1602563 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andersen, Linn; Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2017). Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(1), s 55- 72 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-01-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Military Leadership, In  Gender Equality in the Norwegian Armed Forces.  ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-16-8.  Chapter 6.  s 153 - 172
 • Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt & Kimmel, Michael Scott (2016). Something is Working—But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  24(3), s 151- 164 . doi: 10.1080/08038740.2016.1236037
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). Kroppslig beredskap for andre : et sosiologisk blikk på kvinners helse og "mystiske" sykefravær. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2-3 2015), s 163- 172
 • Johansen, Venke Frederike; Andrews, Therese Marie; Haukanes, Haldis & Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Freedom and pressure in self-disclosure. Social Theory & Health.  ISSN 1477-8211.  12(1), s 105- 123 . doi: 10.1057/sth.2013.23
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Jo mere vi er sammen, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel 9.  s 121 - 131
 • Johansen, Venke Frederike; Andrews, Therese Marie; Haukanes, Haldis & Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  21(2), s 140- 155 . doi: 10.1080/08038740.2013.797024 Vis sammendrag
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2013). Den gode tvangen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 101- 106
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2012). My Discomfort: Practical Reflexivity as a Methodological Approach, In Louise Phillips; Marianne Kristiansen; Marja Vehviläinen & Ewa Gunnarsson (ed.),  Knowledge and Power in Collaborative Research.  Taylor & Francis.  ISBN 9780415540247.  Artikkel.  s 106 - 123
 • Westergren, Thomas & Lilleaas, Ulla-Britt (2012). Adolescent boys with asthma – a pilot study on embodied gendered habits. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  5, s 289- 297 . doi: 10.2147/JMDH.S37517 Vis sammendrag
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Fehr, Drude von der (2011). Chronic Pain Syndrome Explained as a Bodily State of Preparedness for Others and why it is Hard to Cure. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  1(4), s 257- 271 Vis sammendrag
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Fivel, Pia Ingrid (2011). For mye av det gode? : kvinners involvering i menns helse og sykdom. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 310- 326
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Bjørnerud, Kari-Anne (2010). Kjønn, omsorg og kommunikasjon - unge menns håndtering av alvorlig sykdom, I: Anders Johan Wickstrøm Andersen; Inger Beate Larsen & Olle Söderhamn (red.),  Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40070-2.  kapittel 11.  s 162 - 177

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-16-8.  208 s.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45146-2.  204 s.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). "Noen vil ha det slik" Tradisjonelle kjønnsroller og svake levekår på Sørlandet. Portal forlag.  ISBN 9788283140071.  143 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Trædal, Torkjell; Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2020, 22. desember). Påviste macho-kultur i politiet. Nå går politiet selv ut mot forskningen. [Internett].  Khrono.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017, 16. desember). Gode ledere hindrer trakassering.  Dagens Næringsliv.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Hvordan få kjønnsbalanse i ledelse?.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Ingen laurbær å hvile på i likestillingen. Forsvarets forum.  ISSN 0809-845X.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Supportive and sexualizing masculinities and the role of the bystander. A Norwegian perspective in the context of gender mixed rooms in the Army.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2016). Svak likestilling forverrer oljesmellen (i debattserien «Kjønnsforskere om samtiden»). KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015, 04. august). ' Fellesrom i det norske Forsvaret'. [Radio].  Danmarks Radio.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Likestilling i Forsvaret'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015, 22. juli). 'Menns helse og dødelighet'. [Radio].  NRK P1 pluss.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015, 11. september). 'Må ta grep om seksuell trakassering'. [Radio].  NRK P2.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Negative and Positive Masculinities in the Norwegian Armed Forces'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Trette menn - og kvinner'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2015). 'Försvarsmakten: jämställdhetens förtrupp, baktrupp och kamparena'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2015). 'Ojämstelldhet ger sämre levnadsvillkor'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 23. mai). ' Lurt med fellesrom til soldatene'.  Fosna-folket.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 23. januar). Debatten om menns helse har ligget død. [Fagblad].  Dagens Medisin 20/2013.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 28. februar). Fellesrom for jenter og gutter gjorde kjønn uvesentlig i Hæravdelingen. [Internett].  Kilden.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 10. mars). Fellesrom i Forsvaret. [Radio].  NRK P1 pluss.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Hvordan kan kjønn, autoritet og makt forstås i det militære feltet?.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 05. april). Kvinnefraværet ikke mystisk.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Lite å lære av det "sterke" kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). 'Maskuliniteter mellom liv og død'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 06. oktober). Menn og helse. [Radio].  NRK P2.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 07. mars). Mindre seksuell trakassering med fellesrom i Forsvaret. [Radio].  Radio Norge.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 24. mars). Norwége: les dortoirs militaores mixtes jugulent le harcélement sexuel (étude).  LÁgence France-Presse (AFP).
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Seksuell trakassering i Det norske Forsvaret belyst gjennom tre case.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 21. mars). Trett, slapp og sykmeldt.  Morgenbladet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 27. mars). Trivst under streng disiplin. [Internett].  Framtida.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014, 27. mars). Unisex in der Kaserne. [Internett].  Süddeutsche Zeitung Digitale Medien.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 24. mai). Annerledeslandet - Hjemmekvinner gjør at Sørlandet taper.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 07. mars). Dette skjedde da jentene og guttene begynte å dele rom. [Internett].  an.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). En maskulinitetsstudie av Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 27. mai). 'Jeg liker jobben min, men er ikke opptatt av karriere'.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 26. mai). 'Jeg savner ikke å jobbe'.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Kulturutfordringer i Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 22. mars). Likestillingens baktropp.  Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Mannskulturer i Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). 'Masculinities in the Norwegian Armed Forces'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Maskulinitetskulturer i Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 07. mars). Slutt på baksnakking og griseprat. [Internett].  Forskning.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014, 13. mars). Svak likestilling gir dårlige levekår på Sørlandet. [Internett].  Kilden.forskningsradet.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013, 11. november). Debatten om mannens helse har ligget død. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013, 28. januar). Forskning på kvinners sykefravær. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Jo,mere vi er sammen.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Kjønn i helseutdanninger.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013, 24. mai). Manndomsprøven.  A-magasinet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Masculinities in the Norwegian Armed Forces. Vis sammendrag
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Maskulinitetskulturer i Forsvaret som hinder for likestilling.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013, 11. mars). Menn går ikke til legen.  Dagbladet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Menns fortellinger om alvorlig sykdom.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Ulike maskulinitetskulturer i Forsvaret.
 • Westergren, Thomas & Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Tenåringsgutter med astma - dype vaner innvirker på liv, helse og sykdom. BestPractice. Lungemedisin.  3(7), s 26- 28
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2012). Flink-pike-syndromet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). ' Maskulinitetskulturer i Forsvaret'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Institusjonell etnografi i lys av Trøtthetsprosjektet'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Kampen om tiden'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Kjønnsforskningen sett fra den samfunnsvitenskapelige forskningstradisjonen'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Masculinity Cultures in the Norwegian Military of Defense'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Men who love women - a regional religious resistance to gender equality'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2011). Kvinnerolle i gründerklemme. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 05. desember). Sørlandske menn og likestilling.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 08. mars). Den internasjonale kvinnedagen.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 18. november). Det gode liv på Sørlandet. [Radio].
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 19. november). Hindrer likestilling på Sørlandet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Kjønn, likestilling og helse. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 15. mai). Kvinner er flinkere med barn....
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 05. desember). Likt for alle.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 18. november). Mor bør være hjemme med barna.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Oslo- Kristiansand tur/retur- hvor lever man det gode liv.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 20. oktober). PULS - er kvinnene på vei tilbake til 50-tallet?. [Radio].
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Smart bedriftspolitikk. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Smart bedriftspolitikk. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790. Vis sammendrag
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010, 14. mai). Urbane tar mest perm.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2010). Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2010). Sykere menn og smartere jenter. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Magnussen, May-Linda (2010). Likestilling. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Magnussen, May-Linda (2010). Valgfrihet og likestilling. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2009). Dialogue and participation in research and short film. Vis sammendrag
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2009). Pårørendearbeid i et kjønnsperspektiv - belastninger og muligheter. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 25. sep. 2020 10:41