English version of this page

Om senteret

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er eit frittståande universitetssenter, organisert direkte under Universitetsstyret, med overordna formål å drive tverrfagleg forsking, undervising og formidling på kjønnsforskingsfeltet, samt å stimulere til kjønnsforsking ved universitetet sine grunneiningar. Eit anna formål er å stimulere til nasjonalt, nordisk og internasjonalt forskingssamarbeid, samt vere ein attraktiv møteplass for forskarar frå inn‐ og utland.

Kontakt

E-post: postmottak@stk.uio.no

Telefon: +47 22858930

Strategi

Historie

 • Senterbygging og leiing
 • Plassering i universitetsstruktur
 • Undervisning
 • Bulletine

Aktuelt

Ledige stillingar

 • Vitenskapelig assistent
  Avdeling: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 2. desember 2020