Tjenester og verktøy

Bibliotek

Bibliotekressursar ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

IT-støtte

Passord, kome på nett, e-post, kalender, utskrift, program, IT-støtte til forsking og utdanning.