Liv Sæther

Seniorrådgiver - Kontorgruppa
Bilde av Liv Sæther
English version of this page
Telefon +47 22858935
Rom NEMKO403
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

  • Økonomi;  Budsjett , regnskap og rapportering, eksternt finansierte prosjekter, fakturabehandling
  • Personal; tilsettinger og refusjon av syke/foreldrepenger
  • Arkivansvarlig

Bakgrunn

  • Cand. mag med fagene sosialøkonomi og informatikk ved Universitetet i Oslo
Emneord: Budsjett, Regnskap, Arkiv, Personaladministrasjon
Publisert 22. aug. 2011 09:37 - Sist endret 9. sep. 2022 12:13