Administrasjon

Senteret har ein eigen administrasjon med ansvar for den daglege drifta av senteret, med administrering av forsking, studier og eksamen, økonomi, personalsaker, formidling, nettpublisering osv.

Publisert 29. sep. 2011 14:30 - Sist endret 11. jan. 2022 10:09