English version of this page

Livet rundt studiene

TreningsbildeTrening

SiO Athletica har seks flotte treningssenter i Oslo.

Bolig-bildeHusvære

Husvære for studentar – anten du er singel, i par, med eller utan barn.

Helse

Tannlege, lege, rådgjeving.

Studentutvalet ved STK

Studentutvalet er mellomleddet mellom studentar, leiing ved Senteret for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og studieprogram (BA/MA/Årseining). Utvalet har ein representant i Senteret sitt styre, samt i Programrådet. Representantar til dei ulike verva er på val kvar haust.

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken og korleis framtida sitt universitet bør vere!

Sei frå!