Ulla-Britt Lilleaas

Bilde av Ulla-Britt Lilleaas
English version of this page
Telefon 22858979
Mobiltelefon 92038367
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D (NEMKO bygget)

Faglige interesser

 • Kjønn/kropp/helse

 • Maskulinitetskulturer

 • Likestilling og endring

 • Kvalitative metoder

 • Forskningsformidling

Bakgrunn

 • Gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 2013 -

 • Leder for Senter for likestilling, Universitetet i Agder, 2009 - 2012.

 • Professor  (helsevitenskap), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder ( 2007  - 2010).

 • Visiting Professor Goldsmiths University of London, 2004.

 • Forsker ved Institutt for sosiologi og samfunsgeografi, Universitetet I Oslo med finansiering fra Norges forskingsråd (inkl. Trøtthetsprosjektet sammen med Karin Widerberg, dr.gradsstipend- og postdoktorstipend) 1998 – 2006.

 • Dr. Polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2003.

 • Forsker ved Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo 1992-1998.

 • Forsker ved Institutt for forebyggende medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 1989 - 1991.

 • Forsker ved Statens institutt for alkoholforskning 1987-1989.

Priser

 • “Årets sosiolog” 2004. Tildelt av Sosiologforeningen. Les Uniforum 2005.

Verv

 • Medlem av Redaksjonsrådet for Tidsskrift for kjønnsforskning 2010-2012.
 • Medlem av styret i Forening for kvinne-og kjønnsforskning (FOKK) 2010-2012.

Forskningsformidling

 • “Smertefotografen”, 1997 (i samarbeid med Nefize Özcal Lorentzen)

 • “ Tempo!” 2004 (i samarbeid med Eva Dahr) Norsk filminstitutt www.nfi.no

 • “Trette menn”, 2006 (i samarbeid med Eva Dahr)  Norsk filminstitutt www.nfi.no

Emneord: Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling

Publikasjoner

Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45146-2.  204 s.

Johansen, V.F., Andrews, T.M., Haukanes, H. Lilleaas,U-B. (2013) Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. NORA, Nordic Journal of Women´s Studies. Taylor & Francis.Routledge. In Press.

Westergren, T. og Lilleaas, U-B. (2013) Tenåringsgutter med astma – dype vaner innvirker på liv, helse og sykdom. Best Practice.

Lilleaas,U-B. (2012) My discomfort - practical reflexity as a methodological approach. (Eds) L.J. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehvilainen and E. Gunnarsson Methodology on Dialogic Communication . Routledge and Taylor.

Lilleaas, U-B. & D.v,d. Fehr (2011) Chronic Pain Syndrome and why it is Hard to Cure. Nordisk Sygeplejeforskning nr. 4 (1) p.257-272.

Lilleaas, U-B.& P.I.Fivel (2011) Kvinners involvering i menns sykdom. Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4 (35) s.310-326.

 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2020). Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion: Belyst gjennom et norsk politidistrikt. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 37(4), s. 285–298. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag & Sløk-Andersen, Beate (2020). Humorens tvetydige funksjon: Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner? Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 44(1), s. 8–12. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2020-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svendby, Rannveig & Lilleaas, Ulla-Britt (2019). Change and Continuation: Masculinity, Driving, and Disability in the Lives of “Young Problem Drivers” in the Aftermath of Severe Road Traffic Accidents. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 27(3), s. 194–205. doi: 10.1080/08038740.2019.1602563. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Military Leadership, Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ABM-media AS. ISSN 978-82-93298-16-8. s. 153–172.
 • Andersen, Linn; Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2017). Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet? Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 41(1), s. 55–72. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-01-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt & Kimmel, Michael Scott (2016). Something is Working—But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 24(3), s. 151–164. doi: 10.1080/08038740.2016.1236037.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). Kroppslig beredskap for andre : et sosiologisk blikk på kvinners helse og "mystiske" sykefravær. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(2-3 2015), s. 163–172.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Jo mere vi er sammen. I Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-749-7. s. 121–131.
 • Johansen, Venke Frederike; Andrews, Therese Marie; Haukanes, Haldis & Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Freedom and pressure in self-disclosure. Social Theory & Health. ISSN 1477-8211. 12(1), s. 105–123. doi: 10.1057/sth.2013.23.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2013). Den gode tvangen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(4), s. 101–106.
 • Johansen, Venke Frederike; Andrews, Therese Marie; Haukanes, Haldis & Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 21(2), s. 140–155. doi: 10.1080/08038740.2013.797024.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2012). My Discomfort: Practical Reflexivity as a Methodological Approach. I Phillips, Louise; Kristiansen, Marianne; Vehviläinen, Marja & Gunnarsson, Ewa (Red.), Knowledge and Power in Collaborative Research. Taylor & Francis. ISSN 9780415540247. s. 106–123.
 • Westergren, Thomas & Lilleaas, Ulla-Britt (2012). Adolescent boys with asthma – a pilot study on embodied gendered habits. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 5, s. 289 –297. doi: 10.2147/JMDH.S37517.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Fivel, Pia Ingrid (2011). For mye av det gode? : kvinners involvering i menns helse og sykdom. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 310–326.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Fehr, Drude von der (2011). Chronic Pain Syndrome Explained as a Bodily State of Preparedness for Others and why it is Hard to Cure. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 1(4), s. 257–271.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Bjørnerud, Kari-Anne (2010). Kjønn, omsorg og kommunikasjon - unge menns håndtering av alvorlig sykdom. I Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Larsen, Inger Beate & Söderhamn, Olle (Red.), Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40070-2. s. 162–177.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ABM-media AS. ISBN 978-82-93298-16-8. 208 s.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45146-2. 204 s.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). "Noen vil ha det slik" Tradisjonelle kjønnsroller og svake levekår på Sørlandet. Portal forlag. ISBN 9788283140071. 143 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Trædal, Torkjell; Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2020). Påviste macho-kultur i politiet. Nå går politiet selv ut mot forskningen. [Internett]. Khrono.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Ingen laurbær å hvile på i likestillingen. Forsvarets forum. ISSN 0809-845X.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Gode ledere hindrer trakassering. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Hvordan få kjønnsbalanse i ledelse?
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Supportive and sexualizing masculinities and the role of the bystander. A Norwegian perspective in the context of gender mixed rooms in the Army.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2016). Svak likestilling forverrer oljesmellen (i debattserien «Kjønnsforskere om samtiden»). KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Må ta grep om seksuell trakassering'. [Radio]. NRK P2.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). ' Fellesrom i det norske Forsvaret'. [Radio]. Danmarks Radio.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Menns helse og dødelighet'. [Radio]. NRK P1 pluss.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Likestilling i Forsvaret'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Trette menn - og kvinner'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2015). 'Ojämstelldhet ger sämre levnadsvillkor'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2015). 'Försvarsmakten: jämställdhetens förtrupp, baktrupp och kamparena'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2015). 'Negative and Positive Masculinities in the Norwegian Armed Forces'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Kulturutfordringer i Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Seksuell trakassering i Det norske Forsvaret belyst gjennom tre case.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Lite å lære av det "sterke" kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Menn og helse. [Radio]. NRK P2.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). 'Maskuliniteter mellom liv og død'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). 'Masculinities in the Norwegian Armed Forces'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). ' Lurt med fellesrom til soldatene'. [Avis]. Fosna-folket.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). 'Jeg liker jobben min, men er ikke opptatt av karriere'. [Avis]. Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). 'Jeg savner ikke å jobbe'. [Avis]. Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Annerledeslandet - Hjemmekvinner gjør at Sørlandet taper. [Avis]. Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). En maskulinitetsstudie av Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Mannskulturer i Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Kvinnefraværet ikke mystisk. [Avis]. Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Unisex in der Kaserne. [Internett]. Süddeutsche Zeitung Digitale Medien.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Norwége: les dortoirs militaores mixtes jugulent le harcélement sexuel (étude). [Avis]. LÁgence France-Presse (AFP).
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Trivst under streng disiplin. [Internett]. Framtida.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Likestillingens baktropp. [Avis]. Aftenposten.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Fellesrom i Forsvaret. [Radio]. NRK P1 pluss.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Mindre seksuell trakassering med fellesrom i Forsvaret. [Radio]. Radio Norge.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Slutt på baksnakking og griseprat. [Internett]. Forskning.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Svak likestilling gir dårlige levekår på Sørlandet. [Internett]. Kilden.forskningsradet.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Dette skjedde da jentene og guttene begynte å dele rom. [Internett]. an.no.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Fellesrom for jenter og gutter gjorde kjønn uvesentlig i Hæravdelingen. [Internett]. Kilden.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Debatten om menns helse har ligget død. [Fagblad]. Dagens Medisin 20/2013.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Hvordan kan kjønn, autoritet og makt forstås i det militære feltet?
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2014). Trett, slapp og sykmeldt. [Avis]. Morgenbladet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Debatten om mannens helse har ligget død. [Fagblad]. Dagens medisin.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Jo,mere vi er sammen.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Kjønn i helseutdanninger.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Masculinities in the Norwegian Armed Forces.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Maskulinitetskulturer i Forsvaret som hinder for likestilling.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Ulike maskulinitetskulturer i Forsvaret.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Menns fortellinger om alvorlig sykdom.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Menn går ikke til legen. [Avis]. Dagbladet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Manndomsprøven. [Avis]. A-magasinet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Forskning på kvinners sykefravær. [TV]. NRK Dagsrevyen .
 • Westergren, Thomas & Lilleaas, Ulla-Britt (2013). Tenåringsgutter med astma - dype vaner innvirker på liv, helse og sykdom. BestPractice. Lungemedisin. 3(7), s. 26–28.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2012). Flink-pike-syndromet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Institusjonell etnografi i lys av Trøtthetsprosjektet'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Masculinity Cultures in the Norwegian Military of Defense'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Kampen om tiden'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). ' Maskulinitetskulturer i Forsvaret'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Kjønnsforskningen sett fra den samfunnsvitenskapelige forskningstradisjonen'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Men who love women - a regional religious resistance to gender equality'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2011). 'Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller'.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2011). Kvinnerolle i gründerklemme. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Hindrer likestilling på Sørlandet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Mor bør være hjemme med barna.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Oslo- Kristiansand tur/retur- hvor lever man det gode liv.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Likt for alle.
 • Ellingsen, Dag & Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Sørlandske menn og likestilling.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Det gode liv på Sørlandet.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Magnussen, May-Linda (2010). Likestilling. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Magnussen, May-Linda (2010). Valgfrihet og likestilling. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Urbane tar mest perm.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Kvinner er flinkere med barn...
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Den internasjonale kvinnedagen.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2010). Sykere menn og smartere jenter. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Smart bedriftspolitikk. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). PULS - er kvinnene på vei tilbake til 50-tallet?
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Kjønn, likestilling og helse. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2010). Smart bedriftspolitikk. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2009). Pårørendearbeid i et kjønnsperspektiv - belastninger og muligheter.
 • Lilleaas, Ulla-Britt (2009). Dialogue and participation in research and short film.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Maskulinitetskulturer i Forsvaret. Oxford Research Kristiansand.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2014). Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena. Oxford Research Kristiansand.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Ellingsen, Dag (2010). Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller. Skriftserien nr. 153 Universitetet i Agder.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 9. sep. 2022 11:56