Høyringssvar

STK er samfunnsengasjert, og bidreg til at forskingsbasert kunnskap om kjønn kjem til nytte som et grunnlag for å løyse utfordringar me står ovanfor i det 21. århundre, lokalt, nasjonalt og globalt, ved å setja fokus på kjønnsforskjellar og likestilling. Ein viktig del av dette er å koma med innspel i relevante offentlege høyringar og utreiingar.

Høyring - NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Publisert 1. apr. 2020 13:56 - Sist endret 1. apr. 2020 14:15