English version of this page

Om senteret

Image may contain: Sky, Plant, Window, Cloud, Brick.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er eit frittståande universitetssenter, organisert direkte under Universitetsstyret, med overordna formål å drive tverrfagleg forsking, undervising og formidling på kjønnsforskingsfeltet, samt å stimulere til kjønnsforsking ved universitetet sine grunneiningar. Eit anna formål er å stimulere til nasjonalt, nordisk og internasjonalt forskingssamarbeid, samt vere ein attraktiv møteplass for forskarar frå inn‐ og utland.

Kontakt

E-post: postmottak@stk.uio.no

Telefon: +47 22858930

Strategi

Historie

  • Senterbygging og leiing
  • Plassering i universitetsstruktur
  • Undervisning
  • Bulletine